Novas por contido

Xa en decembro do 2020, a CIG-Autonómica denunciou que á Consellería de Educación non lle preocupa en absoluto nin a saúde do seu persoal nin a prevención dos riscos laborais, porque nesa data, como explicábamos, modificou a estrutura da consellería para que o Servizo de Prevención pasase a ser unha simple función da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

Segundo os datos estatísticos publicados na páxina web da Xunta e que corresponden ao 1º semestre do ano 2022, a Consellería conta con 30.711 docentes e 3.677 non docentes, o que supón un persoal total de 34.388. Porén, o Servizo de Prevención está formado actualmente por solo dúas persoas para dar servizo a case 34.400.

A Lei 31/1995, de prevención de riscos laborais, establece a obrigatoriedade da creación dos Comités de Seguridade e Saúde Laboral, pero na actualidade a Consellería de Educación, ademais do Comité Intercentros, debería contar con catro comités provinciais, pero nas provincias da Coruña, Lugo e Pontevedra non chegaron a conformarse, sendo o de Ourense o único que a día de hoxe está constituído (pero sen reunirse coa periodicidade que estipula a lexislación).

Dende a CIG-Autonómica entendemos que a Consellería de Educación está a incumprir a normativa vixente porque non constitúe os comités e porque o Servizo de Prevención non conta cos medios materiais e humanos suficientes para desenrolar adecuadamente as actividades preventivas necesarias.

Por iso vimos de solicitarlle que reverta esta situación de inmediato ou verémonos na obriga de acudir novamente á Inspección de Traballo, como xa fixemos, e grazas ao que conseguimos que se realizaran as avaliacións de riscos de todos os centros de ensino.

Outras novas recentes

Venres, 21 Xuño 2024

A Xanela (boletín de CIG-Autonómica, xuño/2024)

Neste boletín de CIG-Autonómica falamos de: Se o custo da vida supera a suba salarial ... gañas ou perdes? A Xunta retira 180 postos do concurso de corpos xerais. Por que? Os deberes para a nova directora de Función Pública Por que o chaman FAS cando queren dicir axuda por persoa con discapacidade a cargo? Limitación de 3 anos nas contratacións temporais e nomeamentos...
Luns, 17 Xuño 2024

Benvida do Partido Popular de Vigo

O Partido Popular de Vigo deu a benvida aos 16 novos funcionarios e funcionarias dos subgrupos C1 e C2 que xa prestan servizo en diferentes departamentos da Xunta en Vigo Ao finalizar o acto, varios membros da “Junta Directiva” do PP local, participaron nunha foto de familia cos novos funcionarios e funcionarias da Xunta e algúns xefes e xefas propicios/as de diferentes...
Venres, 21 Xuño 2024

Información variada da Comisión de Persoal do 21/06/24

Na Comisión de Persoal do venres 21 de xuño, tanto CIG como os outros sindicatos (CCOO, CSIF e UGT) fixemos un montón de preguntas. A directora xeral de Emprego Público e Administración de Persoal (DXEP), respostou a moi poucas.  A información dos puntos da Orde do día (modificación do Decreto 165/2019, de equivalencias entre categorías de persoal laboral e escalas de...