Novas por contido

A Xunta retira a cláusula ilegal sobre suspensión de contratos das escolas infantís de cero a tres anos da Axencia Galega de Servizos Sociais.

A CIG presentara conflito colectivo ante o TSXG polas suspensións de contrato ao persoal substituto nos períodos vacacionais no que pechan as escolas infantís, tanto da Axencia (pendente de celebrar o 29 de xuño) como do Consorcio.

Unha vez celebrado, e gañado, o conflito do Consorcio, que declara nula esa cláusula contractual, a Consellaría de Política Social retira xa dos contratos a dita cláusula. As compañeiras, tanto da AGSS como do Consorcio, xa non poden ser suspendidas de contrato nos períodos vacacionais.

Nas escolas infantís da rede pública de cero a tres anos, a Administración galega castigaba ao persoal substituto ao non cotizar, non cobrar e non ter acceso á prestación por desemprego durante o período vacacional, na que lles suspendían o contrato aínda que as persoas traballaran todo o ano.

A xeneralización desta cláusula inxusta nos contratos de traballo por parte da Consellería de Política Social xeraba graves prexuízos para o persoal afectado.

Agora, o TSXG ditamina que a dita cláusula é nula:

“...3º) -A cláusula incorporada en todos os contratos de interinidade por substitución da/o traballador/a con dereito a reserva de posto, pola que o empregador/a adquire o dereito a suspender as relacións laborais das persoas traballadoras substitutas durante os períodos de vacacións e festas escolares das Escolas Infantís nas que prestan servizos, é nula por opoñerse a normas de dereito necesario.

4º) As persoas traballadoras afectadas pola aplicación desa cláusula teñen dereito a manter activas as súas relacións laborais durante os períodos de peche por vacacións e festas escolares das Escolas Infantís, sempre que ese réxime sexa o que se lle aplicaría á persoa traballadora substituída. Condenamos á parte demandada a estar e pasar polo declarado.”

Agora, as traballadoras e traballadores poden reclamar as cantidades económicas que deixaron de percibir no último ano e que lle regularicen as cotizacións da seguridade social dos últimos cinco anos.

Se estiveches nesta situación, ponte en contacto coa CIG !!

Outras novas recentes

Xoves, 29 Febreiro 2024

Funcionarización das listas SPIF e probas físicas

Dende a CIG presentamos queixa polo cambio de criterio repentino para a realización das probas físicas do persoal que está nas listas de contratación e os problemas que supón non ter ainda funcionarizadas as listaxes cando os postos do SPIF xa o están.  Lembramos que nestas categorias ao funcionarizarse mudaron os requisitos de acceso e que outras se refundaron nunha como é...
Xoves, 29 Febreiro 2024

Información de Medio Rural ante as queixas da CIG polas probas físicas e as listas de SPIF

Logo das queixas da CIG ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Rural, achéganos a seguinte información : As persoas que non se poidan presentar á proba física por causas de saúde deben achegar un escrito coa xustificación que acredite ese impedimento. Unha vez finalizado o problema valorarase a repetición da proba a esas persoas, no seu caso. As persoas da...
Martes, 27 Febreiro 2024

O concurso de corpos especiais para o 11 de marzo

Función Pública ven de comunicarnos hoxe 27/02/2024 que o vindeiro día 11 de marzo se publicará do Diario Oficial de Galicia a Resolución pola que se convoca o concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de corpos e escalas de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escalas de enxeñeiros, enxeñeiros técnicos,...