Novas por contido

A CIG traslada diversos problemas derivados da aplicación do Acordo de Condicións de Traballo de Política Social, á Comisión de Seguimento, ante a falla de resposta por parte do Consorcio.

• Dende a aplicación do Acordo nas escolas infantís do Consorcio, co paso a 35 horas semanais efectivas de traballo, son numerosas as dificultades que se están a dar nos centros para poder desenvolver as funcións que non son de atención directa.

• Logo da circular enviada ás escolas por parte da Xerencia Adxunta con indicación de realizar as 35 h semanais de atención directa, o día 10/05/2024 as direccións das escolas infantís do Consorcio recibiron un documento cunhas orientacións sobre as accións educativas nos centros, indicando a posible organización dos tempos para a planificación, atendendo á realidade de cada centro, sen especificar os tempos dos que dispoñen dentro da xornada para facelo, recaendo a organización do traballo nas propias traballadoras de cada centro, sendo responsabilidade da empresa.

• Non se nos facilitan uns criterios unificados para a devolución do exceso horario do mes de xaneiro.

• Non se nos envía unha nova proposta de horarios, pendente por parte da Administración, logo de solicitala en varias ocasións.

Por outra banda, a CIG solicitou unha xuntanza co Xerente polas dificultades que ten o persoal do Consorcio e a representación sindical da CIG na comunicación cos diferentes departamentos dos SSCC, ben por falla de resposta, dificultades para contactar ou contestacións pouco aclaratorias sobre as dúbidas formuladas, mesmo con actitudes moi reprobables, como faltas de educación e respecto.

Outras novas recentes

Venres, 21 Xuño 2024

EGAP: convocatoria do programa de autoformación

No DOG do 21/06/2024 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2024 pola que se convoca o programa de autoformación para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galiza, da Administración de xustiza, das entidades locais e de administración e servizos (PAS) das...
Luns, 24 Xuño 2024

Xuntanza do CSSL de Medio Ambiente

O pasado venres día 21 celebrouse o Comité de Seguridade e Saúde Laboral de Medio Ambiente (en adiante CSSL) onde se trataron diferentes asuntos relacionados coa seguridade e saúde dos empregados públicos. Os asuntos tratados foron variados entre os que podemos destacar a roupa de traballo e uniformidade, vehículos, formación, algunhas problemáticas nos centros de manexo de...
Luns, 24 Xuño 2024

A CIG recorre en reposición as listaxes de postos dos concursos de traslados de corpos xerais e especiais

Dende a CIG presentamos sendos recursos de reposición diante da publicación das convocatorias de concursos de traslados dos corpos xerais e corpos especiais publicados neste primeiro semestre do presente ano. Nas dúas convocatorias non se publican todas as prazas vacantes existentes, por exemplo, no caso dos corpos xerais son darredor de 180 prazas as vacantes que non saen...