Novas por contido

Mentres que noutras administracións (local, universidade..) o nivel inferior de todos os grupos é o 14, tanto no complemento de destino como no específico, a Xunta pretende unha baixada do actual nivel 10 da Agrupación Profesional, ao un ainda menor nivel 9.

Esta regresión retributiva é como consecuencia da funcionarización do persoal laboral fixo pactada por Xunta, CCOO e UGT no Acordo de Concertación, que afecta de cheo ás categorías do persoal de limpeza daqueles centros de traballo nos que non se perciben pluses pola singularidade do posto. 

A proposta xa pasou pola Mesa Sectorial de Negociación de Persoal Funcionario o día 3 de agosto, mediante un proxecto de decreto que modifica o actual regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, do ano 1991 (descargar proposta). Todos os sindicatos amosaron a súa disconformidade, agás o SEPGA que se limitou a pedir datos.

A diferenza retributiva entre o persoal laboral do grupo V sen pluses, e o persoal funcionario da agrupación profesional, nivel 10 de CD e CE é de 710 €/anuais a favor do persoal funcionario. Esta diferencia retributiva sería amortizada polo distinto valor de trienios nun prazo de 9 anos; así o trienio da agrupación profesional ten unha valoración de 15,08 €/mes mentres o do persoal laboral é de 31,88€. Polo tanto, a perda anual do persoal laboral será de 235 € que no prazo de 9 anos se achegaría aos 710 € que percibiría a maiores como persoal funcionario no caso de funcionarizarse o laboral do grupo V.

En definitiva, esta rebaixa do nivel mínimo non só afecta ao persoal laboral funcionarizado (1515 persoas das categorías de limpador e camareiro-limpador), senón que faculta á Administración Autonómica a que todos aqueles postos a crear no futuro do corpo da Agrupación Profesional poidan selo cun nível 9 do CD e CE, precarizando aínda máis as condicións retributivas do persoal con peores condicións económicas da Administración Autonómica de Galiza.

Outras novas recentes

Venres, 05 Abril 2024

Concursos de traslados de axentes ambientais, forestais, consumo e Gardacostas: relación provional de admitidas

No DOG do 05/04/2024 publican: - RESOLUCIÓN do 25 de marzo de 2024, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas do concurso para a provisión de postos de traballo vacantes de corpos e escalas de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, escalas de axentes...
Xoves, 11 Abril 2024

O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar incumpre a normativa de conciliación da vida familiar e laboral

O Consorcio introduce unha cláusula nas resolucións de reducións de xornada que impide que o persoal poida desfrutar do dereito á conciliación mentres non se cubra con persoal substituto a franxa horaria na que reduce a xornada. A CIG levamos anos denunciando a situación que se produce na concesións de reducións de xornada por conciliacións, incumprindo o artigo 37.7 do...
Venres, 12 Abril 2024

Emendas da CIG ás leis básicas de bombeiros/as forestais e axentes forestais e medioambientais

Dende a CIG, e con ánimo de mellorar os textos dos proxectos de leis básicas de bombeiros/as forestais e axentes forestais e medioambientais, enviamos aos grupos parlamentares do Congreso as nosas achegas a estes documentos dentro da fase de emendas. Para nós estes textos son claramente mellorables porque poden chegar a limitar o ámbito de actuación e funcións de...