Novas por contido

No DOG do 09/02/2024 publican:

- RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se convoca concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de corpos e escalas de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escalas do Servizo de Gardacostas de Galiza (SGG).

- RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se convoca concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes do corpo de xestión da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, escala de inspectoras e inspectores de consumo e do corpo administrativo da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, escala de axentes de inspección, especialidade de consumo, da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galiza.

Están obrigados/as a participar nestes concursos:

a) O persoal funcionario de carreira dos corpos e escalas da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza ou dos corpos e escalas da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza obxecto destas convocatorias que se encontre ao dispor do órgano competente ou adscrito provisionalmente a un posto de traballo, de acordo co disposto no artigo 97.5 e a disposición transitoria quinta da LEPG. Deberá solicitar todos os postos de acordo coa base VI.2.

b) O persoal funcionario de carreira dos corpos e escalas da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou dos corpos e escalas da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza obxecto destas convocatorias que se encontre adscrito por motivos de saúde ou rehabilitación a un posto de traballo en distinta localidade daquela na que teña o seu destino definitivo estará, en aplicación do disposto no artigo 89 da LEPG, obrigado a participar no concurso debendo solicitar todos os postos adecuados ao seu corpo, escala e especialidade, situados na mesma localidade do posto ao que figure adscrito provisionalmente.

Os postos vacantes ofertados neste concurso publícanse no anexo I destas resolucións.

Presentación de solicitudes (de participación e de elección de postos):

1. Para participantes da Xunta de Galiza en servizo activo na súa escala de participación, accedendo ao Portal do Empregado no enderezo electrónico https://portax.xunta.es

2. Para os que atopen en calquera situación distinta da referida no punto 1, a través do Portal da web corporativa da Dirección Xeral da Función Pública no enderezo electrónico https://www.xunta.gal/funcion-publica/concurso-de-traslados/

A solicitude, e de ser o caso a documentación adicional, deberá presentarse electronicamente a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galiza e ata o día 23 de febreiro de 2024 incluído, e dirixirse á Dirección Xeral da Función Pública da Consellaría de Facenda e Administración Pública.

 

Outras novas recentes

Luns, 12 Febreiro 2024

A Xunta de Galiza incumpre a normativa de prevención de riscos e saúde laboral para o persoal da Consellería do Mar na Lonxa de Cariño

O persoal funcionario da Consellería do Mar destinado na Lonxa de Cariño carece de calquera tipo de aseo sanitario nas súas instalacións de traballo. As instalacións da Lonxa de Cariño están a sufrir un alarmante deterioro xeral, con pingueiras e fallos estruturais que motivaron que a entidade Portos de Galicia pechara as súas instalacións e trasladase ao seu persoal...
Luns, 12 Febreiro 2024

Mobilización pola supresión das horas de programación e titorías nas escolas infantís

Mobilizámonos o mércores 14 de febreiro contra a decisión da Xunta e máis do Consorcio de suprimir ás horas de programación e titorías de escolas infantís. Esta medida supón un novo atentado contra os servizos públicos que afectará á calidade do servizo ao eliminar a programación educativa, as xuntanzas coas familias, a preparación dos materiais e as avaliacións de...
Luns, 12 Febreiro 2024

O empobrecemento do persoal do Agacal

Nesta funcionarización expres que a Función Pública mete nunha mesa “multiasuntos” consolídade a discriminación salarial do persoal dos centros agrarios da Xunta. Nos centros de AGACAL prometeron unha mesa de negociación de pluses no ano 2021, cando se aprobou tamén ás presas, a primeira relación de postos de traballo (RPT).  Esta negociación finalmente non foi adiante a...