Novas por contido

O xoves 8 de febreiro participamos nunha xuntanza co director xeral de Función Pública (DXFP), para falar de diversos asuntos. Entre eles, os concursos de traslados de corpos xerais e o das escalas de enxeñarías, ciencias e arquitectura (A1 e A2). O luns 12 van quedar aprobados na Comisión de Persoal.

Na intervención da CIG, a primeira queixa foi polos tempos. Levamos anos a voltas cos concursos permanentes, e nin sequera temos un concurso anual. Meses en que ás nosas preguntas respostan indicando as prioridades, pero non os prazos. Prioridades que nen sequera cumpren.

De súpeto, envían os borradores dos concursos sen tempo a moita discusión. E envían a relación de prazas vacantes con só dous días para revisar e alegar. Esto é inaceptable, pois falamos de 3.500 prazas entre os dous concursos.

O DXFP afirma que aínda que se aprobe o luns, haberá marxe para revisar e alegar ás prazas, ata a publicación en DOG (segundo conta, sería unhas semanas máis adiante).

En canto ás prazas que serán ofertadas, serían todas as vacantes agás aquelas que as consellerías certifiquen que queren amortizar en futuras RPTs. A CIG reclama que se convoquen todas, pero si levan adiante a retirada de postos por propostas de amortización, sería inaceptable que se concedan comisións de servizos a tales postos.

Na relación de vacantes estarían incluídas as afectadas pola lei da temporalidade (Lei 20/21), as 125 de persoal laboral vacantes que van a funcionarizar (82 de A1, 30 de A2 e 12 de AP). Engadirían tamén as prazas nas que os/as titulares xa teñen data de xubilación para as próximas semanas. Serían un total de uns 200-300 postos máis para corpos xerais que enviarán aos sindicatos este venres.

Da negociación das bases non hai moita marxe. Estes dous concursos seguen o modelo exactamente igual que os negociados e convocados nos últimos meses (gardacostas, consumo, incendios e axentes medioambientais). O único que modificaron é unha das reivindicasións da CIG: aceptan que os postos ocupados por motivos de saúde, postos que non poden ser convocados como vacantes, si sexan ofertados como "potenciais vacantes" para o caso de que quen os ocupa, que está obrigado/a a concursar, obteña outro destino. Porén, a CIG insiste en que hai que mudar cousas, como engadir as prazas que están para ser cubertas por Concurso Específico (si non son quen de executar estes procesos, que recualifiquen urxentemente as RPTs para pasalas a Concurso Ordinario), ou axustar os valores dos méritos, pois existe desequilibrio entre algúns deles.

En canto ás previsións de prazos, o DXFP manifesta que vai ser todo moi rápido, coa intención de que estes concursos estean resoltos e coa tomas de posesión, antes de finalizar este ano 2024, algo que á CIG, polas experiencias pasadas, cústalle crer. Os concursos estarían resoltos uns meses antes, pero a toma de posesión quedaría adiada ata rematar os procesos extraordinarios de estabilización (Lei 20/21), que por imperativo legal ten que ser antes do 31/12/2024. Para entón, a toma de posesión do concurso de traslados e do persoal dos procesos selectivos serían actos coincidentes no tempo.

Respecto doutros concursos, informa que en próximas semanas estarán a traballar na RPT de Política Social, para a continuación convocar o concurso das escalas sociais. Nada di do resto de concursos que quedan pendentes. Pero todo isto xa quedará para o novo goberno.

Novas relacionadas

Outras novas recentes

Venres, 21 Xuño 2024

EGAP: convocatoria do programa de autoformación

No DOG do 21/06/2024 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2024 pola que se convoca o programa de autoformación para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galiza, da Administración de xustiza, das entidades locais e de administración e servizos (PAS) das...
Venres, 21 Xuño 2024

Equivalencias e RPT de funcionarización; RPT de Cultura (arquiveiros) e de Atriga (Vigo e un servizo), en CP 21/06/24

Na Comisión de Persoal que tivemos o venres 21 de xuño, quedaron aprobados os seguintes asuntos: ORDE QUE MODIFICA O DECRETO 165/2019 (equivalencia categorías-escalas para a funcionarización) Manteñen a rebaixa de grupo da categoría III-99 (coidador/a) que iría ao grupo C2 (escalas de auxiliares de clínica ou de auxiliares de coidadores). Non podemos aceptar un proceso no...
Luns, 17 Xuño 2024

Se non sabes, pregunta

Sra. directora xeral de Emprego Público: certo é que non levas moito tempo no cargo, pero deberías ser consciente que hai miles de persoas esperando que lles confirmes SE O 14 DE DECEMBRO VANSE CELEBRAR OU NON os exames da promoción interna de corpos xerais. E se chegas á mesa xeral sen documentarte non vale que nos digas que ignoras si había un calendario de exames colgado...