Novas por contido

Tras a primeira xuntanza do Consello da Xunta, o presidente Rueda falou de que “hai unha grande intencionalidade” detrás dos lumes acontecidos estes días. Polo tanto dende a CIG demandamos en consecuencia o aumento de persoal para poder facer fronte a elevada actividade incendiaria.

Dende a CIG denunciamos que actualmente dos 387 axentes ambientais pertencentes a Consellería do Medio Rural tan só 15 forman parte da Unidade de Investigación de Incendios Forestais (UIFO). Esta unidade foi creada no ano 2021, logo de amortizar prazas e detraéndoas dun dispositivo xa escaso, para logo crear a unidade.

A pesar de que había un compromiso adquirido tras a vaga de lumes do ano 2017 de incluír 3 prazas de nova creación en cada distrito forestal, en total 57 prazas con dedicación exclusiva como axentes investigadores da UIFO isto non se cumpriu. Hoxe en día está sobradamente demostrado que a creación desta unidade especializada está dando os seus resultados.

Así mesmo demandamos que se cree e se dote de máis efectivos a Unidade de Directores de Extinción (UDEX), pois a día de hoxe non están creados os postos na RPT, e tan só conta con 6 especialistas en dirección de extinción, os cales novamente foron detraídos do persoal do dispositivo xunto coas súas prazas. Demandamos que se dote a unidade dun mínimo de 40 efectivos, con 10 prazas de nova creación por provincia, para poder cubrir todas as quendas de traballo necesarias e garantir deste xeito que o descanso dos traballadores non deixe eivas na efectividade e eficacia do seu traballo. Isto é importante, non só porque se incrementan os efectivos, se non porque ao ser de nova creación poderán saír no próximo concurso de traslados.

Está unidade dotada de suficientes efectivos é fundamental para poder facer fronte ás novas xeracións de incendios que están a sufrir os montes galegos nos últimos anos e que se comportan con maior velocidade de propagación e maior virulencia o que os fai moito máis perigosos para as persoas e bens materiais.

Mentres continúen as condicións meteorolóxicas adversas, actuaremos con responsabilidade posto que agora o que preocupa a todos é a protección das poboacións e a defensa do valioso patrimonio natural. Pero xa advertimos que en canto ás condicións melloren esixiremos unha reunión ca nova conselleira do Medio Rural para tratar estes temas e o mesmo tempo reclamar a posta en marcha de varios compromisos acadados dos que se destacan os seguintes:

1. Redacción do regulamento de funcións da nova escala de axente técnico en Xestión Ambiental. Tal como se comprometeu a Xunta de Galiza tras a sinatura de diversos acordos un no ano 2016 e no ano 2018.
2. Encadrar ás persoas traballadoras no grupo que por titulación lles corresponde, grupo B. No momento que se chegara o 40% de axentes que tiveran a titulación de acceso se convocaría un proceso para pasar o grupo B, cousa que non se fixo.
3. Revisar o acordo de condicións de traballo, pois a día de hoxe seguen incumprindo varios puntos, e nunca se chegou a poñer en marcha a comisión de seguimento deste.

A CIG sempre demostrou boa fe negocial, pero está claro que a outra parte NON CUMPRE. Os axentes ambientais son profesionais cun alto sentido da responsabilidade pola natureza do traballo que desempeñan, pero isto non vai impedir que de non atender ás nosas demandas de negociación teñamos que adoptar outras medidas de presión. Esperemos que a Xunta de Galiza escoite e cumpra.

Outras novas recentes

Mércores, 15 Mai 2024

Souto de Leixa: o público é servizo, o privado beneficio

O goberno de Alfonso Rueda volve a ofertar a mans privadas a xestión do centro ocupacional Souto de Leixa, que atende a persoas adultas discapacitadas, e que xa leva varios lustros dunha desastrosa xestión privada. Nesta ocasión queren concederlle unha concesión por 12,7 millóns en 4 anos. Alá polo ano 2010 as nais e pais de alumnado do centro “Souto de Leixa” agardaban...
Xoves, 16 Mai 2024

Sonia Rodríguez-Campos González suprime na EGAP os actos conmemorativos do Día das Letras Galegas, vixentes dende hai 38 anos

Rueda dá un paso máis na vergoñenta desgaleguización da Xunta de Galiza da man de Sonia Rodríguez-Campos González, directora da Escola A Xunta de Galiza creou polo Decreto 163/1982, do 1 de decembro, a E.G.A.P., co carácter de órgano administrativo sen personalidade xurídica propia. Posteriormente, mediante a Lei 4/1987 pasou a ser unha entidade autónoma dependente da...
Mércores, 22 Mai 2024

Convocatoria do Fondo de Acción Social do ano 2023 relativo á axuda para a atención de persoas con discapacidade

No DOG do 22/05/2024 publican a RESOLUCIÓN do 13 de maio de 2024, da Dirección Xeral de Emprego Público e Administración de Persoal, pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galiza polo que se autorizan os criterios de repartición e a convocatoria do Fondo de Acción Social para o exercicio económico do ano 2023, relativos á axuda para a atención de...