Novas por contido

O xoves 8 de febreiro participamos nunha xuntanza co director xeral de Función Pública (DXFP), para falar de diversos asuntos. Entre eles, os concursos de traslados de corpos xerais e o das escalas de enxeñarías, ciencias e arquitectura (A1 e A2). O luns 12 van quedar aprobados na Comisión de Persoal.

Na intervención da CIG, a primeira queixa foi polos tempos. Levamos anos a voltas cos concursos permanentes, e nin sequera temos un concurso anual. Meses en que ás nosas preguntas respostan indicando as prioridades, pero non os prazos. Prioridades que nen sequera cumpren.

De súpeto, envían os borradores dos concursos sen tempo a moita discusión. E envían a relación de prazas vacantes con só dous días para revisar e alegar. Esto é inaceptable, pois falamos de 3.500 prazas entre os dous concursos.

O DXFP afirma que aínda que se aprobe o luns, haberá marxe para revisar e alegar ás prazas, ata a publicación en DOG (segundo conta, sería unhas semanas máis adiante).

En canto ás prazas que serán ofertadas, serían todas as vacantes agás aquelas que as consellerías certifiquen que queren amortizar en futuras RPTs. A CIG reclama que se convoquen todas, pero si levan adiante a retirada de postos por propostas de amortización, sería inaceptable que se concedan comisións de servizos a tales postos.

Na relación de vacantes estarían incluídas as afectadas pola lei da temporalidade (Lei 20/21), as 125 de persoal laboral vacantes que van a funcionarizar (82 de A1, 30 de A2 e 12 de AP). Engadirían tamén as prazas nas que os/as titulares xa teñen data de xubilación para as próximas semanas. Serían un total de uns 200-300 postos máis para corpos xerais que enviarán aos sindicatos este venres.

Da negociación das bases non hai moita marxe. Estes dous concursos seguen o modelo exactamente igual que os negociados e convocados nos últimos meses (gardacostas, consumo, incendios e axentes medioambientais). O único que modificaron é unha das reivindicasións da CIG: aceptan que os postos ocupados por motivos de saúde, postos que non poden ser convocados como vacantes, si sexan ofertados como "potenciais vacantes" para o caso de que quen os ocupa, que está obrigado/a a concursar, obteña outro destino. Porén, a CIG insiste en que hai que mudar cousas, como engadir as prazas que están para ser cubertas por Concurso Específico (si non son quen de executar estes procesos, que recualifiquen urxentemente as RPTs para pasalas a Concurso Ordinario), ou axustar os valores dos méritos, pois existe desequilibrio entre algúns deles.

En canto ás previsións de prazos, o DXFP manifesta que vai ser todo moi rápido, coa intención de que estes concursos estean resoltos e coa tomas de posesión, antes de finalizar este ano 2024, algo que á CIG, polas experiencias pasadas, cústalle crer. Os concursos estarían resoltos uns meses antes, pero a toma de posesión quedaría adiada ata rematar os procesos extraordinarios de estabilización (Lei 20/21), que por imperativo legal ten que ser antes do 31/12/2024. Para entón, a toma de posesión do concurso de traslados e do persoal dos procesos selectivos serían actos coincidentes no tempo.

Respecto doutros concursos, informa que en próximas semanas estarán a traballar na RPT de Política Social, para a continuación convocar o concurso das escalas sociais. Nada di do resto de concursos que quedan pendentes. Pero todo isto xa quedará para o novo goberno.

Outras novas recentes

Xoves, 15 Febreiro 2024

E as condicións de traballo do persoal non docente dos centros de ensino, "pa" cando?

O 12 de febreiro quedou aprobada unha nova modificación parcial da RPT de Educación co voto en contra da CIG e a abstención do resto das organizacións sindicais (CCOO, CSIF e UGT). O voto en contra da CIG non é tanto pola RPT en si, se non que se debe a que para a xustificación de creacións e amortizacións de postos seguen a empregar os ratios da Circular do ano 1994 coa...
Luns, 12 Febreiro 2024

Aprobados os concursos de traslados de corpos xerais e de enxeñarías, arquitectura e ciencias

O luns 12 de febreiro quedaron aprobadas as bases dos concursos de traslados de corpos xerais e de enxeñarías, arquitectura e ciencias, os dous coa abstención de CIG. A publicación en DOG tardará unhas semanas, tempo no que aínda poderemos alegar ás prazas. As bases destes dous concursos son case idénticas ás dos concursos dos últimos meses (incendios, axentes...
Luns, 12 Febreiro 2024

A Xunta de Galiza incumpre a normativa de prevención de riscos e saúde laboral para o persoal da Consellería do Mar na Lonxa de Cariño

O persoal funcionario da Consellería do Mar destinado na Lonxa de Cariño carece de calquera tipo de aseo sanitario nas súas instalacións de traballo. As instalacións da Lonxa de Cariño están a sufrir un alarmante deterioro xeral, con pingueiras e fallos estruturais que motivaron que a entidade Portos de Galicia pechara as súas instalacións e trasladase ao seu persoal...