Novas por contido

O luns 28 de novembro publican no DOG os acordos para o desenvolvemento transitorio dos sistemas de carreira profesional (carreira administrativa para o persoal funcionario e complemento de desempeño para o persoal laboral) tal e como vos indicamos aquí.

Pero OLLO. Isto non é a convocatoria para o acceso extraordinario aos graos I e II.

As ordes polas que se convocan os procedementos para o acceso aos graos I e II, serán publicadas, segundo nos confirma Función Pública no DOG do día 01/12/2022, e polo tanto o prazo de 15 días hábiles comezará a contar o venres día 02/12/2022 onde xa se poderá solicitar a través de http://fides.xunta.gal.

A aquelas persoas que con anterioridade á apertura do prazo presentaran ou presenten solicitudes SE LLES VAI DENEGAR, e polo tanto non é recomendábel facelo.

Para quen xa a presentou deberá facelo outra vez a partir do día 2 e a través do FIDES.

Outras novas recentes

Martes, 21 Mai 2024

EGAP: convocatoria de actividades de formación continua do Instituto de Economía Pública de Galiza

No DOG do 21/05/2024 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2024 pola que se convocan actividades de formación continua do Instituto de Economía Pública de Galiza (IEP) para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galiza, das entidades locais e de administración e...
Xoves, 16 Mai 2024

Sonia Rodríguez-Campos González suprime na EGAP os actos conmemorativos do Día das Letras Galegas, vixentes dende hai 38 anos

Rueda dá un paso máis na vergoñenta desgaleguización da Xunta de Galiza da man de Sonia Rodríguez-Campos González, directora da Escola A Xunta de Galiza creou polo Decreto 163/1982, do 1 de decembro, a E.G.A.P., co carácter de órgano administrativo sen personalidade xurídica propia. Posteriormente, mediante a Lei 4/1987 pasou a ser unha entidade autónoma dependente da...
Mércores, 22 Mai 2024

Convocatoria do Fondo de Acción Social do ano 2023 relativo á axuda para a atención de persoas con discapacidade

No DOG do 22/05/2024 publican a RESOLUCIÓN do 13 de maio de 2024, da Dirección Xeral de Emprego Público e Administración de Persoal, pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galiza polo que se autorizan os criterios de repartición e a convocatoria do Fondo de Acción Social para o exercicio económico do ano 2023, relativos á axuda para a atención de...