Novas por contido

Resumo da Comisión de Persoal do martes 24 de maio, na que se aprobaron os criterios e decreto de OEP-extraordinaria do 2022 derivada da Lei 20/21 da temporalidade. Aprobouse tamén unha modificación da RPT da CMATV e de Cultura. En Rogos e preguntas falouse das datas de exames dos procesos selectivos de escalas sanitarias, das tomas de pose do concurso de traslados e destino definitivo de corpos xerais, e das previsións dos procesos selectivos que están actualmente en fase de concurso.

Criterios e Decreto de OEP-extraordinaria 2022 de Administración xeral (agás escalas sanitarias) e entes

  • Mantemos que teriamos que ter negociado o baremo, o corte, etc, aspectos que afectan ao posicionamento da CIG. Rexeitamos que deixen todo en mans da futura negociación das convocatorias. Demasiada discrecionalidade futura.
  • Deixan aberta a posibilidade de que o exame de galego, para quen non teña Celga, poida ser eliminatorio ou non.
  • Comprométese a estudar para as convocatorias que a valoración dos servizos prestados na propia administración teña máis valor. Pero di que neste momento non o ve posible.
  • Non entendemos que mesturen unha OEP-extraordinaria co proceso de funcionarización.
  • Non se comprometen a nada coa promoción interna. Nin a unha taxa adicional agora (que non computa para a reposición), nin o que virá na oferta ordinaria, nin a facelo mediante concurso de méritos. 
  • Finalmente engaden na OEP a previsión de prazas que xa van quedar desertas en procesos que están actualmente en fase de concurso (77 prazas), así como outras 135 convocadas en decembro por Función Pública (restando da oferta extraordinaria aquelas que se cubran no proceso selectivo que está en execución).

Con este panorama, quedou aprobado cos seguintes votos dos sindicatos: CIG en contra, CCOO abstención, CSIF en contra, e UGT abstención.

Decreto de OEP-extraordinaria 2022 de persoal funcionario de escalas sanitarias (lei 17)

  • Este Decreto tamén deixa todo para o que se decida posteriormente, nas convocatorias, nunha liña similar á de Función Pública, aínda que ten algunha diferenza.
  • En calquera caso afirmamos que non existiu negociación. Sanidade limitouse a convocarnos a dúas xuntanzas, en días consecutivos, coa mesma documentación, sen darnos tempo nin a estudalo, nin a discutilo, nin a que eles mesmos valorasen o que manifestásemos os/as representantes sindicais do persoal.
  • Coa súa actuación non cumpriron cos principios da negociación colectiva. Por exemplo, o deber de axuda mutua.
  • A CIG vai valorar se as formas de Sanidade dan lugar a impugnar a oferta.

As catro organizacións sindicais (CIG, CCOO, CSIF, UGT) manifestamos o mesmo respecto da falta de negociación, ficou aprobado co voto en contra dos catro sindicatos.

RPT da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Non aceptaron as alegacións que lles puxemos enriba da mesa. Aprobado co voto en contra de CIG, e a abstención de CCOO, CSIF e UGT.

RPT da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

A CIG presentara un contencioso por unhas encomendas a Tragsatec que finalmente o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza declarou ilegal. Por esta razón, crean unha serie de prazas de persoal arqueólogo e arquitecto. Pero fano cun nivel totalmente inadecuado, negándose a consellería a discutilo.

Sendo a CIG a responsábel de que se creen os postos, nestas condicións votamos en contra, o mesmo que CSIF e UGT, mentres que CCOO abstívose.

Corpos xerais: cese e toma de posesión (concurso de traslados e destino definitivo)

O DXFP confirma o que xa dixo uns días antes, que o venres 27 publicarán no DOG o resultado de elección de destino e a data de cese e o prazo de toma de posesión, tanto dos compañeiros e compañeiras que obtiveron destino no concurso de traslados como de quen estaban en destino provisional e pasan a definitivo. Segundo di, a data de cese vai ser o 6 de xuño, e ao día seguinte comeza o prazo posesorio.

Procesos selectivos que están en fase de concurso

O venres 27 tamén publicarán o baremo provisional de méritos de A1/A2/C1/C2 de promoción interna de corpos xerais, comezando un prazo de 10 días para alegacións. E a "semana que ven" irán publicando os baremos provisionais doutros procesos selectivos pendentes.

Ligando esta información coa que transmitira na Mesa Xeral do venres 20, referiríase ás convocatorias de oferta social, que tentarían facelo ao longo de xuño (dixera "todos ou a maioría").

Previsión do primeiro exercicio do proceso selectivo de escalas sanitarias

En rogos e preguntas a CIG continúa a dar a lata querendo a previsión de data de realización deste primeiro exercicio. Insistimos en que levamos moitas xuntanzas preguntando o mesmo e obtendo a resposta de que "mañá" ou "para a semana" vai o DXFP a preguntar a Sanidade. Ou ben está a ocultarnos a información, ou ben é Sanidade quen lla oculta a el.

A única resposta que obtemos é: que aínda non hai tribunal, que non sabe se o haberá antes de agosto ou non, que preguntará, pero que cre que que o exame non serán antes de setembro. Por agora, non hai mais.

Outras novas recentes

Martes, 14 Marzo 2023

Flexibilidiade por conciliación, RPTs (Mar e PS), funcionarizacion limpeza e cociña (para MX 17/03/23)

O director xeral de Función Pública convocounos a unha xuntanza da Mesa Xeral de Empregados Públicos que será o venres 17 de marzo, coa seguinte Orde do día: 1. Modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT) referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo de persoal laboral correspondente ás especialidades de persoal de limpeza e cociña (V-001 e V-011)....
Venres, 17 Marzo 2023

A CIG gaña a demanda contra o Consorcio pola suspensión de contratos nas vacacións

A CIG gañou o conflito colectivo presentado ante o TSXG polo que este declarou nula a cláusula contractual na que se suspendía o contrato ao persoal substituto nos períodos vacacionais no que pechan as escolas infantís Nas Escolas Infantís da rede pública de cero a tres anos, a Administración galega castigaba ao persoal substituto ao non cotizar, non cobrar e non ter acceso...
Venres, 17 Marzo 2023

EGAP: cursos sobre tecnoloxías da información e da comunicación, administración electrónica e protección de datos

A EGAP publica no DOG do 17/03/2023 a Resolución pola que se convocan cursos sobre tecnoloxías da información e da comunicación (TIC), administración electrónica e protección de datos para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional e para o persoal ao servizo da...