Novas por contido

Máis expedientes, máis complexidade administrativa e menos persoal.

Vai tempo que esta unidade ten unha importante saturación de expedientes, acentuada aínda máis nestes días; ata 67 expedientes de media por cada un dos técnicos; mui superior ás restantes provincias e para nada comparable cos que poidan seguirse noutras autonomías. As intervencións pasan polo seguimento diario de cada unha das actuacións propostas, tanto das ordinarias como as de urxencias.

As intervencións de urxencia implican resolver de inmediato as situación de desamparo dos menores coa busca de centros -saturados- e de familias -insuficientes- que garantan a súa protección e a defensa dos seus dereitos fundamentais. Esta insuficiencia de recursos para dar cumprimento ás resolución adoptadas, complica e paraliza a execución dos plans de traballo cos menores e as súas familias.

A sobre carga de traballo tradúcese na obstrución e atraso xeneralizado na tramitación dos expedientes, intentando resolver os máis urxentes e quedando nun segundo plano ou no esquecemento os menos urxentes e, como consecuencia, mui pouco traballo preventivo e situacións ordinarias desatendidas.

O número de expedientes por técnico e totalmente irracional e inasimilable o que implica que as valoracións sexan nun contexto de moita tensión e incerteza na toma de decisións e, en ocasións, son vítimas de condutas agresivas e ameazas por parte dos usuarios, cun elevado risco para a súa seguridade e integridade emocional.

Ao incremento de expedientes e a insuficiencia de recursos hai que sumar a maior complexidade na tramitación administrativa coa posta en marcha dunha aplicación “VALORA” e a nova circular de acollementos que son moi esixentes en canto a formulismos burocráticos.

Esta situación de precarización do servizo repercute de cheo na eficacia e calidade do seu traballo e mesmo crea inseguridade xurídica pola continua asignación de expedientes aínda que se coñeza que non poderán ser valorados no tempo mínimo nin coa dedicación esixible que merece o interese supremo do menor.

Dende a CIG esiximos da Consellaría de Política Social unha actuación decidida cara un incremento de efectivos, emprego estrutural, para así dar resposta ás necesidades dos menores e as súas familias.

Outras novas recentes

Xoves, 11 Agosto 2022

Alfonso Rueda fala de ampliar o tempo de traballo ao persoal do SPIF. O conselleiro non sabe, non contesta

O Presidente da Xunta realiza unhas declaracións cara a galería que amosan o seu perfecto descoñecemento do Servizo público contra incendios O que non concorda coa actual realidade que temos no País é o que dixo. Se algo precisa a nova tipoloxía de lumes é de coñecemento e celeridade, tanto na previsión como na execución. Entre as novas que avanza, chamounos a atención a...
Xoves, 11 Agosto 2022

O Consorcio e a Xunta privatizan a Residencia de Maiores de Cerdedo

O compromiso adquirido polo Consorcio de prestar atencións aos usuarios/as de forma directa, esfúmase. A nova residencia de Cerdedo anexa á que xa está en funcionamento e que xa leva rematada desde novembro de 2021 vai cambiar o modelo de xestión e pasa a privatizar os seus servizos. O 21/05/2019 despois de unha concentración no centro por parte das traballadoras...