Novas por contido

Política Social palía as altas temperaturas nos seus centros de traballo cun par de ventiladores e un "pingüín"

Dende hai anos cada verán, con e sen vaga de calor, na CIG denunciamos que gran parte dos centros de traballo da consellaría de Política Social non contan con sistemas de climatización que poidan paliar a vaga de calor e as altas temperaturas que se acadan.

Esta situación acontece nomeadamente en escolas infantís e centros de maiores e de menores, lugares onde ademais de expoñerse ao risco aos cadros de persoal tamén se expón a un risco extremo a persoas usuarias vulnerables (maiores e crianzas)

Ademais da comprobación práctica, informes da comunidade científica avalían que as vagas de calor non son un suceso puntual e que se van suceder ano tras ano.

É obriga da empresa ter avaliado o risco por calor extremo e/ou estrés térmico, así como contar cun plan de continxencia ante a posibilidade de que se podan producir temperaturas altas ou extremas.

Nas avaliacións dos centros de traballo non se contempla o risco por calor extremo e/ou estrés térmico e, por tanto, tampouco hai plans de continxencias para este risco.

Diante desta situación, dende a CIG esiximos á Administración que:

  1. Dote de climatización aos centros que carezan dela
  2. Avalíe os centros ao risco por calor extremo e/ou estrés térmico
  3. Elabore plans de continxencia para os riscos por altas temperaturas

 A saúde das traballadoras, traballadores e persoas usuarias non se pode pór en risco ano tras ano

Outras novas recentes

Luns, 01 Agosto 2022

A Xunta seque a eliminar postos de traballo. E os que crea son para outras administracións

Rematamos o mes de xullo cunha restra de modificacións de Relacións de Postos de Traballo (RPT) que destrúen emprego público, e o que crean é para ser cuberto con persoas doutras administracións e postos de libre designación. A CIG non apoiou ningunha desas propostas que si recibiron apoio doutras organizacións. Foi na Comisión de Persoal do venres 29 de xullo, onde...
Venres, 05 Agosto 2022

Outra destrución de postos de traballo: ATURGA

A Axencia de Turismo de Galiza (ATURGA) decidiu destruír 6 postos de traballo e crear 2, o que é unha destrución neta de 4 postos.  A proposta inicial era ainda peor: decidiran eliminar 8 postos de traballo, todos eles na propia ATURGA, e case todos da escala de inspección de turismo. A proposta final pasou a destruír 6 postos, dos que 1 é en ATURGA e outros 5 da...
Luns, 08 Agosto 2022

Avances nas bases xerais das convocatorias de estabilización

O venres 5 de agosto tivemos unha nova reunión para concretar cuestións. O director xeral de Función Pública comprometeuse a enviar un novo borrador de criterios destas bases comúns cos acordos e achegas. Función Pública convocará todos os procesos agás os daqueles entes que teñan convenio propio (que non estean adheridos ao V Convenio) e os das fundacións e empresas...