Novas por contido

A CIG ven de preguntarlle á Dirección Xeral de Emprego Público como vai afrontar a limitación a 3 anos das contratacións laborais temporais e os nomeamentos de persoal interino posteriores ao Icetazo (Real Decreto-lei 14/2021).

Este establece que para a cobertura de prazas vacantes a persoa funcionaria interina ou laboral temporal terá unha permanencia máxima de 3 anos nese posto. Porén, establécese unha excepción importante: "o persoal funcionario interino poderá permanecer na praza que ocupe temporalmente, sempre que se publicara a correspondente convocatoria dentro do prazo dos tres anos, a contar dende a data do nomeamento do funcionario interino. Neste suposto poderá permanecer ata a resolución da convocatoria."

O mesmo estipula a Lei 20/2021, pero a entrada en vigor desta cláusula que modifica o EBEP foi o 08/07/2021 co Icetazo. Dende esa data xa hai contratos e nomeamentos nos que se reflicte a limitación de 3 anos, polo que en menos de 2 meses comezarán a cesar moitas persoas temporais automaticamente, a non ser que entre en acción o mecanismo excepcional.

Tendo en conta que a excepción da que damos conta opera cando a praza ocupada por persoal interino ou temporal é convocada a través de calquera dos mecanismos de provisión e mobilidade previstos na normativa, parece obvio que neste momento, cando PRACTICAMENTE TODAS as prazas desta administración están convocadas nun ou varios deses mecanismos de provisión e mobilidade se poida considerar que é razoábel que a relación laboral se estenda ata que as prazas se cubran mediante algún dos citados mecanismos.

Outras novas recentes

Luns, 17 Xuño 2024

Benvida do Partido Popular de Vigo

O Partido Popular de Vigo deu a benvida aos 16 novos funcionarios e funcionarias dos subgrupos C1 e C2 que xa prestan servizo en diferentes departamentos da Xunta en Vigo Ao finalizar o acto, varios membros da “Junta Directiva” do PP local, participaron nunha foto de familia cos novos funcionarios e funcionarias da Xunta e algúns xefes e xefas propicios/as de diferentes...
Venres, 21 Xuño 2024

A Xanela (boletín de CIG-Autonómica, xuño/2024)

Neste boletín de CIG-Autonómica falamos de: Se o custo da vida supera a suba salarial ... gañas ou perdes? A Xunta retira 180 postos do concurso de corpos xerais. Por que? Os deberes para a nova directora de Función Pública Por que o chaman FAS cando queren dicir axuda por persoa con discapacidade a cargo? Limitación de 3 anos nas contratacións temporais e nomeamentos...
Luns, 24 Xuño 2024

A CIG recorre en reposición as listaxes de postos dos concursos de traslados de corpos xerais e especiais

Dende a CIG presentamos sendos recursos de reposición diante da publicación das convocatorias de concursos de traslados dos corpos xerais e corpos especiais publicados neste primeiro semestre do presente ano. Nas dúas convocatorias non se publican todas as prazas vacantes existentes, por exemplo, no caso dos corpos xerais son darredor de 180 prazas as vacantes que non saen...