Novas por contido

Na Comisión de Persoal do pasado día 16 de maio aprobouse a RPT de funcionarización do SPIF co voto en contra da CIG.

Este foi un proceso que “comezou polo tellado” e dende a CIG sempre defendimos un proceso transparente, que facilitara toda a información que permitira ao persoal do servizo de incendios tomar a decisión de funcionarizarse ou non con tódalas garantías e coñecendo con carácter previo todas as condicións. Nesta liña, incluso na xuntanza da Comisión de Persoal e tendo en conta que minutos despois aprobouse esta RPT o director xeral de Función Pública anunciou que se valoraría a posteriori unha nova proposta de adaptación dos complementos, a negociación dunha regulación da segunda actividade para o persoal funcionario, a proposta dun novo acordo de condicións de traballo...

Aínda que valoramos positivamente que non exista complemento de funcionarización, non podemos estar de acordo cun proceso así. As razóns polas que a CIG votou en contra a son as seguintes:

• Non estamos de acordo en que non se encadre as prazas de bombeiro/a forestal xefe/a de brigada no grupo B.
• Seguimos dicindo que o acordo de condicións de traballo tiña que ser previo a esta RPT. Dende a CIG levamos xa tempo presentándolle á administración unha proposta para comezar a negociar este acordo, e advertindo dos problemas que poderían xurdir de levar a cabo o proceso de funcionarización sen telo.
• Non compartimos que haxa diferenzas no complemento de destino para postos iguais.

Outras novas recentes

Martes, 27 Febreiro 2024

O concurso de corpos especiais para o 11 de marzo

Función Pública ven de comunicarnos hoxe 27/02/2024 que o vindeiro día 11 de marzo se publicará do Diario Oficial de Galicia a Resolución pola que se convoca o concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de corpos e escalas de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escalas de enxeñeiros, enxeñeiros técnicos,...
Venres, 01 Marzo 2024

EGAP: convocatoria de actividades de formación continua

No DOG do 01/03/2024 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 29 de febreiro de 2024 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional. Poderá participar nas accións formativas convocadas nesta...
Mércores, 28 Febreiro 2024

Apertura do prazo de acreditación dos méritos do concurso de estabilización do subgrupo C2 e grupo IV

No DOG do 28/02/2024 publican a RESOLUCIÓN do 22 de febreiro de 2024 pola que se fai público o procedemento para a acreditación dos méritos do proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, para o ingreso, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade...