Novas por contido

No DOG do 24/08/2021 a EGAP convoca un curso de prevención de riscos laborais (primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación).

Poderá participar na acción formativa convocada nesta resolución o persoal que presta servizos nos seguintes centros de traballo:

– Na Comarca do Carballiño: Residencia de Tempo Libre do Carballiño, Residencia do Carballiño para maiores con autonomía, Centro Sociocomunitario do Carballiño, Oficina de Emprego do Carballiño e xulgados nº 1 e 2 do Carballiño.

– Na Comarca do Barco de Valdeorras: Casa Grande de Viloria, Centro Sociocomunitario do Barco de Valdeorras e xulgados nº 1 e 2 do Barco de Valdeorras.

O prazo de presentación de solicitudes será de dez días contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.

Outras novas recentes

Venres, 27 Mai 2022

Toma de posesión do concurso de traslados da Administración xeral

No DOG do 27/05/2022 publican a RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2022 pola que se abre o prazo posesorio dos postos adxudicados en virtude da resolución definitiva do concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de Galiza, convocado pola Resolución do 25 de novembro de 2019. O prazo da toma de posesión comezará a contar a partir do...
Luns, 23 Mai 2022

RPT do Parque nacional Illas Atlánticas e Xunta consultiva en materia de ordenación do territorio e urbanismo

Recibimos unha nova proposta de modificación de RPT da CMATV referente a creación dos postos de traballo de persoal laboral no Parque Nacional (27 postos que levan máis de 11 anos pendentes de inclusión en RPT) e a creación de 4 postos e modificación de outros tres para dotar de persoal suficiente a Xunta Consultiva en Materia de Ordenación do Territorio e Urbanismo...
Martes, 24 Mai 2022

Cultura obrigada a crear as prazas de patrimonio arqueolóxico tras declararse ilegais as encomendas a Tragsatec

Como consecuencia das denuncias da CIG que declararon ilegais as encomendas a TRAGSATEC, a consellería de Cultura modifica a RPT para crear prazas de persoal arqueólogo e arquitecto. Por mor da firmeza da sentenza xudicial do TSXG gañada pola CIG, a Xunta vese obrigada a modificar a RPT da consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e crear as...