Novas por contido

Representantes da CIG-Autonómica acudimos o martes 30 de abril a unha xuntanza de cortesía convocada pola nova directora xeral de Función Pública (DXFP), que agora pasa a chamarse Dirección Xeral de Emprego Público e Administración de Persoal (en diante, DXEP). Na xuntanza estaban presentes a nova DXEP, Nuria Aguilar Vázquez, e o anterior DXFP, José María Barreiro. 

A xuntanza non durou moito. Foron unhas palabras de presentación da nova directora quen manifestou as súas intencións de traballo futuro.

A CIG aproveitou para poñer enriba da mesa unha serie de asuntos que, ao noso ver, deben resolverse. Entre outros, mencionamos:

Concursos de traslados: convocar xa os concursos de traslados para todo o persoal. E marcarnos como obxectivo o concurso anual, paso previo para o que debe ser o futuro concurso permanente.

Concursos específicos: non poden seguir ocupando en comisión de servizos dende o ano 2015 máis de 800 postos que teñen a cobertura mediante concurso específico. Defendemos a súa cobertura mediante concurso ordinario, pero se non os modifican, teñen que cubrilos regulamentariamente xa.

Procesos selectivos (e promoción interna): queremos a súa resolución en prazos adecuados, áxiles. A promoción interna non poden ser procesos cun nivel de esixencia igual ou superior aos de acceso libre. Hai que modificar o modelo.

Externalizacións do emprego público: rexeitamos a externalización dos servizos públicos. Incluímos aquí ao uso de bolseiros/as que son empregados como man de obra barata en moitos casos (bibliotecas, oficinas de turismo, consumo, etc.).

Comisións de servizo: queremos que se regulen, teñen que deixar de ser arbitrarias.

Xornada de 35 horas: esa ten que ser a xornada máxima ordinaria. E a partir de aí, discutir xornadas inferiores.

Acordo regulador das condicións de traballo: temos que acadar un acordo global das condicións de traballo, para todo o persoal, funcionario e laboral. E os acordos específicos de colectivos que requiren atención, como centros de ensino, xubilación anticipada para determinados colectivos, ou a ampliación do tempo traballado do persoal de incendios.

Fondo de Acción Social: queremos superar os recortes da Lei de medidas do ano 2012. Hai que recuperar as modalidades eliminadas, e os importes substraidos, paso previo á consecución do antigo obxectivo do 1% da masa salarial.

Retribucións: subir os niveis a partir dos mínimos, trienios iguais para todos os grupos, carreira profesional sen chantaxes, e recuperar o que nos roubaron nos últimos anos.

Para rematar, deixamos á nova DXEP un documento máis extenso coas nosas reivindicacións para os vindeiros anos máis polo miudo.

Outras novas recentes

Martes, 14 Mai 2024

Vixilancia de estradas: a Xunta paraliza o proceso de promoción interna mentres privatiza as funcións que tería a nova escala

Chegounos á CIG información de que na redacción dos novos pregos de contratación da conservación de estradas feitos pola AXI se está a incluír que as empresas privadas fagan as funcións de vixilancia de explotación (informes, denuncias, vixilancia do dominio público, etc), que deben estar reservadas a persoal funcionario da administración. Estas funcións están sendo...
Martes, 21 Mai 2024

Límitación de 3 anos nas contratacións temporais e nomeamentos administrativos: as excepcións

A CIG ven de preguntarlle á Dirección Xeral de Emprego Público como vai afrontar a limitación a 3 anos das contratacións laborais temporais e os nomeamentos de persoal interino posteriores ao Icetazo (Real Decreto-lei 14/2021). Este establece que para a cobertura de prazas vacantes a persoa funcionaria interina ou laboral temporal terá unha permanencia máxima de 3 anos nese...
Martes, 21 Mai 2024

EGAP: convocatoria de actividades de formación continua do Instituto de Economía Pública de Galiza

No DOG do 21/05/2024 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2024 pola que se convocan actividades de formación continua do Instituto de Economía Pública de Galiza (IEP) para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galiza, das entidades locais e de administración e...