Novas por contido

Máis expedientes, máis complexidade administrativa e menos persoal.

Vai tempo que esta unidade ten unha importante saturación de expedientes, acentuada aínda máis nestes días; ata 67 expedientes de media por cada un dos técnicos; mui superior ás restantes provincias e para nada comparable cos que poidan seguirse noutras autonomías. As intervencións pasan polo seguimento diario de cada unha das actuacións propostas, tanto das ordinarias como as de urxencias.

As intervencións de urxencia implican resolver de inmediato as situación de desamparo dos menores coa busca de centros -saturados- e de familias -insuficientes- que garantan a súa protección e a defensa dos seus dereitos fundamentais. Esta insuficiencia de recursos para dar cumprimento ás resolución adoptadas, complica e paraliza a execución dos plans de traballo cos menores e as súas familias.

A sobre carga de traballo tradúcese na obstrución e atraso xeneralizado na tramitación dos expedientes, intentando resolver os máis urxentes e quedando nun segundo plano ou no esquecemento os menos urxentes e, como consecuencia, mui pouco traballo preventivo e situacións ordinarias desatendidas.

O número de expedientes por técnico e totalmente irracional e inasimilable o que implica que as valoracións sexan nun contexto de moita tensión e incerteza na toma de decisións e, en ocasións, son vítimas de condutas agresivas e ameazas por parte dos usuarios, cun elevado risco para a súa seguridade e integridade emocional.

Ao incremento de expedientes e a insuficiencia de recursos hai que sumar a maior complexidade na tramitación administrativa coa posta en marcha dunha aplicación “VALORA” e a nova circular de acollementos que son moi esixentes en canto a formulismos burocráticos.

Esta situación de precarización do servizo repercute de cheo na eficacia e calidade do seu traballo e mesmo crea inseguridade xurídica pola continua asignación de expedientes aínda que se coñeza que non poderán ser valorados no tempo mínimo nin coa dedicación esixible que merece o interese supremo do menor.

Dende a CIG esiximos da Consellaría de Política Social unha actuación decidida cara un incremento de efectivos, emprego estrutural, para así dar resposta ás necesidades dos menores e as súas familias.

Outras novas recentes

Mércores, 20 Setembro 2023

RPT Vicepresidencia 1ª, RPT de PS, flexibilidade por conciliación e funcionarización (en mesas do 19/09/23)

Este martes 19 de setembro participamos na Comisión de Persoal, na Mesa Xeral de negociación e na Mesa Sectorial de negociación de persoal funcionario, para discutir os seguintes asuntos: 1) unha modificación da RPT da Vicepresidencia 1ª e consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes; 2) a modificación da Orde que regula a flexibilidade por conciliación familiar; e 3) as...
Mércores, 20 Setembro 2023

Data, hora e lugar de exercicios do proceso de estabilización da Lei 20/2021 de educación infantil, social, ax. cociña, limpeza e PSX

No DOG do 20/09/2023 publican: - RESOLUCIÓN do 18 de setembro de 2023, do tribunal encargado de cualificar o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concursooposición, para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral...
Luns, 18 Setembro 2023

A Xunta resístese a recoñecer a igualdade de dereitos na duración do permiso por nacemento

O Goberno galego négase a aplicar con carácter xeral a sentenza gañada pola CIG que dá 22 semanas de permiso a outra persoa proxenitora e busca gañar tempo coa presentación dun recurso perante o Tribunal Supremo. A CIG gañou no mes de xuño unha sentenza que recoñece a un traballador da administración autonómica (Consorcio Galego de Benestar e Servizos Sociais) o dereito a...