Novas por contido

No DOG do 29/12/2022 a EGAP publica a Resolución do 21 de decembro de 2022 pola que se publica o Plan de formación para o ano 2023.

O Plan de formación continua da EGAP recolle as actividades formativas dirixidas ao persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galiza, ao persoal das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, ao persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galiza, ao persoal ao servizo das entidades locais de Galiza e ao persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galiza (UDC, USC e Uvigo), tras unha incorporación gradual que culminou, no ano 2015, coa agregación deste último colectivo como destinatario das actividades formativas da EGAP.

O plan deseñado para o ano 2023 habilita o acceso de todos e cada un dos colectivos a unha serie de áreas esenciais, adaptadas ás necesidades específicas e ás funcións asignadas a cada un deles.

As ditas áreas son as seguintes:

– Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas.

– Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios.

– Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades.

– Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa.

– Plan de igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero.

– Lingua galega.

– Portal de idiomas.

– Plan formativo ofimático de Galicia.

– Plan formativo no marco do Instituto de Economía Pública de Galicia

Cómpre lembrar que este Plan ten unha finalidade informativa, xa que a matrícula para as actividades habilitarase ao longo do ano a través das respectivas convocatorias que se publiquen no DOG.

Outras novas recentes

Luns, 23 Xaneiro 2023

Modificación das bases dos procesos de estabilización da Lei 20/2021 mediante concurso e concurso-oposición

No DOG do 23/01/2023 publican: - RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2023 pola que se modifican as resolucións de 22 de decembro de 2022 polas que se convocan os procesos selectivos extraordinarios de estabilización derivados da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso nos distintos corpos, escalas e categorías...
Luns, 23 Xaneiro 2023

Modificación dos temarios dos procesos de estabilización da Lei 20/2021: subgrupos A2, C1, B e grupo III

No DOG do 23/01/2023 publican: - RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2023 pola que se fai pública a modificación dos temarios que rexerán nos procesos selectivos para o ingreso no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza e para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral, subgrupo A2,...
Xoves, 26 Xaneiro 2023

A CIG gaña a demanda contra o Consorcio pola suspensión de contratos nas vacacións

A CIG gañou o conflito colectivo ante o TSXG, que declara nula a cláusula contractual na que se suspendía o contrato ao persoal substituto nos períodos de vacacións no que pechan as escolas infantís Nas escolas infantís da rede pública de cero a tres anos, a Administración galega castigaba ao persoal substituto ao non cotizar, non cobrar e non ter acceso á prestación por...