Novas por contido

No DOG do 29/12/2022 publican a Resolución do 23 de decembro de 2022, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas as listas provisionais para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e para a contratación temporal do persoal laboral da Xunta de Galiza.

Fan públicas as listas provisionais para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario dos corpos e escalas que se relacionan no anexo I desta resolución, así como para o desempeño temporal de postos reservados ao persoal laboral dos grupos e categorías que se relacionan no anexo II.

As listas poderán consultarse no portal web corporativo da Xunta de Galiza https://funcionpublica.xunta.gal, epígrafe de listas de contratación; no Servizo de Atención e Información á Cidadanía, a través do teléfono 012, e nas oficinas de Rexistro e Atención á Cidadanía da Xunta de Galiza (oficinas dos edificios administrativos da Vicepresidencia Primeira e Consellaría de Presidencia, Xustiza e Turismo).

Outras novas recentes

Xoves, 20 Xuño 2024

Queremos coñecer as datas de exames, para organizarnos a vida

O venres 21 estamos convocados a unha Comisión de Persoal. En anteriores xuntanzas, os días 13 e 14 de xuño, formulámoslle á directora xeral de Emprego Público e Administración de Persoal (DXEP), a pregunta que non respondeu relativa a si se mantiñan ou non as datas previstas para a celebración dos primeiros exercicios da promoción interna (14 de decembro). No mesmo anuncio...
Venres, 21 Xuño 2024

A Xanela (boletín de CIG-Autonómica, xuño/2024)

Neste boletín de CIG-Autonómica falamos de: Se o custo da vida supera a suba salarial ... gañas ou perdes? A Xunta retira 180 postos do concurso de corpos xerais. Por que? Os deberes para a nova directora de Función Pública Por que o chaman FAS cando queren dicir axuda por persoa con discapacidade a cargo? Limitación de 3 anos nas contratacións temporais e nomeamentos...
Xoves, 20 Xuño 2024

Educación debe facilitar a roupa de traballo para aquelas categorías que a usan

O persoal substituto de determinadas categorías do antigo persoal laboral da Consellería de Educación que necesita roupa de traballo para prestar o seu servizo, atópase con que a Consellería non a facilita, e teñen que recorrer a levala da casa ou a mercala eles mesmos. Esta situación afecta, tanto a súa seguridade como á dos seus usuarios, dando á súa vez unha mala imaxe...