Novas por contido

Mentres que noutras administracións (local, universidade..) o nivel inferior de todos os grupos é o 14, tanto no complemento de destino como no específico, a Xunta pretende unha baixada do actual nivel 10 da Agrupación Profesional, ao un ainda menor nivel 9.

Esta regresión retributiva é como consecuencia da funcionarización do persoal laboral fixo pactada por Xunta, CCOO e UGT no Acordo de Concertación, que afecta de cheo ás categorías do persoal de limpeza daqueles centros de traballo nos que non se perciben pluses pola singularidade do posto. 

A proposta xa pasou pola Mesa Sectorial de Negociación de Persoal Funcionario o día 3 de agosto, mediante un proxecto de decreto que modifica o actual regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, do ano 1991 (descargar proposta). Todos os sindicatos amosaron a súa disconformidade, agás o SEPGA que se limitou a pedir datos.

A diferenza retributiva entre o persoal laboral do grupo V sen pluses, e o persoal funcionario da agrupación profesional, nivel 10 de CD e CE é de 710 €/anuais a favor do persoal funcionario. Esta diferencia retributiva sería amortizada polo distinto valor de trienios nun prazo de 9 anos; así o trienio da agrupación profesional ten unha valoración de 15,08 €/mes mentres o do persoal laboral é de 31,88€. Polo tanto, a perda anual do persoal laboral será de 235 € que no prazo de 9 anos se achegaría aos 710 € que percibiría a maiores como persoal funcionario no caso de funcionarizarse o laboral do grupo V.

En definitiva, esta rebaixa do nivel mínimo non só afecta ao persoal laboral funcionarizado (1515 persoas das categorías de limpador e camareiro-limpador), senón que faculta á Administración Autonómica a que todos aqueles postos a crear no futuro do corpo da Agrupación Profesional poidan selo cun nível 9 do CD e CE, precarizando aínda máis as condicións retributivas do persoal con peores condicións económicas da Administración Autonómica de Galiza.

Outras novas recentes

Luns, 23 Xaneiro 2023

Modificación dos temarios dos procesos de estabilización da Lei 20/2021: subgrupos A2, C1, B e grupo III

No DOG do 23/01/2023 publican: - RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2023 pola que se fai pública a modificación dos temarios que rexerán nos procesos selectivos para o ingreso no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza e para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral, subgrupo A2,...
Venres, 20 Xaneiro 2023

Elección de destino do corpo auxiliar (subgrupo C2). E os demais?

O 19 de xaneiro de 2023 Función Pública colga a resolución para o acto de elección de destino do corpo auxiliar. Estamos a falar de procesos convocados no 2019 e principios do 2020. Algo máis de 3 anos para resolver un proceso e aínda non rematou! No caso da promoción interna, levan esperando dende xuño do 2022 no que saíu o listado de persoas aprobadas. E a maiores da...
Mércores, 25 Xaneiro 2023

EGAP: cursos de linguaxe administrativa e xurídica galega para persoal ao servizo das distintas administracións

No DOG do 25/01/2023 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 17 de xaneiro de 2023 pola que se convocan os cursos de linguaxe administrativa e xurídica galega para persoal ao servizo das distintas administracións da Comunidade Autónoma de Galiza pazra o ano 2023. Os cursos van dirixidos aos empregados públicos e ás empregadas públicas destinados/as nas administracións...