Novas por contido

Os asuntos que están enriba da mesa son de tanta importancia e para tantos compañeiros e compañeiras, que non vamos aceptar que o despachen nunha xuntanza sen tempo a estudar en serio as cousas.

A Dirección Xeral de Función Pública convocounos a dúas xuntanzas para o venres 20 de maio, nas que se van tratar os criterios e o decreto de oferta derivados da Lei 20/21 (de abuso da temporalidade), tanto para os postos da Administración da Xunta, como para as escalas sanitarias (escalas de administración que son xestionadas por Sanidade). Tamén vai a RPT de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e a RPT de Cultura. A maiores de termos que revisar moitísimas actas atrasadas de Mesas Xerais e Mesas Sectoriais de Funcionarios que deixaron acumular.

A convocatoria e toda a morea de documentación para esas xuntanzas achegáranola o mércores 18. Por minutos non deixan sequera 48 horas entre convocatoria e o comezo da primeira reunión.

Contábamos, xa que logo, co xoves para preparar todo o armatoste. Pero debeulles parecer pouco que puxeron en marcha a táctica de saturar ás persoas que teñen que negociar en representación do persoal. Así, o mesmo mércores 18 fomos convocados para unha xuntanza previa para o xoves 19 co director xeral de Función Pública para tratar os mesmos asuntos do día seguinte, venres 20. Esto é, que nos eliminaron o día que tiñamos para estudar a documentación, verificar a existencia de cambios en base ás alegacións presentadas e preparar a resposta.

En paralelo, recibimos tamén a convocatoria para outra xuntanza previa, tamén para o mesmo xoves 19, con Sanidade, para tratar os criterios e OEP das escalas sanitarias e que tamén se tratarían en Mesa o venres 20. Outra xuntanza para o día 19, e por tanto tamén sen tempo para estudala.

Para maior fartura, a proposta de OEP de escalas sanitarias iría a dúas xuntanzas "paripé", en días consecutivos, sen tempo a que valorasen nada do que os sindicatos puideramos manifestar, pois Sanidade xa levou esa documentación a unha mesa de negociación coa representación sindical do persoal estatutario, cando saben sobradamente que as escalas sanitarias son persoal funcionario de administración e por tanto somos nós os lexítimos e lexítimas representantes do persoal, e non o persoal estatutario. Esta claro que non van mover unha vírgula nin mellorar a esfameada oferta de emprego.

En definitiva, que para facer o primo que non contén connosco, e advertímoslles que se observamos o máis mínimo buraco xurídico, iremos por el. Isto non é negociar: e vacilar ao persoal empregado público.

Verémonos con Función Pública e con Sanidade o venres 20, na Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos e na Mesa Sectorial de Negociación do Persoal Funcionario.

Outras novas recentes

Venres, 12 Abril 2024

Recurso de reposición ao concurso ordinario de traslados de ciencias+enxeñarías+arquitectura

A CIG presentou un recurso de reposición á Resolución que convocou o concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de escalas de enxeñarías, arquitectura, arquitectura técnica e ciencias (administración especial). No recurso solicitamos unha relación das prazas que desapareceron do concurso, con información polo miudo de cada unha delas. Tamén da...
Xoves, 11 Abril 2024

O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar incumpre a normativa de conciliación da vida familiar e laboral

O Consorcio introduce unha cláusula nas resolucións de reducións de xornada que impide que o persoal poida desfrutar do dereito á conciliación mentres non se cubra con persoal substituto a franxa horaria na que reduce a xornada. A CIG levamos anos denunciando a situación que se produce na concesións de reducións de xornada por conciliacións, incumprindo o artigo 37.7 do...
Venres, 12 Abril 2024

Educación retira a axuda por discapacidade ao seu persoal funcionarizado

A Consellería de Educación, de xeito unilateral e sen previo aviso, retirou a axuda por persoa con discapacidade a cargo que o persoal funcionarizado tiña recoñecida en base ao V Convenio Colectivo da Xunta de Galiza. O persoal laboral ten dereito a unha axuda de 180 € mensuais cando ten ao cargo unha persoa con discapacidade e con ingresos inferiores ao SMI. En teoría ese...