Novas por contido

A Consellaría de Economía e Industria publica no DOG do 27 de febreiro os convenios subscritos no último cuatrimestre do 2012 no que aparecen outros 300.000 € para diferentes grupos editoriais de prensa galega.

Esta asignación únese aos 450.000 € do resto deste tipo de convenios que subscribiu esta consellaría durante o ano 2012 (DOG de 2 de novembro). O gasto total desagregado sería de 150.000 € para cada unha das 5 seguintes entidades: Editorial Compostela, S.A., La Voz de Galicia, S.A., El Progeso de Lugo, S.L., El Faro de Vigo, S.A. e La Región, S.A. Cómpre destacar que o custo destes convenios non sufriu ningún tipo de recorte ou minoración respecto aos do 2011, como se pode comprobar no DOG do 1 de xuño de 2011.

Este tipo de convenios resultan moi polémicos dada a súa finalidade: difundir actuacións da consellaría a cambio de cartos. Basicamente é un instrumento legal que teñen as distintas consellarías para incrementar a súa publicidade institucional e ter de man diversos medios. Porén, a pesar da súa legalidade, non resulta moral que se manteñan intactos este tipo de gastos na situación actual de recortes en educación, sanidade, servizos sociais, etc. e con despedimentos, reducións salariais e perda de dereitos para a clase traballadora.

Dende a CIG-Autonómica cremos necesario seguir denunciando estes casos falsa austeridade e demandamos que cese o uso dos convenios de colaboración para repartir cartos públicos de xeito pouco transparente e coa única finalidade de autopromoción. Canto máis tendo en conta que este gasto non está exento de sospeita sobre o condicionamento da realidade que publican os medios conveniados. Non podemos consentir que parte dos esforzos que nos piden vaian destinados a esta finalidade que a sociedade entende perfectamente prescindible fronte ao mantemento dos servizos públicos.

Outras novas recentes

Venres, 21 Xaneiro 2022

Concurso xeral: listo para cando lle veña ben ao director xeral

O xoves día 20 houbo a derradeira reunión da comisión de avaliación do concurso xeral e  acordouse o seguinte: • Resolvéronse as últimas alegacións. • Decidiuse sobre as renuncias totais, parciais e desestimentos de renuncias. • Acordouse que aquelas persoas funcionarias coa obriga de concursar ao estar en adscrición provisional ou a dispor, e que non solicitaron todos os...
Xoves, 20 Xaneiro 2022

A Xunta "adapta" o protocolo COVID para as escolas infantís de cero a tres

A CIG fixo denuncia pública nos medios de comunicación pola pretensión da Administración de igualar o tratamento que se lles dá ás aulas de cero a tres anos co resto da educación até os 12 anos Política Social comunica unhas instrucións que adaptan o protocolo, modificando a súa postura inicial. Se se alcanza o 20% da ratio poden confinar ao resto das crianzas que conviven...
Mércores, 19 Xaneiro 2022

Desmantelamento do servizo público de emprego na área de Vigo

As oficinas de emprego de Vigo que atenden a unha maior poboación, a de Navia, a de López Mora, Sanjurjo e a de O Calvario, sofren unha constante destrución de efectivos pola desidia ou incompetencia da xefatura territorial de Emprego e de Igualdade. As vacantes ofértanse en comisión de servizos despois das oportunas reclamacións. Os postos base quedan desertos con esta...