Novas por contido

Nesta funcionarización expres que a Función Pública mete nunha mesa “multiasuntos” consolídade a discriminación salarial do persoal dos centros agrarios da Xunta.

Nos centros de AGACAL prometeron unha mesa de negociación de pluses no ano 2021, cando se aprobou tamén ás presas, a primeira relación de postos de traballo (RPT). 

Esta negociación finalmente non foi adiante a pesar de que logo das mobilizacións do persoal dos centros en maio de 2023, a Xerencia do Agacal e a Dirección Xeral da Función Pública volveron facer novamente a comprometerse a negociación dos pluses e da RPT.  Sen reunións dende o 1 de setembro do ano pasado, agora e en apenas dous días sacan a RPT de funcionarización para nunha mesa xeral multiasuntos previa ás eleccións políticas para despachar a funcionarización e con ela o salario do persoal do Agacal que vai quedar sen os pluses no salario funcionarizado. Sen discusións dos postos non entendemos por que un peon/a agrario nun centro do Agacal ten que ter menor salario que un que fai o mesmo traballo en Medio Rural Fontefiz, por exemplo. pero non so pasa cos peons agrarios, os peons forestais teñen un salario e un complemento de destino diferente se estan en Medio Rural ou en Medio Ambiente.

Non se nos escapa que a cita electoral ten moito que ver coas presas, pero non por iso poden barrer cos dereitos do persoal. Queremos unha negociacion de pluses e recoñecemento dos complementos na RPT que retribúan o traballo que realmente se fai e a penosidade, a toxicidade, as quendas e outros conceptos do V Convenio Colectivo se deben introducir no complemento salarial dos postos. 

A igual traballo non hai igual salario 

Pervértese o de “a igual traballo igual salario” nesta Administración pública. Xa que os pluses que ten recoñecido parte do persoal conseguíronse nos xulgados e non se estenderon ao resto de traballadores que ocupan postos iguais e realizan as mesmas funcións e horarios e ademais teñen os mesmos riscos. Con esta decisión do Agacal , resulta que a dia de hoxe temos moita variabilidade nos soldos entre centros e traballadores, incluso en postos iguais no mesmo centro de traballo. 

Os pluses foron gañados no xulgado, o Agacal négase a recoñecelos “de oficio”.

Todas as demandas de recoñecemento de complementos anteriores a 2011 foron gañadas nos tribunais. Coa entrada en vigor da Lei 36/2011 Reguladora da Xurisdición Social, e a imposibilidade de recorrer as sentenzas con compensacións económicas inferiores a 3000€, algunhas demandas non puideron ser recorridas polas persoas interesadas se perdían en primeira instancia. Esto creou unha situación de discriminación para o persoal, xa que o cobro dos complementos neste momento non está rexido por criterios técnicos nin negociados, senón en que "tiñan que ser mais rápidos/as" ao presentar as suas demandas.

Ademais, esta teima en deixar ao persoal de campo sen complementos para a funcionarización ten moito que ver coa estratexia de AGACAL de emprobrecer todos os postos á vez que pouco a pouco está a privatizar traballos de campo e de limpeza.

A funcionarización deseñada por XUNTA+CCOO+UGT rompeu coa estrutura salarial do persoal funcionario 

O criterio de meter o salario do persoal laboral cos pluses en complemento de destino afonda no problema e se mostra ineficaz e inxusto.  O normal sería que foran introducindo os pluses nos complementos específicos diferenciais que son os que retribúan as condicións específicas do posto. Pero, para iso tiñan que ter comezado por negociar as condicións de traballo e as funcións pero esa non era a sua intención, nos queren sen dereitos laborais.

Con isto todos o persoal peon agrario que desenvolven funcións con x riscos, penosos, con fitocidas, gando, traballo a quendas etc, cobrarian o mesmo porque nos seus postos estarian recoñecidas as suas cuestions específicas e a isto sumariamoslle iguais dereitos laborais. 

A funcionarización do Agacal empobrece ao seu persoal

E, como as cousas non se fixeron ben, agora temos un problema grave, o personal do Agacal quedou empobrecido polos seus postos, niveis baixos con riscos altos ao non ter recoñecidos os pluses en moitos postos. 

No Centro de Recuperación da Fauna Autóctona de Fonte Fiz (xestionado pola Consellería do Medio Rural), en Vilamarín, xa hai tempo que correxiu esta diferencias nos pluses ao estender os pluses gañados por sentenza, como así fixeron en moitas consellerías e temos presionado nese sentido en cada RPT.  Se queren poden solucionalo xa, é sinxelo, tomémolo como referencia para uniformar os complementos salariais de todos os demais centros que comparten tarefas, como en Mabegondo. É posible eliminar as discriminacións. 

Agora o que vai ser difícil é concursar co caos de niveis que provocaron na AP. Quen vai querer ir para o AGACAL?


  COMPARATIVA FUNCIONARIZACIÓN AP RECURSOS NATURAIS ESPECIALIDADE RECURSOS NATURAIS E FORESTAIS 

POSTO NIVEL

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

PLUSES RPT DE ORIXE
PEÓN/OA FORESTAL
MEDIO AMBIENTE E CIF LOURIZAN
14

7.456,76

B10 // B11 // B18
PEÓN/OA FORESTAL
MEDIO RURAL
13

7.024,22

B10 // B11

PEÓN/OA AGRARIO/A
CENTRO DE RECURSOS
ZOOXENÉTICOS DE GALIZA

14

7.192,78

B10 // B11 // B14 // B18

PEÓN/OA AGRARIO/A
AGACAL

12

6.855,66

DIVERSOS

PEÓN/OA AGRARIO/A
CIFP "A GRANXA" (PONTEAREAS)

10

6.517,98

B14

PEÓN/OA AGRARIO/A
XEFATURAS TERRITORIAIS

10

6.517,98

 

B10  COMPLEMENTO SALARIAL DE SINGULARIDADE POR PERIGOSIDADE
B11  COMPLEMENTO SALARIAL DE SINGULARIDADE POR TOXICIDADE
B14  COMPLEMENTO SALARIAL DE SINGULARIDADE DE ESPECIAL DEDICACIÓN
B18  COMPLEMENTO SALARIAL DE SINGULARIDADE POR PENOSIDADE

Outras novas recentes

Venres, 05 Abril 2024

Concursos de traslados de axentes ambientais, forestais, consumo e Gardacostas: relación provional de admitidas

No DOG do 05/04/2024 publican: - RESOLUCIÓN do 25 de marzo de 2024, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas do concurso para a provisión de postos de traballo vacantes de corpos e escalas de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, escalas de axentes...
Venres, 12 Abril 2024

Recurso de reposición ao concurso ordinario de traslados de ciencias+enxeñarías+arquitectura

A CIG presentou un recurso de reposición á Resolución que convocou o concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de escalas de enxeñarías, arquitectura, arquitectura técnica e ciencias (administración especial). No recurso solicitamos unha relación das prazas que desapareceron do concurso, con información polo miudo de cada unha delas. Tamén da...
Venres, 12 Abril 2024

Emendas da CIG ás leis básicas de bombeiros/as forestais e axentes forestais e medioambientais

Dende a CIG, e con ánimo de mellorar os textos dos proxectos de leis básicas de bombeiros/as forestais e axentes forestais e medioambientais, enviamos aos grupos parlamentares do Congreso as nosas achegas a estes documentos dentro da fase de emendas. Para nós estes textos son claramente mellorables porque poden chegar a limitar o ámbito de actuación e funcións de...