Novas por contido

Na Comisión de Persoal do 21 de xuño aprobáronse as convocatorias dos proceses selectivos de A1-C1-C2-corpos xerais de acceso libre, e de C1-vixiantes de estradas por promoción interna.

As convocatorias de corpos xerais de A1 (descargar) e C1 (descargar), en grandes liñas:

 • Non teñen promoción interna (si existe promoción separada da libre). A primeira reivindicación da CIG é poñer en marcha xa a negociación do seguinte concurso de traslados de corpos xerais e a promoción interna, para que así poidamos dar destino definitivo ás persoas que superen estes procesos.
 • Existe nota de corte fixada nas bases para o primeiro exercicio. E inda que na negociación conseguimos que meteran corte tamén para o segundo, quedou fora A1. Non conseguimos ampliar o corte do primeiro exercicio.
 • Para A1, non aceptaron substituír o exame de tema por outra opción como suposto práctico tipo test.
 • Tampouco aceptaron substituír os temas por normas de dereito positivo no programa, e alternativamente elaborar manuais ou referencias bibliográficas.
 • Algunha das convocatorias dividen un exercicio en dúas partes, pero cada unha delas con corte propio, co que en realidade son exercicios diferentes.
 • Estas foron as votacións:
  • A1: CIG en contra, CCOO a favor, CSIF en contra, UGT abstención
  • C1: CIG en contra, CCOO a favor, CSIF a favor, UGT a favor

Para a convocatoria de C2-auxiliar administrativo (descargar) son de aplicación a maioría dos puntos referidos anteriormente. Pero cabe destacar o cambio aplicado na proba de informática.

 • Engadiron temas de informática no programa
 • Indican que a proba práctica escrita será sobre procesador de textos e folla de cálculo, como era antes, pero engaden “presentacións”. Se esta proba era xa dura demáis, agora peor.
 • Por riba, meten un curso selectivo posterior en informática. As persoas que superen os exercicios deben superar tamén o curso selectivo. A CIG está disposta a falar deste curso, pero dende unha optica de formación, non de selección, sobre contido necesario para as tarefas (rexel, notifica..), e dirixido a todo o persoal funcionario que teña que traballar con ferramentas ofimáticas, non só auxiliares.
 • Os catro sindicatos votamos en contra.

Promoción interna C1-Vixiantes de estradas (descargar):

 • Son promocións internas restrinxidas unicamente a dúas categorías de persoal laboral fixo.
 • Debido a múltiples sentenzas xudiciais, esta promoción nace de dous pactos de fai anos, un aceptable apoiado pola CIG, e outro que forza á funcionarización que non apoiamos.
 • Tal e como está deseñado, en realidade o primeiro exercicio son dúas probas eliminatorias, sendo unha delas de suposto práctico que moito tememos que vai ser unha barreira infranqueable para a maioría das persoas obxecto da promoción.
 • Como noutras promocións internas, non se comprometen a garantir a localidade de quen promocione.
 • A diferenza doutras promocións internas nas que puntúan a antigüidade na administración, neste caso puntúan unicamente a experiencia nas categorías obxecto da promoción, o que pode producir que xente recen chegada á administración puntúe máis que xente máis antiga aínda que con menos anos na categoría.
 • CIG votou en contra. CCOO abstívose. CSIF e UGT a favor.

Outras novas recentes

Xoves, 25 Mai 2023

Cobertura de prazas de Medio Rural e a funcionarización

Nova oferta de comisións de servizo e chamamentos polas listas de contratación para a cobertura de prazas no Servizo de Incendios (SPIF) Nestes días estamos a vivir un novo episodio do caos que se está a producir co proceso de funcionarización do SPIF. Dende a Consellería de Medio Rural enviáronos unhas listaxes con prazas para a súa cobertura mediante comisión de servizos...
Luns, 29 Mai 2023

Procesos selectivos. Reingreso de persoal laboral fixo (rogos-preguntas da MX 29/05/23)

Dentro do punto de Rogos e preguntas da Mesa Xeral de negociación de empregados públicos á que asistimos o luns 29 de maio, o director xeral de Función Pública deu información de:  Datas de exames: van publicar no DOG dos vindeiros días as datas de exercicios de 15 procesos selectivos para os que xa anunciaran a data. Resolución de recursos nos procesos selectivos de...
Xoves, 25 Mai 2023

Resolución do concurso de Finanzas

Recibimos comunicación da Dirección Xeral da Función Pública na que nos informa de que a resolución do concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, escalas superior e técnica de finanzas, convocado por Resolución do 14/07/2021, será publicada no DOG do luns 29 de maio.