Novas por contido

Onte, 19 de xuño, enterámonos de que se estaba dando traslado ao persoal traballador da EGAP unha instrución para que asistisen ao Curso monográfico para debater sobre a situación actual do Estado das autonomías. Nesta instrución, esixíase unha xustificación ao traballador ou traballadora que non puidese asistir a este curso. Este feito foi confirmado por un cargo da EGAP de xeito telefónico.

Dende a Sección Sindical de Persoal Funcionario da CIG nos Servizos Centrais da Xunta de Galiza enviouse un correo electrónico urxente á atención da directora da EGAP para que cesasen nesta acción, suspendensen a instrución e destruísen calquera dato recollido ao efecto, avisando de que esta acción podería traer consecuencias legais.

Tamén temos que indicar que, logo de ser remitido este correo electrónico ás 12:51, tivemos constancia de que se comunicou aos traballadores e traballadoras da EGAP, practicamente de xeito inmediato, que ese “convite” tiña carácter voluntario, por se acaso.

Este feito, deixando aparte o carácter ideoloxizante e político deste curso en concreto, parécenos moi grave, xa que dentro das funcións que ten encomendadas o persoal funcionario non se atopa a de acudir a un curso non relacionado co desenvolvemento do seu traballo habitual.

Tal e como lle comunicamos por correo electrónico á directora da EGAP, a CIG está estudando as posibles consecuencias legais que ten este feito e actuará en consecuencia.

Outras novas recentes

Luns, 23 Mai 2022

Listaxes de postos para OEP-2022 (Lei 20/21 da temporalidade). 20/05/22

Poñemos a túa disposición os últimos listados que nos achegan dende a Dirección Xeral de Función Pública. - Listade de alegación aceptadas: corresponde a 584 postos admitidos das alegacións formuladas polas consellerías e sindicatos. Hai que sumar 356 postos de Medio Rural provenientes de Seaga. Advirte o DXFP que os que non aparecen na listaxe, entendese que foron...
Mércores, 25 Mai 2022

CP 24/05/22: OEP-extraordinaria, RPT CMATV e Cultura, concurso traslados e destino de corpos xerais, procesos selectivos en execución

Resumo da Comisión de Persoal do martes 24 de maio, na que se aprobaron os criterios e decreto de OEP-extraordinaria do 2022 derivada da Lei 20/21 da temporalidade. Aprobouse tamén unha modificación da RPT da CMATV e de Cultura. En Rogos e preguntas falouse das datas de exames dos procesos selectivos de escalas sanitarias, das tomas de pose do concurso de traslados e...
Mércores, 18 Mai 2022

Proposta de modificación da RPT de Cultura após das demandas da CIG

Función Pública ven de remitirnos a proposta de modificación de RPT da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidade, que afecta basicamente a postos da Área de Cultura e en concreto da Dirección xeral de Patrimonio Cultural e areas de cultura das xefaturas territoriais. Estamos a falar de postos de persoal arqueólogo e arquitecto; postos que son creados agora...