Novas por contido

No DOG do 30/04/2024 publican a RESOLUCIÓN do 29 de abril de 2024 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galiza polo que se aproba a modificación das relacións de postos de traballo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza.

Aproban a modificación da relación de postos de traballo de funcionarización de postos de persoal laboral da Xunta de Galiza no corpo de técnicos de carácter facultativo de Administración especial (grupo B), no corpo administrativo da Administración xeral (subgrupo C1) e no corpo auxiliar da Administración xeral (subgrupo C2), pertencentes á Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, nos termos que se sinalan no anexo a este acordo.

Outras novas recentes

Xoves, 20 Xuño 2024

Educación debe facilitar a roupa de traballo para aquelas categorías que a usan

O persoal substituto de determinadas categorías do antigo persoal laboral da Consellería de Educación que necesita roupa de traballo para prestar o seu servizo, atópase con que a Consellería non a facilita, e teñen que recorrer a levala da casa ou a mercala eles mesmos. Esta situación afecta, tanto a súa seguridade como á dos seus usuarios, dando á súa vez unha mala imaxe...
Xoves, 20 Xuño 2024

Queremos coñecer as datas de exames, para organizarnos a vida

O venres 21 estamos convocados a unha Comisión de Persoal. En anteriores xuntanzas, os días 13 e 14 de xuño, formulámoslle á directora xeral de Emprego Público e Administración de Persoal (DXEP), a pregunta que non respondeu relativa a si se mantiñan ou non as datas previstas para a celebración dos primeiros exercicios da promoción interna (14 de decembro). No mesmo anuncio...
Luns, 17 Xuño 2024

A CIG urxe á Xunta a convocar a Comisión de Listas das escalas sanitarias (Lei 17/89) ao servizo da Comunidade Autónoma de Galiza

Este sindicato ten constancia de que non se está a convocar a Comisión de Listas, en prexuízo da transparencia e seguridade xurídica destes procedementos de selección de persoal e da xestión de chamamentos para a cobertura con carácter temporal. O procedemento que regula a cobertura temporal de postos de persoal funcionario da escala de saúde pública e administración...