Novas por contido

No DOG do 17/11/2023 publican:

- RESOLUCIÓN do 10 de novembro de 2023, do tribunal cualificador do proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A1, escala de facultativos, especialidade de medicina, pola que se dá publicidade a diversos acordos.

Publican as puntuacións obtidas polas persoas aspirantes que superaron o primeiro exercicio do proceso selectivo de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A1, escala de facultativos, especialidade de medicina, no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal

- RESOLUCIÓN do 14 de novembro de 2023, do tribunal cualificador do proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concursooposición, para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A1, escala de facultativos, especialidade de medicina (Diario Oficial de Galiza número 245, do 27 de decembro de 2022), pola que se fan públicos a data, a hora e o lugar de realización do segundo exercicio do proceso selectivo.

Terá lugar o día 29 de novembro de 2023, ás 15.30 horas, na aula 7 da Escola Galega de Administración Pública, sita en Santiago de Compostela na rúa de Madrid 2-4 (Fontiñas).

Outras novas recentes

Xoves, 13 Xuño 2024

Compensación horaria pola asistencia aos consellos escolares, unha cuestión de categoría?

A CIG reclama perante a Administración Pública que se dean instrucións claras e non discriminatorias no que atinxe ao dereito de todo o persoal a ser compensado pola participación nos Consellos Escolares dos centros educativos públicos galegos. A CIG ven de presentar con data 11 de xuño, unha solicitude de información sobre a discrecionalidade no dereito a compensar con...
Luns, 17 Xuño 2024

Benvida do Partido Popular de Vigo

O Partido Popular de Vigo deu a benvida aos 16 novos funcionarios e funcionarias dos subgrupos C1 e C2 que xa prestan servizo en diferentes departamentos da Xunta en Vigo Ao finalizar o acto, varios membros da “Junta Directiva” do PP local, participaron nunha foto de familia cos novos funcionarios e funcionarias da Xunta e algúns xefes e xefas propicios/as de diferentes...
Xoves, 13 Xuño 2024

Ola Nuria. Por que aprazas a promoción interna?

Chegaches ao cargo cunha aura de persoa metódica, responsable, recta, matemática, de mentalidade alemá, como non podía ser doutro xeito ao adornar estas virtudes o posto de auditora do que procedías. E tiñas un camiño doado, pois simplemente obrando dese xeito ías transmitir que a túa podería ser unha xestión eficaz e que ías imprimir o dinamismo necesario a unha dirección...