Novas por contido

O día 18/04/2011 realizouse a segunda a segunda xuntanza entre a Secretaria Xeral Técnica de Traballo e Benestar e as organizacións sindicais co obxecto de perfilar o sistema de contratación dos promotores de emprego.

Na xuntanza, a Administración reiterou a posición mantida na primeira xuntanza do 14/04/2011:  en aplicación do Real decreto-lei 13/2010 e R.D.L. 1/2011, se procederá á inmediata contratación de 109 promorores de emprego/orientadores para a execución de dúas medidas derivadas destas dúas normas estatais, desenvolvendo os itinerarios individuais e personalizados  para a mellora da empregabilidade de xóvenes e maiores de 45 anos en situación de desemprego de longa duración. Estes contratos, de carácter temporal, se extenderán, como mínimo até o 31/12/2012.

A CIG manifestouse contraria á creación dunha nova categoría no Servizo Público de Emprego e a un proceso de selección resultante dunha oferta xenérica regulada polo art. 7.5.b).2 do V convenio, solicitando que a contratación sexa co previo chamamento ás listas reguladas polo Decreto 37/2006.  Desde a CIG entendemos que o chamamento debería ser ou da categoría 007 do grupo II , ou do grupo A2 de funcionarios, nos que  hai, respectivamente, 3.055 e  6.384 traballadores que xa participaron en procesos selectivos co que a súa formación está debidamente acreditada.

Con respecto á titulación esixida, desde a CIG considérase a de Educación Social e de Traballo Social non son as que mellor responden ao perfil destes postos de traballo.

Por último, preguntamos as razóns polas que non se dota de ningún promotor a oficina das Pontes  de García Rodríguez (A Coruña), ao que a Secretaría Xeral  respostou que cada Xefatura Territorial se sinalaron as necesidades para cada unha das oficinas de emprego, primando non so os indicadores de desemprego senón tamén os espazos de cada oficina e, no concreto, a das Pontes non ten capacidade mentres non rematen as obras de remodelación.

As demais organizacións sindicais están tamén en contra da creación dunha categoría nova e propoñen o chamamento a través das listas do Grupo II ou do A2, agás CSIF, que manifestou o seu acordo coa creación desta categoría  que se denominaría orientador/promotor.

A Administración sinalou que non haberá máis xuntanzas previas e que levará a súa proposta definitiva ás mesas de negociación.

Outras novas recentes

Venres, 12 Abril 2024

Recurso de reposición ao concurso ordinario de traslados de ciencias+enxeñarías+arquitectura

A CIG presentou un recurso de reposición á Resolución que convocou o concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de escalas de enxeñarías, arquitectura, arquitectura técnica e ciencias (administración especial). No recurso solicitamos unha relación das prazas que desapareceron do concurso, con información polo miudo de cada unha delas. Tamén da...
Venres, 12 Abril 2024

Emendas da CIG ás leis básicas de bombeiros/as forestais e axentes forestais e medioambientais

Dende a CIG, e con ánimo de mellorar os textos dos proxectos de leis básicas de bombeiros/as forestais e axentes forestais e medioambientais, enviamos aos grupos parlamentares do Congreso as nosas achegas a estes documentos dentro da fase de emendas. Para nós estes textos son claramente mellorables porque poden chegar a limitar o ámbito de actuación e funcións de...
Venres, 12 Abril 2024

Educación retira a axuda por discapacidade ao seu persoal funcionarizado

A Consellería de Educación, de xeito unilateral e sen previo aviso, retirou a axuda por persoa con discapacidade a cargo que o persoal funcionarizado tiña recoñecida en base ao V Convenio Colectivo da Xunta de Galiza. O persoal laboral ten dereito a unha axuda de 180 € mensuais cando ten ao cargo unha persoa con discapacidade e con ingresos inferiores ao SMI. En teoría ese...