Novas por contido

Primeira toma de contacto con Función Pública para presentarnos o proxecto de decreto polo que se vai regular o persoal de investigación dependente da Xunta de Galiza.

Nunha primeira ollada observamos o seguinte:

  • O director xeral de Función Pública, logo da nosa advertencia de que o persoal dos hospitais e centros concertados co SERGAS non é persoal do sector público autonómico, insiste en que non lle atopa inconvinte a que aparezan citados no ámbito de aplicación deste decreto.

  • O persoal está inmerso nun avultado proceso de funcionarización do persoal laboral, polo que nos chama a atención que neste caso se opta pola vía oposta: que o persoal investigador teña a condición de persoal laboral exclusivamente, sen que se permita a opción de persoal funcionario ou estatutario.

  • Temos unha ampla casuística dentro do persoal investigador: funcionariado de carreira, funcionariado interino, funcionariado de carreira en destino provisorio (que non aparece citado no texto), laboral fixo, laboral temporal, etc. A perspectiva da laboralización obrigatoria vai facer que o persoal que xa conta cunha carreira investigadora teña que aceptar unha laboralización forzosa, coas condicionantes que iso ten; ou ben optar por perder a carreira investigadora, o que pode minguar a capacidade investigadora xeral autonómica que se di que se tenta fomentar.

  • Botamos en falta a referencia á negociación colectiva de varias das entidades que aparecen nomeadas, varias con convenios propios. O texto non remite en ningún momento a eses convenios, aínda que teñen repercusión nas remuneracións.

  • Déixase fóra ao persoal de xestión da investigación, cando a Lei da ciencia entendemos que deixa a porta aberta a que este persoal sexa incluído, dado que fomenta a carreira profesional e a mobilidade profesional do conxunto do persoal de investigación, científicos/as, técnicos/as e persoal de xestión.

Presentaremos as nosas alegacións por escrito cando se inicie formalmente a negociación, ao non ter tempo para estudar con detemento o proxecto xa que nolo enviaron o día anterior. Se queres aportar algo, podes contactar coa CIG.

Outras novas recentes

Venres, 12 Abril 2024

Educación retira a axuda por discapacidade ao seu persoal funcionarizado

A Consellería de Educación, de xeito unilateral e sen previo aviso, retirou a axuda por persoa con discapacidade a cargo que o persoal funcionarizado tiña recoñecida en base ao V Convenio Colectivo da Xunta de Galiza. O persoal laboral ten dereito a unha axuda de 180 € mensuais cando ten ao cargo unha persoa con discapacidade e con ingresos inferiores ao SMI. En teoría ese...
Venres, 12 Abril 2024

Recurso de reposición ao concurso ordinario de traslados de ciencias+enxeñarías+arquitectura

A CIG presentou un recurso de reposición á Resolución que convocou o concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de escalas de enxeñarías, arquitectura, arquitectura técnica e ciencias (administración especial). No recurso solicitamos unha relación das prazas que desapareceron do concurso, con información polo miudo de cada unha delas. Tamén da...
Venres, 12 Abril 2024

Emendas da CIG ás leis básicas de bombeiros/as forestais e axentes forestais e medioambientais

Dende a CIG, e con ánimo de mellorar os textos dos proxectos de leis básicas de bombeiros/as forestais e axentes forestais e medioambientais, enviamos aos grupos parlamentares do Congreso as nosas achegas a estes documentos dentro da fase de emendas. Para nós estes textos son claramente mellorables porque poden chegar a limitar o ámbito de actuación e funcións de...