Novas por contido

No DOG do 20/01/2023 publican a ORDE do 19 de xaneiro de 2023 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2023.

O título II da Lei 6/2022, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galiza para o ano 2023, dedica o capítulo II a regular as retribucións de todo o persoal ao servizo da Comunidade Autónoma, e no artigo 11 establece que as retribucións non poderán experimentar un incremento global superior ao 2,5 por cento con respecto ás vixentes en 31 de decembro de 2022, en termos de homoxeneidade para os dous períodos da comparación, tanto polo que respecta a efectivos de persoal como á súa antigüidade.

Así mesmo, a disposición oitava da Lei 6/2022, do 27 de decembro, establece que as retribucións do persoal ao servizo do sector público recollidas no anexo de persoal para o ano 2023 recollen a previsión dun incremento retributivo do 2,5 por cento. Porén, estes importes non serán de aplicación ata que se habilite pola normativa da Administración xeral do Estado.

A disposición derradeira terceira da Lei 6/2022, do 27 de decembro, establece a súa entrada en vigor o día 1 de xaneiro de 2023. Polo tanto, esta orde recolle a variación nas condicións retributivas que se establecen nos orzamentos xerais do Estado para o ano 2023, na contía do 2,5 por cento con efectos do 1 de xaneiro de 2023.

Outras novas recentes

Luns, 23 Xaneiro 2023

Modificación das bases dos procesos de estabilización da Lei 20/2021 mediante concurso e concurso-oposición

No DOG do 23/01/2023 publican: - RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2023 pola que se modifican as resolucións de 22 de decembro de 2022 polas que se convocan os procesos selectivos extraordinarios de estabilización derivados da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso nos distintos corpos, escalas e categorías...
Venres, 20 Xaneiro 2023

Elección de destino do corpo auxiliar (subgrupo C2). E os demais?

O 19 de xaneiro de 2023 Función Pública colga a resolución para o acto de elección de destino do corpo auxiliar. Estamos a falar de procesos convocados no 2019 e principios do 2020. Algo máis de 3 anos para resolver un proceso e aínda non rematou! No caso da promoción interna, levan esperando dende xuño do 2022 no que saíu o listado de persoas aprobadas. E a maiores da...
Xoves, 26 Xaneiro 2023

Procesos selectivos de estabilización (Lei 20/21): preguntas frecuentes, ampliación de prazo, modificación de temario e convocatorias

Función Pública actualizou no web o seu FAQ (preguntas frecuentes) sobre os procesos selectivos extraordinarios de estabilización derivados da Lei 20/2021. Descargar Por outra banda, lembramos que o día 23/01/2023 publicaron no DOG a modificación das convocatorias e dos temarios. Resolución pola que se modifica a convocatoria dos procesos selectivos extraordinarios de...