Novas por contido

No DOG do 20/07/2022 publican:

- RESOLUCIÓN do 12 de xullo de 2022, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A1, escala superior de seguridade e saúde no traballo, especialidades de seguridade no traballo, de hixiene industrial e de ergonomía e psicosocioloxía aplicada, convocado pola Orde do 28 de febreiro de 2019 (DOG núm. 44, do 4 de marzo), pola que se fai pública a data, a hora e o lugar de realización do segundo exercicio do proceso selectivo.

Terá lugar o 27 de xullo de 2022, en chamamento único que se iniciará ás 15.30 horas, na Escola Galega de Administración Pública (EGAP), no Polígono das Fontiñas, na rúa de Madrid 2-4 en Santiago de Compostela.

- RESOLUCIÓN do 13 de xullo de 2022, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, escala superior de saúde laboral, subgrupo A1, convocado pola Orde do 28 de febreiro de 2019 pola que se fai pública a data, a hora e o lugar de realización do segundo exercicio do proceso selectivo.

Terá lugar o 26 de xullo de 2022, en chamamento único que se iniciará ás 15.30 horas, na aula 7 da Escola Galega de Administración Pública, situada na rúa Madrid 2-4 (As Fontiñas) de Santiago de Compostela.

- RESOLUCIÓN do 13 de xullo de 2022, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, escala técnica de saúde laboral, subgrupo A2, convocado pola Orde do 28 de febreiro de 2019 pola que se fai pública a data, a hora e o lugar de realización do segundo exercicio do proceso selectivo.

Terá lugar o 26 de xullo de 2022, en chamamento único que se iniciará ás 15.30 horas, na aula 11 da Escola Galega de Administración Pública, situada na rúa Madrid 2-4 (As Fontiñas) de Santiago de Compostela.

Outras novas recentes

Xoves, 04 Agosto 2022

A Xunta pecha o seu único albergue público de Ourense

A Residencia Xuvenil “Florentino L. Cuevillas” é albergue durante o mes de agosto, cando deixa de facer funcións de residencia de estudantes, dentro da REAJ (Red Española de Albergues Juveniles), tanto é así que continúa a publicitarse no seu web oficial. Pois ben, grazas a xestión da dirección do centro e co visto bo da Xefatura Territorial da Consellería de Política...
Luns, 01 Agosto 2022

Primeira reunión polos criterios xerais de procesos selectivos da OEP-2022-extraordinaria

O xoves 27 de xullo tivemos unha primeira toma de contacto na que o director xeral da Función Pública deu resposta ás alegacións das organizacións sindicais ao baremo dos criterios da OPE extraordinaria 2022 (Lei 20/2021). A negociación destas bases xerais para as convocatorias de establización non será ata setembro.  A Administración móvese nestes termos: 1. Pide baremo...
Xoves, 04 Agosto 2022

A CIG recorre a falta de prazas na OEP de estabilización

A CIG ven de interpoñer recurso contencioso administrativo contra o decreto da Oferta de Emprego Público da estabilización de 2022.  Ante o baile de prazas e a ineptitude da Xunta para interpretar os obxectivos da Lei 20/2021 de estabilización do emprego público, o 22 de xullo interpuxemos recurso contencioso administrativo co fin de que se aplique correctamente esa norma...