Novas por contido

A Xunta de Galiza ven de enviarnos o borrador de OEP 2009 coas prazas que se convocarán.

Este borrador o levarán á Comisión de Persoal que se celebrará o vindeiro mércores día 16 para posteriormente aprobalo no Consello da Xunta.

Como curiosidade, ou mais ben abuso, vai aprobarse tamén a OEP 2009 das escalas sanitarias (lei 17/1989), como Decreto separado e "informe" da Mesa Sectorial de Negociación do Persoal Sanitario, mesa de negociación non competente para o persoal funcionario dependente da Dirección Xeral da Función Pública. A CIG reservase o dereito a impugnar dito Decreto por falta de negociación.

Respecto das prazas da Administración Xeral e Especial da Xunta de Galiza e de persoal laboral:

ANEXO I  
   
I- ADMINISTRACIÓN XERAL  
I. 1.PROMOCIÓN INTERNA:  
Corpo Superior de Administración da Xunta de Galicia (Subgrupo A1) 25
Corpo de Xestión de Administración da Xunta de Galicia (Subgrupo A2) 25
Corpo Administrativo da Xunta de Galicia (Subgrupo C1) 30
Corpo Auxiliar da Xunta de Galicia (Subgrupo C2) 30
TOTAL 110
I.2. ACCESO LIBRE  
- Corpos Xerais:  
Corpo Superior de Administración da Xunta de Galicia (Subgrupo A1) 20
Corpo de Xestión de Administración da Xunta de Galicia (Subgrupo A2) 15
Corpo Auxiliar da Xunta de Galicia (Subgrupo C2) 30
- Escalas:  
Corpo de Xestión de Administración da Xunta de Galicia (Subgrupo A2)  
Escala Técnica de Estatísticos 4
TOTAL 69
I. 3. CONSOLIDACIÓN  
- Escalas:  
Corpo Superior de Administración da Xunta de Galicia (Subgrupo A1):  
Escala superior de Finanzas 13
Escala superior de Estatísticos 1
Corpo de Xestión de Administración da Xunta de Galicia (Subgrupo A2):  
Escala Técnica de Finanzas 5
Corpo Administrativo da Xunta de Galicia (Subgrupo C1):  
Escala Subinspección de consumo 1
TOTAL 20
TOTAL ADMINISTRACIÓN XERAL 199
   
II. ADMINISTRACIÓN ESPECIAL  
II.1. ACCESO LIBRE  
Corpo Facultativo Superior da Xunta de Galicia (Subgrupo A1):  
Escala de Arquitectos 10
Escala de Enxeñeiros Industriais 4
Escala de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos 6
Corpo Facultativo de Grao Medio da Xunta de Galicia (Subgrupo A2):  
Escala de Arquitectos Técnicos 6
Escala Enxeñeiro Técnicos Agrícolas 10
Escala de Enxeñeiros Técnicos Obras Públicas 10
Corpo de Axudantes Facultativos da Xunta de Galicia (Subgrupo C1):  
Delineantes 2
TOTAL ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 48
TOTAL DE PERSOAL FUNCIONARIO 247
   
   
ANEXO II  
Relación definitiva das prazas derivadas dos axustes dos procesos de consolidación de persoal laboral.  
   
I.- PERSOAL LABORAL  
I.1. PLAN DE CONSOLIDACIÓN 1ª PARTE  
Grupo I 165
Grupo II 47
Grupo III 52
Grupo IV 168
Grupo V 11
TOTAL 443
   
I.2. PLAN CONSOLIDACIÓN 2ª PARTE  
Grupo I 128
Grupo II 38
Grupo III 31
Grupo IV 27
Grupo V 3
TOTAL 227
TOTAL GLOBAL 670
   
   
ANEXO III  
Autorización conxunta das Consellerías de Presidencia, Administracións Públicas  
e Xustiza e Economía e Facenda de 22 de decembro de 2008.  
   
I- ADMINISTRACIÓN ESPECIAL  
Corpo de Axudantes Facultativos da Xunta de Galicia (Grupo C, Subgrupo C1)  
Escala de Axentes Facultativos Medioambientais 20
TOTAL ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 20
   
   
   
TOTAL OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 937

      

Descarga a OEP 2009 (DOG 18/12/2009)

Outras novas recentes

Martes, 16 Xullo 2024

Función Pública altera os criterios da estabilización, sen dar moitas explicacións

Cando a Dirección Xeral do Emprego Público e Administración de Persoal (DXEP) publicou o pasado 9 de xullo o baremo provisional do proceso de estabilización da categoría de xefe/a de brigada, saltaron as alarmas polo feito de que a experiencia profesional que se lle asignaba a moito persoal era superior á esperada, mesmo por riba da declarada polas propias persoas afectadas...
Luns, 15 Xullo 2024

Instrucións sobre a confección de nóminas para o ano 2024 e actualización das contías das retribucións

No DOG do 15/07/2024 publican a ORDE do 11 de xullo de 2024 pola que se ditan as instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2024 e se actualizan as contías das retribucións en aplicación do Real decreto lei 4/2024, do 26 de xuño. O 27 de xuño do 2024, publicouse no Boletín Oficial do Estado o Real decreto lei...
Mércores, 17 Xullo 2024

RPT de Educación (proposta 16/07/24)

A Consellaría de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, convocounos a unha xuntanza para o día 18/07/24, para tratar unha proposta de modificación da súa relación de postos de traballo (RPT). Ao coincidir con outras xuntanzas para o mesmo día, as organizacións sindicais solicitamos mudar a data. Descargar a proposta. De entrada, na proposta queren...