Novas por contido

Primeira toma de contacto con Función Pública para presentarnos o proxecto de decreto polo que se vai regular o persoal de investigación dependente da Xunta de Galiza.

Nunha primeira ollada observamos o seguinte:

  • O director xeral de Función Pública, logo da nosa advertencia de que o persoal dos hospitais e centros concertados co SERGAS non é persoal do sector público autonómico, insiste en que non lle atopa inconvinte a que aparezan citados no ámbito de aplicación deste decreto.

  • O persoal está inmerso nun avultado proceso de funcionarización do persoal laboral, polo que nos chama a atención que neste caso se opta pola vía oposta: que o persoal investigador teña a condición de persoal laboral exclusivamente, sen que se permita a opción de persoal funcionario ou estatutario.

  • Temos unha ampla casuística dentro do persoal investigador: funcionariado de carreira, funcionariado interino, funcionariado de carreira en destino provisorio (que non aparece citado no texto), laboral fixo, laboral temporal, etc. A perspectiva da laboralización obrigatoria vai facer que o persoal que xa conta cunha carreira investigadora teña que aceptar unha laboralización forzosa, coas condicionantes que iso ten; ou ben optar por perder a carreira investigadora, o que pode minguar a capacidade investigadora xeral autonómica que se di que se tenta fomentar.

  • Botamos en falta a referencia á negociación colectiva de varias das entidades que aparecen nomeadas, varias con convenios propios. O texto non remite en ningún momento a eses convenios, aínda que teñen repercusión nas remuneracións.

  • Déixase fóra ao persoal de xestión da investigación, cando a Lei da ciencia entendemos que deixa a porta aberta a que este persoal sexa incluído, dado que fomenta a carreira profesional e a mobilidade profesional do conxunto do persoal de investigación, científicos/as, técnicos/as e persoal de xestión.

Presentaremos as nosas alegacións por escrito cando se inicie formalmente a negociación, ao non ter tempo para estudar con detemento o proxecto xa que nolo enviaron o día anterior. Se queres aportar algo, podes contactar coa CIG.

Outras novas recentes

Luns, 20 Marzo 2023

Plan de Igualdade da Xunta de Galiza: remisión da enquisa a todo o persoal

A elaboración dun Plan de Igualdade conta con diferentes fases reguladas na correspondente normativa como son o Compromiso da organización (que foi publicado neste mes) e a Elaboración da Diagnose (que necesita da recollida de datos cuantitativos e cualitativos (enquisa) para poder avaliar as carencias e propor solucións). Estas fases son necesarias para poder elaborar o...
Martes, 14 Marzo 2023

Comisión teletraballo (resumo do 10/03/2023)

Fomos convocados a unha xuntanza da Comisión de seguimento do teletraballo. Pola parte sindical asistiu só a CIG, como único asinante do Acordo. Dende a súa publicación en DOG fai algo máis de dous anos (07/01/2021), tan só houbo dúas xuntanzas da comisión de seguimento, a última en decembro de 2021. Por tanto, o primeiro que reclamou a CIG é que se cumpra o pactado en...
Venres, 17 Marzo 2023

EGAP: cursos sobre tecnoloxías da información e da comunicación, administración electrónica e protección de datos

A EGAP publica no DOG do 17/03/2023 a Resolución pola que se convocan cursos sobre tecnoloxías da información e da comunicación (TIC), administración electrónica e protección de datos para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional e para o persoal ao servizo da...