Novas por contido

Resumo dos “rogos e preguntas” da Comisión de Persoal do pasado 16 de maio, onde o director xeral de Función Pública deu a información que trasladamos.

PROCESOS SELECTIVOS

Calendario: publicaron o calendario onde figuran xa todos os procesos convocados (95 procesos) de libre e estabilización.

Procesos pendentes de rematar: é probable que a semana que vén remitan as prazas dos procesos de educación social e de veterinarios/as tanto funcionarios como laborais. Están pendentes da revisión das prazas de auxiliar de clínica e de traballo social e dos prazos dos recursos. Esperan que na primeira quincena do vindeiro mes estean publicadas todas estas eleccións de destino.

Procesos de estabilización: os listados de admitidos/as sairán coa información adicional sobre si está presentado o CELGA ou non para non ter que facer o exame de galego.

Repesca da funcionarización: as convocatorias se negociarán para que saian antes do mes de agosto.

Admisión do recurso nun proceso selectivo: ante a inquedanza que se xerou polas declaracións na anterior Comisión de Persoal ao non definir si era traballo social ou educación social o proceso afectado pola admisión dun recurso, o director xeral aclara que o proceso é traballo social.

CARREIRA PROFESIONAL

No mes de maio irán 1.500 recoñecementos máis. Estudarán abrir un novo prazo para as persoas que non puideron presentar acceder no anterior prazo.

CONCILIACIÓN, FLEXIBILIDADE HORARIA E BOLSA 5%

Retomarán a negociación en canto poidan porque o texto está case pechado pero lles gustaría levalo en paralelo á negociación da segunda actividade.

ACORDO FISP

Envían un novo borrador de acordo do persoal farmacéutico inspector de saúde pública con cambios e explicacións sobre os cambios. Prazo de alegacións ata o mércores 24 as 14:00. O director xeral di que non é un acordo que estea pechado e que aceptaron algunhas alegación sindicais e outra. Gustaríalle que no vindeiro mes se pechara este asunto ao achegar posturas.

MELLORAS EN POLÍTICA SOCIAL

Na reunión co Comité Intercentros xa indicaron que comezaran a negociación cos catro sindicatos (CIG, CCOO, CSIF e UGT) sobre a problemática das condicións laborais e retributivas do persoal de Política Social e a intención de adecuar ás ratios. Haberá aumento de persoal e novas contratacións e nas vindeiras semanas se negociará todo isto.

EQUIPOS DE VALORACIÓN DE DISCAPACIDADES

Ante a preocupación polo incremento de ratios e a publicación do Real Decreto 888/2022 sobre o procedemento para o recoñecemento, declaración y cualificación do grao de discapacidade o director xeral comenta que hai problemas coa aplicación informática que é do Ministerio. Se chegou a falar de que os equipos de valoración fixeran 9 valoracións no inverno e 7 no verán pero que polo de agora quedan en 4.

Outras novas recentes

Xoves, 25 Mai 2023

Resolución do concurso de Finanzas

Recibimos comunicación da Dirección Xeral da Función Pública na que nos informa de que a resolución do concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, escalas superior e técnica de finanzas, convocado por Resolución do 14/07/2021, será publicada no DOG do luns 29 de maio.
Xoves, 25 Mai 2023

Cobertura de prazas de Medio Rural e a funcionarización

Nova oferta de comisións de servizo e chamamentos polas listas de contratación para a cobertura de prazas no Servizo de Incendios (SPIF) Nestes días estamos a vivir un novo episodio do caos que se está a producir co proceso de funcionarización do SPIF. Dende a Consellería de Medio Rural enviáronos unhas listaxes con prazas para a súa cobertura mediante comisión de servizos...
Xoves, 25 Mai 2023

Os negocios da Vicepresidencia Segunda da Xunta co Colexio de Psicoloxía de Galiza e coa Asociación Nacional de Peritaxe Social

A saturación nos equipos psicosociais dos IMELGA, da Xunta de Galiza, que presentaban un atraso na elaboración de informes periciais, nalgunhas delegacións de ata 2 anos, foi unha das críticas expostas polo propio Tribunal Superior de Xustiza de Galiza (TSXG) na apertura do ano xudicial en setembro de 2022. A resposta inicial da Xunta foi o incremento de horas extras do...