Novas por contido

No DOG do 17/11/2023 publican:

- RESOLUCIÓN do 10 de novembro de 2023, do tribunal cualificador do proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A1, escala de facultativos, especialidade de medicina, pola que se dá publicidade a diversos acordos.

Publican as puntuacións obtidas polas persoas aspirantes que superaron o primeiro exercicio do proceso selectivo de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A1, escala de facultativos, especialidade de medicina, no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal

- RESOLUCIÓN do 14 de novembro de 2023, do tribunal cualificador do proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concursooposición, para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A1, escala de facultativos, especialidade de medicina (Diario Oficial de Galiza número 245, do 27 de decembro de 2022), pola que se fan públicos a data, a hora e o lugar de realización do segundo exercicio do proceso selectivo.

Terá lugar o día 29 de novembro de 2023, ás 15.30 horas, na aula 7 da Escola Galega de Administración Pública, sita en Santiago de Compostela na rúa de Madrid 2-4 (Fontiñas).

Outras novas recentes

Martes, 28 Novembro 2023

Estatuto do persoal de I+D+i

A CIG vota NON ao proxecto de decreto polo que se pretende regular o estatuto do persoal de I+D+i ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galiza por desintegrador, discriminatorio e sexista. Aínda así, o decreto foi adiante co voto a favor de CCOO, UGT e CSIF. Función Pública mantén parado durante un ano o borrador de Estatuto do persoal de investigación que...
Venres, 01 Decembro 2023

Aprobados os concursos de traslados para o persoal do SPIF e para os axentes ambientais

A Administración convoca 4 mesas de negociación en unha hora para dar saída a varias cuestións, entre eles os concursos de traslados de bombeiros e axentes ambientais. Levabamos 15 anos sen concurso e en apenas 2 días sacan as bases sen prazo de alegacións e sen tempo entre Mesa Sectorial e Comisión de Personal. Iso si, nestas bases aceptaron retirar dúas cuestións...
Martes, 28 Novembro 2023

Concursos de traslados de axentes ambientais e de escalas do SPIF (para 30/11/23). Así están os demais

Despois de semanas negociando as bases do concurso de traslados de Administración especial (que servirá de modelo para o resto de concursos), o director xeral de Función Pública (DXFP) convocounos para discutir e votar o día 30/11/23 os concursos de traslados das escalas do SPDCIF e de axentes técnicos ambientais. CONCURSO DE TRASLADOS DA ESCALA DE AXENTES TÉCNICOS...