Novas por contido

Ademais das novas en destaque sobre este tema, ao longo dista semana houbo varias novidades adicionais con relación aos seguintes procesos selectivos:

Corpo superior da Administración da Xunta de Galiza, subgrupo A1 (2009)

  • Nomeamento do tribunal: correción de erros. DOG 01/12/2011

  • Constitución do tribunal: 28/11/2011


Corpo superior da Administración da Xunta de Galiza, subgrupo A1, consolidación (2008)


 Corpo Auxiliar da Administración da Xunta de Galiza, subgrupo C2 (2009)

  • Convocatoria do 1º exercicio: día, lugar e hora. DOG 29/11/2011

  • Constitución do tribunal: 21/11/2011


Escala de sistemas e tecnoloxía da información (2011)

  • Nota aclaratoria sobre as normas de dereito positivo obxecto do 1º exercicio

  • Convocatoria do 1º exercicio: día, lugar e hora. DOG 01/12/2011

  • Constitución do tribunal: 07/11/2011


Escala de letrados/as (2011)


Escala de xestión de sistemas de información (2011)


Escala técnica de finanzas (2009)

  • Terceiro exercicio: 1ª parte: cuestionario; 2ª parte: os temas resultantes do sorteo foron o 19 e o 33


Escala de enxeñeiros/as técnicos/as de obras públicas (2009)


Recordamos que a información vinculante, para todos os efectos, é a que se atopa publicada no DOG e nas resolucións e anexos dos respectivos tribunais dispoñibles na páxina web de Función Pública.

Outras novas recentes

Luns, 23 Mai 2022

Listaxes de postos para OEP-2022 (Lei 20/21 da temporalidade). 20/05/22

Poñemos a túa disposición os últimos listados que nos achegan dende a Dirección Xeral de Función Pública. - Listade de alegación aceptadas: corresponde a 584 postos admitidos das alegacións formuladas polas consellerías e sindicatos. Hai que sumar 356 postos de Medio Rural provenientes de Seaga. Advirte o DXFP que os que non aparecen na listaxe, entendese que foron...
Martes, 24 Mai 2022

OEP Estabilización 2022: prazas do GAIN (xuntanza 23/05/22)

A Axencia Galega de Innovación (GAIN) certifica 51 prazas que irían na oferta de estabilización. Agás dúas que serían mediante consurso-oposición, todas as demais van pola estabilización extraordinaria de concurso de méritos. Salientar que das 51, 42 non están en RPT a día de hoxe. A GAIN conta con que as prazas desta oferta convocaranse de xeito conxunto co resto das...
Mércores, 18 Mai 2022

Proposta de modificación da RPT de Cultura após das demandas da CIG

Función Pública ven de remitirnos a proposta de modificación de RPT da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidade, que afecta basicamente a postos da Área de Cultura e en concreto da Dirección xeral de Patrimonio Cultural e areas de cultura das xefaturas territoriais. Estamos a falar de postos de persoal arqueólogo e arquitecto; postos que son creados agora...