Novas por contido

Na Mesa Xeral de Empregados Públicos e na Comisión de Persoal do 25 de abril foi aprobada co voto en contra da CIG, a abstención da CSIF e o voto a favor de CCOO e UGT a modificación da relación de postos de traballo, consistente na funcionarización de 207 postos de persoal laboral da Xunta de Galiza no grupo B e nos subgrupos C1 e C2.

169 deses postos serán incorporados ao buzón do concurso de traslados de corpos xerais.

Ao tempo, déronos traslado da seguinte información:

Procesos selectivos

 • Continúan co desenvolvemento dos procesos selectivos abertos tanto os ordinarios coma os da Lei 20/21.
 • Nos vindeiros días sairá a toma de posesión do C1 e do C2 ás prazas que xa nos remitiron ás OOSS.
 • As notas do segundo exercicio do A1 deberan saír no mes de xuño e as do A2 sairán antes do 15 de maio.
 • Destino definitivo ás persoas con discapacidade intelectual: é un tema sensible. Están traballando en que postos lles van ofertar. Nos vindeiros días sairán as notas dos procesos de auxiliar administrativo e agrupación profesional de discapacidade intelectual.

Concursos de traslados

 • No concurso de corpos xerais retirarán os postos do persoal non integrado de Augas de Galiza, a semellanza do que fixeron nos concursos de corpos especiais.
 • Están a traballar noutros concursos de traslados e pode ser que algún se publique neste ano, pero non concretan cal.
 • Todos os concursos pendentes estarán convocados e resoltos o ano que vén.
 • Seguen a traballar no obxectivo de ter concursos anuais.

Validación e baremación da estabilización

 • Están validando e baremando os procesos do A1-Grupo I e do A2-Grupo II e de seguido continuarán co resto.
 • Ao longo de maio sacarán o baremo provisional de 18 escalas do A1 e igual dalgunha escala máis.
 • Pretenden que todos os procesos de estabilización teñan a baremación provisional antes de agosto.
 • Nos procesos selectivos de poucas postos poderían ter unha elección de destino provisional rápida se hai as postos correspondentes e non salta ningún persoal interino ou temporal.

Tomas de posesión simultáneas dos concursos de traslados e dos procesos selectivos

 • Tentarán ter resoltos todos os concursos ou a gran maioría para que as tomas de posesión dos procesos selectivos sexan con carácter definitivo.

Consorcio

 • En breve convocarán a comisión de integración.
 • Están traballando na funcionarización do persoal laboral fixo de cara a que poidan participar no concurso de traslados de Política Social.

Funcionarización

 • As seguintes RPTs de funcionarización que virán proximamente son as dos grupos III e IV, que xa as teñen practicamente rematadas.

OEP 2024

 • Iniciarase a negociación despois do verán.

 

Outras novas recentes

Martes, 21 Mai 2024

EGAP: convocatoria de actividades de formación continua do Instituto de Economía Pública de Galiza

No DOG do 21/05/2024 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2024 pola que se convocan actividades de formación continua do Instituto de Economía Pública de Galiza (IEP) para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galiza, das entidades locais e de administración e...
Martes, 21 Mai 2024

Consorcio: sen avances na negociación da xornada das escolas infantís e problemas cos Servizos Centrais

A CIG traslada diversos problemas derivados da aplicación do Acordo de Condicións de Traballo de Política Social, á Comisión de Seguimento, ante a falla de resposta por parte do Consorcio. • Dende a aplicación do Acordo nas escolas infantís do Consorcio, co paso a 35 horas semanais efectivas de traballo, son numerosas as dificultades que se están a dar nos centros para...
Xoves, 16 Mai 2024

Sonia Rodríguez-Campos González suprime na EGAP os actos conmemorativos do Día das Letras Galegas, vixentes dende hai 38 anos

Rueda dá un paso máis na vergoñenta desgaleguización da Xunta de Galiza da man de Sonia Rodríguez-Campos González, directora da Escola A Xunta de Galiza creou polo Decreto 163/1982, do 1 de decembro, a E.G.A.P., co carácter de órgano administrativo sen personalidade xurídica propia. Posteriormente, mediante a Lei 4/1987 pasou a ser unha entidade autónoma dependente da...