Novas por contido

Función Pública ven de remitirnos a proposta de modificación de RPT da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidade, que afecta basicamente a postos da Área de Cultura e en concreto da Dirección xeral de Patrimonio Cultural e areas de cultura das xefaturas territoriais.

Estamos a falar de postos de persoal arqueólogo e arquitecto; postos que son creados agora despois de que o aumento exponencial de emisión de informes fose solucionado ilegalmente coa contratación de persoal de Tragsatec a través de encomendas de xestión. A CIG denunciou xudicialmente esta trapallada e despois de catro anos, e tras a correspondente sentenza que nós dá a razón, a Administración recúa. Pero non todo está ben, pois:

  • Créanse 14 prazas: 8 da escala de arquitectura e 6 da de arqueoloxía.

  • Tanto en SSCC como en Xefaturas territoriais; de arquitectura 4 son en Servizos Centrais e unha en cada xefatura. Das de arqueoloxía son dúas en Servizos centrais, 2 en Lugo e 2 en Pontevedra.

  • Todas son prazas base nivel 20, e iso non o admitimos, son prazas de nivel técnico, co requisto de carnet de conducir, fan labores de inspección e elaboración de informes. Reclamamos un nivel superior.

  • As denominacións non son axeitadas, non se poden denominar en xenérico praza base A1; pertencen a escalas técnicas da Adminsitración especial, deben denominarse persoal arquitecto e persoal arqueólogo.

  • A Xunta xa gastou cerca de 2 millóns e medio de euros nas Encomendas con Tragsatec e agora racanea no número de postos e non nivel dos mesmos.

  • De feito estaba a gastar coa empresa externa arredor de 600.000 euros anuais de media e agora pretende invertir menos ao nomear persoal funcionario público.

A CIG non vai admitir rebaixas ao mínimo na creación de emprego público. Satisfácenos que se creen prazas novas, pero non foi pola acción da Xunta (xa poderían telo feito no 2018) foi pola constancia e tenacidade na denuncia deste sindicato e das protestas dos traballadores.

Outras novas recentes

Martes, 14 Marzo 2023

Comisión teletraballo (resumo do 10/03/2023)

Fomos convocados a unha xuntanza da Comisión de seguimento do teletraballo. Pola parte sindical asistiu só a CIG, como único asinante do Acordo. Dende a súa publicación en DOG fai algo máis de dous anos (07/01/2021), tan só houbo dúas xuntanzas da comisión de seguimento, a última en decembro de 2021. Por tanto, o primeiro que reclamou a CIG é que se cumpra o pactado en...
Venres, 17 Marzo 2023

EGAP: cursos sobre tecnoloxías da información e da comunicación, administración electrónica e protección de datos

A EGAP publica no DOG do 17/03/2023 a Resolución pola que se convocan cursos sobre tecnoloxías da información e da comunicación (TIC), administración electrónica e protección de datos para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional e para o persoal ao servizo da...
Martes, 14 Marzo 2023

Flexibilidiade por conciliación, RPTs (Mar e PS), funcionarizacion limpeza e cociña (para MX 17/03/23)

O director xeral de Función Pública convocounos a unha xuntanza da Mesa Xeral de Empregados Públicos que será o venres 17 de marzo, coa seguinte Orde do día: 1. Modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT) referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo de persoal laboral correspondente ás especialidades de persoal de limpeza e cociña (V-001 e V-011)....