Novas por contido

Como non pode ser de outro xeito, queremos expresar a nosa solidariedade coas compañeiras e compañeiros traballadores da Generalitat. Rexeitamos de xeito contundente a política de recortes sanguinarios que está a levar a cabo o goberno de CiU. Consideramos estes recortes como antisociais e que só benefician a uns grupos moi minoritarios. Outro de tantos actos de submisión ao capital, á banca e ás políticas neoliberais impostas pola UE cuxo fin último é o menoscabo do servizos públicos para botalos en mans das grandes empresas privadas.

A CIG está e estará sempre ao lado da cidadanía, a principal prexudicada por estas políticas, e en contra da precarización das condicións laborais e do desprestixio do conxunto das empregadas e empregados públicos, ben sexa en Catalunya, en Euskadi, en Castela A Mancha, en Grecia, no Reino Unido ou onde queira que se intenten deteriorar os servizos públicos.

Outras novas recentes

Mércores, 19 Xaneiro 2022

Servizo de extinción ou extinción do servizo?

Chiringuitización e atomización do dispositivo contra incendios forestais Medio Rural publicou un comunicado con avances da futura lei de incendios no que di que busca profesionalizar as brigadas mentres o que fai é afondar na división do servizo de incendios e precarizar o traballo, abocando ao persoal a vivir por debaixo do límite da pobreza. O documento non se negociou...
Venres, 14 Xaneiro 2022

Cambio de protocolo COVID para as escolas infantís

A Xunta cambia o protocolo e iguala o tratamento que se lle dá ás aulas de cero a tres anos co resto da educación infantil. Só si se alcanza o 20% da ratio da aula ou máis de cinco positivos se poden confinar ao resto das crianzas que conviven nun mesmo espazo. As crianzas de cero a tres anos das aulas de educación infantil non usan, en ningún dos casos, a máscara de...
Venres, 21 Xaneiro 2022

Concurso xeral: listo para cando lle veña ben ao director xeral

O xoves día 20 houbo a derradeira reunión da comisión de avaliación do concurso xeral e  acordouse o seguinte: • Resolvéronse as últimas alegacións. • Decidiuse sobre as renuncias totais, parciais e desestimentos de renuncias. • Acordouse que aquelas persoas funcionarias coa obriga de concursar ao estar en adscrición provisional ou a dispor, e que non solicitaron todos os...