Novas por contido

A CIG denunciou diante da autoridade laboral ao Consorcio por non atender ás necesidades do seu persoal para corrixir a situación de risco laboral.

Os riscos psicosociais que sofre o cadro de persoal do Consorcio tanto nos servizos centrais coma nos periféricos son moi elevados.

Dos items analizados, dous deles están intimamente relacionados coa falta de resposta e comunicación dos centros co departamento de persoal (Demandas psicolóxicas -DP- moi elevado e Relacións e apoio social -RAS- moi elevado)

Os problemas de resposta, por mor da falta de persoal, seguen case a ser os mesmos e, ademais, engádense os derivados dos procesos de estabilización de emprego que precisan o tratamento de moita documentación para acreditar os méritos de cada participante. Tamén a integración do persoal do Consorcio na Xunta e a solicitude do complemento de desempeño.

A CIG denuncia

Entre os prexuízos que se lle causan a todos os cadros de persoal dos servizos periféricos están entre outros, os seguintes:

  • Non se lle envían os contratos de traballo asinados nun prazo razoable (ás veces non chegan nunca) Isto impide, con frecuencia, que non se poidan xestionar empréstitos bancarios ou hipotecas, compras aprazadas, etc.
  • Non se fan a tempo os certificados de empresa que se precisan para cobrar a prestación por desemprego, tramitar unha suspensión de contrato por risco para embarazo, etc. que impiden recibir a prestación económica a tempo para afrontar os gastos correntes.
  • Non se expiden os documentos que se solicitan para tramitación de axudas, subvencións, etc., que teñen un prazo determinado de solicitude, polo que estamos abocadas a perder a oportunidade.
  • Non se é áxil na xestión das coberturas con persoal substituto ante as distintas casuísticas (IT, permisos, licenzas), nomeadamente á cobertura das reducións de xornada por conciliación. Ademais, estas listas de substitución non son transparentes e non cumpren a máis mínima garantía constitucional.
  • Non se dá resposta en tempo e forma ás solicitudes do persoal. As resolucións para estimar ou desestimar estas solicitudes (concrecións e reducións por garda legal, flexibilizacións, permutas...) demóranse, en ocasións, meses.
  • Por mor do estrés laboral, entre outras posibles causas, prodúcense erros na contratación, nas nóminas e noutros asuntos relacionados coa xestión de persoal
  • Non é posible a comunicación das traballadoras e traballadores e as delegadas e delegados de persoal co departamento de persoal.

A CIG solicita

  • Que se inste ao Consorcio a que corrixan todas as irregularidades que se están a dar e que se dote ao departamento de persoal dos medios humanos e materiais que se precisen.
  • Que se estableza unha canle de comunicación fluída co departamento de persoal e se dea a resposta que se solicita nun prazo razoable.

 

Outras novas recentes

Mércores, 15 Mai 2024

Souto de Leixa: o público é servizo, o privado beneficio

O goberno de Alfonso Rueda volve a ofertar a mans privadas a xestión do centro ocupacional Souto de Leixa, que atende a persoas adultas discapacitadas, e que xa leva varios lustros dunha desastrosa xestión privada. Nesta ocasión queren concederlle unha concesión por 12,7 millóns en 4 anos. Alá polo ano 2010 as nais e pais de alumnado do centro “Souto de Leixa” agardaban...
Xoves, 16 Mai 2024

Sonia Rodríguez-Campos González suprime na EGAP os actos conmemorativos do Día das Letras Galegas, vixentes dende hai 38 anos

Rueda dá un paso máis na vergoñenta desgaleguización da Xunta de Galiza da man de Sonia Rodríguez-Campos González, directora da Escola A Xunta de Galiza creou polo Decreto 163/1982, do 1 de decembro, a E.G.A.P., co carácter de órgano administrativo sen personalidade xurídica propia. Posteriormente, mediante a Lei 4/1987 pasou a ser unha entidade autónoma dependente da...
Martes, 21 Mai 2024

Límitación de 3 anos nas contratacións temporais e nomeamentos administrativos: as excepcións

A CIG ven de preguntarlle á Dirección Xeral de Emprego Público como vai afrontar a limitación a 3 anos das contratacións laborais temporais e os nomeamentos de persoal interino posteriores ao Icetazo (Real Decreto-lei 14/2021). Este establece que para a cobertura de prazas vacantes a persoa funcionaria interina ou laboral temporal terá unha permanencia máxima de 3 anos nese...