Novas por contido

O luns 12 de febreiro quedaron aprobadas as bases dos concursos de traslados de corpos xerais e de enxeñarías, arquitectura e ciencias, os dous coa abstención de CIG. A publicación en DOG tardará unhas semanas, tempo no que aínda poderemos alegar ás prazas.

As bases destes dous concursos son case idénticas ás dos concursos dos últimos meses (incendios, axentes medioambientais, consumo e gardacostas). Pero nesta ocasión houbo un condicionante que impediu o voto favorable da CIG: a incerteza das prazas que van a ofertar. Déronnos un borrador de postos o mércores 7, e prazo para alegar ata o venres 9. E xa o luns 12 quedou aprobado sin que poidamos facer un traballo serio de revisión das prazas.

Nas bases engadiron dúas cuestións propostas pola CIG:

  • As prazas ocupadas por motivos de saúde e rehabilitación, que por imperativo legal non poden ser ofertadas como vacantes, si serán ofertadas como potenciais vacantes (resultas). As persoas que as ocupan están obrigadas a concursar, e ata agora, si obtiñan posto no concurso, a praza ocupada quedaba libre para comisións de servizos. Agora, si obteñen destino, a praza ocupada vai ser ofertada (resultas). Serán 13 postos (18 nesta situación, menos 5 que non poden participar no concurso por non ter destino definitivo).

  • Para a conciliación por agrupamento familiar, corrixen un dos requisitos da convivencia, que esixía que o domicilio fose simultaneamente o do/a cónsuxe/a e fillos/as.

Solicitamos máis axustes na antigüidade, no traballo desenvolvido, nos méritos específicos, formación .. Pero o director xeral de Función Pública (DXFP) pechou a posibilidade de facer cambios, polo que estas bases serán iguais que as dos concursos dos últimos meses.

Respecto das prazas, o DXFP comunicou que aínda podemos alegar ata a publicación dos concursos no DOG. Sabemos que van engadir e retirar prazas pola RPT de Educación que se aprobou o mesmo día; e que engaden postos pola funcionarización de prazas de persoal laboral. En total serían uns 180 postos novos en corpos xerais. Retiran 5 postos de confrarías; tamén retiran os postos ocupados por persoas con discapacidade intelectual; 17 por falta de dotación orzamentaria; 1 ou 2 con reserva por incapacidade; tamén hai algún posto ocupado por persoal indefinido non fixo que non está contabilizado nos procesos de estabilización (todos os que foron a estabilización pola Lei 20/21 si van saír ofertados). Serían unhas 2.900 prazas para corpos xerais, e algo máis de 600 para enxeñarías+arquitecturas+ciencias, ofertadas como vacantes que só vamos a poder revisar e alegar posteriormente, polo que abstivémonos na votación.

En cando ao concurso de arquitecturas, enxeñarías e ciencias (A1 e A2), falta confirmar que outras escalas van poder participar no concurso para as prazas que teñan compartidas.

Concluíndo: as bases destes dous concursos xa están aprobadas, seguen o mesmo modelo que os concursos recentes; tardarán algunha semana en ser publicadas en DOG, tempo durante o que poderemos alegar ás prazas (contactar coa CIG).

Para os concursos que aínda faltan por convocar, o DXFP limítase a respostar que nas seguintes semanas traballarán na RPT de Política Social, paso previo a convocar o concurso das escalas sociais. E ningunha información máis do resto de concursos.

A CIG segue a esixir que se convoquen TODOS os concursos, de TODAS as escalas, para que TODOS estean rematados a 31 de decembro deste ano. E mantemos o noso obxectivo dos concursos permanentes.

Outras novas recentes

Venres, 12 Abril 2024

Educación retira a axuda por discapacidade ao seu persoal funcionarizado

A Consellería de Educación, de xeito unilateral e sen previo aviso, retirou a axuda por persoa con discapacidade a cargo que o persoal funcionarizado tiña recoñecida en base ao V Convenio Colectivo da Xunta de Galiza. O persoal laboral ten dereito a unha axuda de 180 € mensuais cando ten ao cargo unha persoa con discapacidade e con ingresos inferiores ao SMI. En teoría ese...
Venres, 05 Abril 2024

Concursos de traslados de axentes ambientais, forestais, consumo e Gardacostas: relación provional de admitidas

No DOG do 05/04/2024 publican: - RESOLUCIÓN do 25 de marzo de 2024, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas do concurso para a provisión de postos de traballo vacantes de corpos e escalas de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, escalas de axentes...
Xoves, 11 Abril 2024

O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar incumpre a normativa de conciliación da vida familiar e laboral

O Consorcio introduce unha cláusula nas resolucións de reducións de xornada que impide que o persoal poida desfrutar do dereito á conciliación mentres non se cubra con persoal substituto a franxa horaria na que reduce a xornada. A CIG levamos anos denunciando a situación que se produce na concesións de reducións de xornada por conciliacións, incumprindo o artigo 37.7 do...