Novas por contido

A Xunta exclúe da promoción interna ao persoal vixiante de arquivos, bibliotecas e museos que superou o proceso de funcionarización á agrupación profesional escala persoal subalterno

Por Resolución do 25/10/21 da comisión de cualificar o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira da agrupación profesional de persoal funcionario polo persoal laboral fixo da categoría 10E do grupo V, vixiantes de arquivos, bibliotecas e museos, mediante o seu cambio de vínculo xurídico, deuse publicidade as cualificacións das persoas aspirantes.

Dende entón, e van para dous anos, non se adecuaron as RPTs para a funcionarización dos postos de traballo nin se procedeu ao nomeamento como funcionarios da administración xeral da agrupación profesional, escala de persoal subalterno, das persoas vixiantes de arquivos, bibliotecas e museos que superaron ese proceso selectivo.

Na Resolución do 16 de novembro do 23 convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo C2, un dos requisitos esixidos aos aspirantes é a sua pertenza como persoal funcionario de carreira á actual agrupación profesional da administración xeral, escala de persoal subalterno. Polo tanto, a Xunta de Galiza expulsa da promoción interna ao persoal laboral fixo que superou o proceso de funcionarización para a agrupación profesional.

Dende a CIG esiximos do director xeral da Función Pública da Xunta de Galiza a adopción das medidas necesarias para resolver o nomeamento como persoal funcionario do persoal vixiante de arquivos, bibliotecas e museos que superou o proceso selectivo e se posibilite a súa participación no proceso selectivo de promoción interna ao subgrupo C2 convocado pola Resolución do 16 de novembro.

 

Outras novas recentes

Luns, 12 Febreiro 2024

A Xunta de Galiza incumpre a normativa de prevención de riscos e saúde laboral para o persoal da Consellería do Mar na Lonxa de Cariño

O persoal funcionario da Consellería do Mar destinado na Lonxa de Cariño carece de calquera tipo de aseo sanitario nas súas instalacións de traballo. As instalacións da Lonxa de Cariño están a sufrir un alarmante deterioro xeral, con pingueiras e fallos estruturais que motivaron que a entidade Portos de Galicia pechara as súas instalacións e trasladase ao seu persoal...
Mércores, 14 Febreiro 2024

Apertura do prazo de acreditación dos méritos do concurso de estabilización do subgrupo C1, grupo B e III

No DOG do 14/02/2024 publican a RESOLUCIÓN do 8 de febreiro de 2024 pola que se fai público o procedemento para a acreditacion dos méritos do proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, para o ingreso, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, no corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade...
Luns, 12 Febreiro 2024

Mobilización pola supresión das horas de programación e titorías nas escolas infantís

Mobilizámonos o mércores 14 de febreiro contra a decisión da Xunta e máis do Consorcio de suprimir ás horas de programación e titorías de escolas infantís. Esta medida supón un novo atentado contra os servizos públicos que afectará á calidade do servizo ao eliminar a programación educativa, as xuntanzas coas familias, a preparación dos materiais e as avaliacións de...