Novas por contido

No DOG de onte saíu anunciada a formalización dun contrato por valor de 338.000€ en beneficio da empresa privada Obradoiro de Socioloxía, S.L. consistente na  realización dos traballos de recollida da información para a enquisa de poboación activa en Galicia. No prego de prescricións técnicas deste contrato dise que: “Co fin de cumprir os obxectivos marcados polo plan galego de estatística e, en aras de conseguir un uso racional dos recursos ......”

Queda moi clariño que para o IGE o "uso racional dos recursos" é sinónimo de privatización de servizos públicos, mais o que resulta absolutamente escandaloso é que o propio IGE vai formar ao persoal desa empresa privada, tal e como se desprende do prego de condicións cando di que:
“O IGE impartirá en Santiago de Compostela o curso inicial sobre a enquisa aos entrevistadores e aos inspectores de entrevistadores....” así como que “O IGE formará aos enquisadores e aos inspectores de enquisadores, asesorándoos antes e durante o traballo de campo, en tódalas dúbidas e problemas que se poidan presentar.”

Coa formalización deste contrato, o IGE está a entregar ao sector privado un servizo público, posto que eses traballos ben poderían ser realizados polo persoal enquisador do propio IGE ou, de non ser suficiente o dito persoal, podería botar man da lista de contratación propia deste colectivo pertencente ao grupo III, categoría  103 (entrevistador/a-enquisador/a).  Con estes feitos, a administración galega continúa na súa tarefa de aniquilación dos servizos públicos e ao tempo mantén a fraude que supoñen as listas de contratación, a través das cales moitas persoas agardan acceder a un posto de traballo logo de ter aboadas unhas taxas.

Dende a CIG-Autonómica manifestamos de novo o noso rexeitamento á privatización dos servizos públicos así como a fraude que supoñen actualmente as listas de contratación. Esiximos unha rectificación na política privatizadora da Xunta así como unha defensa firme do emprego público. Ao tempo, lembrámoslle a Función Pública que aínda ten pendiente a necesaria reforma do decreto 37/2006, que regula as listas de contratación.

Outras novas recentes

Venres, 14 Xaneiro 2022

Concurso xeral: hai luz ao final do túnel?

O día 20 de xaneiro será a derradeira reunión da comisión de avaliación do concurso xeral. Ese día aprobarase tamén a proposta de resolución do concurso. A partires de aí podería publicarse a resolución en calquera momento pois xa queda en mans de Función Pública. A dúbida que xurde é sobre as dúas posibilidades que pode ter Función Pública (tendo en conta de que van facer...
Xoves, 20 Xaneiro 2022

A Xunta "adapta" o protocolo COVID para as escolas infantís de cero a tres

A CIG fixo denuncia pública nos medios de comunicación pola pretensión da Administración de igualar o tratamento que se lles dá ás aulas de cero a tres anos co resto da educación até os 12 anos Política Social comunica unhas instrucións que adaptan o protocolo, modificando a súa postura inicial. Se se alcanza o 20% da ratio poden confinar ao resto das crianzas que conviven...
Venres, 21 Xaneiro 2022

Concurso xeral: listo para cando lle veña ben ao director xeral

O xoves día 20 houbo a derradeira reunión da comisión de avaliación do concurso xeral e  acordouse o seguinte: • Resolvéronse as últimas alegacións. • Decidiuse sobre as renuncias totais, parciais e desestimentos de renuncias. • Acordouse que aquelas persoas funcionarias coa obriga de concursar ao estar en adscrición provisional ou a dispor, e que non solicitaron todos os...