Novas por contido

Na Comisión de Persoal do 22 de novembro foi aprobada, coa abstención da CIG e CSIF e o voto a favor de CCOO e UGT, unha modificación da RPT da consellería de Promoción do Emprego e Igualdade tras dúas xuntanzas previas coa consellería.

Durante máis de dez anos, ao abeiro do chamado Plan Estratégico para que el Servicio Público de Empleo Estatal y los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas avancen progresivamente en la mejora de sus recursos humanos, materiales y tecnológicos, o servizo de orientación profesional que a Xunta de Galiza prestou ás persoas usuarias das oficinas de emprego estivo substentado na precariedade e na temporalidade dos empregados públicos que exerceron ditos traballos.

Diante das características do traballo desenvolvido polo persoal que exerceu as funcións de orientación laboral de xeito temporal, a CIG leva solicitado en numerosas ocasións a transformación deses postos de traballo temporal en postos estruturais dentro da RPT da consellería.

Non sen tempo, e en cumprimento do solicitado pola CIG, a consellería de Promoción de Emprego e Igualdade trouxo a negociación unha modificación da súa RPT para a creación de 130 postos de técnico/a de orientación e prospección laboral dentro da escala técnica de orientación laboral adscritos ás oficinas de emprego dependentes das catro xefaturas territoriais.

Dentro das escalas Superior e Técnica de Orientación Laboral crea tamén nos servizos centrais da consellería os seguintes seis postos:

• Un coordinador/a de orientación laboral, nivel 25
• Un coordinador/a de prospección laboral, nivel 25
• Catro técnicos/as de emprego, nivel 22

A creación destes 136 postos de traballo financiarase durante o exercicio 2022 con cargo a fondos finalistas estatais, mais na CIG amosamos a nosa inquedanza de como se financiarán en exercicios futuros e que a posible falta de financiamento se traduza en amortizacións.

Mentres non se proceda á provisión definitiva destes postos mediante a convocatoria dos correspondentes procesos selectivos, ofertaranse en comisión de servizo e os que non se cubran por ese sistema farase a través das listas de contratación temporal de persoal interino.

En adaptación á estrutura orgánica da consellería modifícanse a denominación dalgunhas unidades e créanse tamén en servizos centrais os seguintes postos:

• Subdirector/a Xeral de Emprendemento
• Secretario/a do/a director/a xeral
• Xefatura de Servizo de Programas de Apoio ao Emprego
• Xefatura de Servizo de Fomento do Emprendemento
• Xefatura de Servizo de Coordinación de Xestión de Programas e Fondos

Ao tempo, a consellería amortiza oito postos de traballo, dos cales setes están vacantes e un está ocupado en comisión de servizos.

Outras novas recentes

Xoves, 24 Novembro 2022

Actualización definitiva de méritos das listas de contratación temporal

No DOG do 24/11/2022 publican a RESOLUCIÓN do 18 de novembro de 2022, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a actualización definitiva de méritos correspondente ao ano 2021 das listas para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza. Publican a...
Venres, 02 Decembro 2022

Temarios SPIF dos procesos derivados da OEP extraordinaria da Lei 20/2021

A Dirección Xeral de Función Pública achega os borradores dos temarios para os procesos selectivos derivados da OEP extraordinaria da Lei 20/2021 (lei da temporalidade) das seguintes categorías de persoal laboral do SPIF: Categoría IV-033, bombeiro forestal condutor de motobomba Categoría V-10B, viaiante fixo de defensa contra incendios forestais Categoría V-10C, emisorista...
Xoves, 24 Novembro 2022

Propostas para o Plan de formación da EGAP para o ano 2023

A EGAP comunicou aos sindicatos que están no proceso de elaboración do plan formativo para o ano 2023, tanto para formación transversal como específica, e convidounos a que lles poñamos propostas enriba da mesa. Se tes algunha proposta que queiras que a CIG defenda ante a EGAP, podes achegarnola a través deste formulario: contactar coa CIG. Os sindicatos temos de prazo...