Novas por contido

No DOG do 1 de decembro publícase o Decreto que regula a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e pode comprobarse que o Servizo de Prevención de Riscos Laborais desaparece da estructura da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, que ata a data dependendía da Subdirección Xeral de Recursos Educativos Complementarios, que tamén desaparece.

Con esta modificación a prevención dos riscos do persoal desta Consellería pasa a ser unha simple función da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, quedando novamente claro que á Consellería de Educación non lle preocupa a saúde nin a protección do seu persoal.

Sorprende tamén que se tome esta decisión xusto cando A Inspección de Traballo confirma irregularidades na protección da saúde fronte ao Covid-19 nos centros educativos a raíz da denuncia presentada por parte da CIG.

Os Servizos de Prevención de Riscos na Administración da Xunta réxense polo estipulado no Decreto 204/1997 que na súa disposición adicional 1º indica expresamente que a Consellería de Educación, ten que crear e regular o seu propio servizo de riscos laborais. Ata o de agora este Servizo, que fan desaparecer, non funcionaba correctamente xa que non ó noso entender non estaba dotado de persoal suficiente.

A CIG solicita que se rectifique esta decisión e que, cumprindo co establecido no Decreto polo que se crea o Servizo de Prevención de Riscos Laborais para o persoal ó servizo da Administración da Xunta de Galicia, se recupere o da Consellería de Educación e se dote dos medios humanos e materiais necesarios para realiza-las actividades preventivas e garantir a protección da seguridade e a saúde do seu persoal.

Outras novas recentes

Venres, 21 Xuño 2024

EGAP: convocatoria do programa de autoformación

No DOG do 21/06/2024 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2024 pola que se convoca o programa de autoformación para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galiza, da Administración de xustiza, das entidades locais e de administración e servizos (PAS) das...
Luns, 24 Xuño 2024

Xuntanza do CSSL de Medio Ambiente

O pasado venres día 21 celebrouse o Comité de Seguridade e Saúde Laboral de Medio Ambiente (en adiante CSSL) onde se trataron diferentes asuntos relacionados coa seguridade e saúde dos empregados públicos. Os asuntos tratados foron variados entre os que podemos destacar a roupa de traballo e uniformidade, vehículos, formación, algunhas problemáticas nos centros de manexo de...
Luns, 17 Xuño 2024

Benvida do Partido Popular de Vigo

O Partido Popular de Vigo deu a benvida aos 16 novos funcionarios e funcionarias dos subgrupos C1 e C2 que xa prestan servizo en diferentes departamentos da Xunta en Vigo Ao finalizar o acto, varios membros da “Junta Directiva” do PP local, participaron nunha foto de familia cos novos funcionarios e funcionarias da Xunta e algúns xefes e xefas propicios/as de diferentes...