Novas por contido

No DOG do 01/12/2022 publican:

- ORDE do 25 de novembro de 2022 pola que se publica o Acordo entre a Xunta de Galiza e as organizacións sindicais CSIF, CC.OO. e UGT polo que se convoca o procedemento de acceso aos graos I e II do sistema transitorio extraordinario de recoñecemento da progresión na carreira administrativa prevista na disposición transitoria oitava da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galiza, para o persoal funcionario.

- ORDE do 25 de novembro de 2022 pola que se publica o Acordo entre a Xunta de Galiza e as organizacións sindicais CC.OO. e UGT polo que se convoca o procedemento de acceso aos graos I e II do complemento de desempeño do posto de traballo para o persoal laboral.

Os empregados públicos poderán acceder o formulario de solicitude a través do portal web da función pública desde a sección <Funcionarización e carreira profesional> https://www.xunta.gal/funcion-publica/carreira-profesional ou no enderezo http://fides.xunta.gal

Na páxina web de función pública, https://www.xunta.gal/funcion-publica/carreira-profesional, haberá á disposición dos/das empregados/as públicos documentación de axuda con instrucións sobre o acceso e o proceso de solicitude de carreira administrativa e complemento de desempeño.

O prazo para a presentación das solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG e será de 15 días hábiles.

Outras novas recentes

Mércores, 18 Xaneiro 2023

A Xunta modifica as bases das convocatorias de estabilización

A Xunta aprobou na Comisión de Persoal do martes 17/01/23 uns criterios que modifican as bases das convocatorias dos procesos de estabilización derivados da Lei 20/21. O director xeral da Función Pública (DXFP) pretendeu que os sindicatos votáramos a favor dunha proposta de “Acordo” que non tiñamos polo que non puidemos analizala minimamente. A CIG (e a CSIF) negámonos a...
Mércores, 25 Xaneiro 2023

EGAP: cursos de linguaxe administrativa e xurídica galega para persoal ao servizo das distintas administracións

No DOG do 25/01/2023 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 17 de xaneiro de 2023 pola que se convocan os cursos de linguaxe administrativa e xurídica galega para persoal ao servizo das distintas administracións da Comunidade Autónoma de Galiza pazra o ano 2023. Os cursos van dirixidos aos empregados públicos e ás empregadas públicas destinados/as nas administracións...
Luns, 23 Xaneiro 2023

Modificación dos temarios dos procesos de estabilización da Lei 20/2021: subgrupos A2, C1, B e grupo III

No DOG do 23/01/2023 publican: - RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2023 pola que se fai pública a modificación dos temarios que rexerán nos procesos selectivos para o ingreso no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza e para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral, subgrupo A2,...