Novas por contido

O art. 7 do vixente V convenio colectivo único establece taxativamente o procedemento para a provisión de vacantes. A provisión, polo tanto, pode ser:

  1. Definitiva vía concurso de traslados.
  2. Libre designación.
  3. Adxudicación de postos a traballadores declarados en situación de incapacidade permanente total.
  4. Provisión temporal ou provisional: a) Adscrición temporal; b) Contratación de persoal laboral temporal.

O posto de traballo PSC994080036560568 de ATS-DUE con funcións de coordinación no complexo residencial do Meixoeiro está vacante dende hai varios anos e a súa provisión, saltándose a normativa establecida no convenio, foi empregando a figura de “traballos de superior e inferior categoría” regulado polo artigo 15º do V Convenio Colectivo Único. Un dos principios reitores deste artigo é a de responder ás necesidades excepcionais e perentorias e cunha duración mínima imprescindible.

Na provisión deste posto de coordinación de ATS-DUE non se cumpre este principio de excepcionalidade; todo o contrario, é un posto vacante dende hai varios anos e a súa ocupación ten que ser de acordo co procedemento de provisión provisional en adscrición temporal. Este posto de traballo ten que ofertarse no web de función pública para a súa cobertura en adscrición temporal e, se non hai interesadas/os, en superior categoría.

O escurantismo, a arbitrariedade e o nepotismo seguido pola dirección do CRAPD confirma a súa, cando menos, pouca capacidade para o exercicio de funcións directivas. Pouca capacidade que tamén se manifesta no abuso das modificacións das quendas de traballo do persoal. O que debería ser unha excepción, convértese na norma diaria diante da mala planificación das necesidades de persoal.

Outras novas recentes

Martes, 27 Setembro 2022

CIG-Área Pública exixe convocar xa a Mesa Xeral para negociar a recuperación salarial

A CIG-Área Pública vén de dirixirse por escrito á ministra de Facenda e Función Pública para exixir á convocatoria inmediata da Mesa Xeral de Negociación das Administracións Públicas co obxectivo de iniciar canto antes a negociación das medidas de recuperación dos salarios e dos dereitos do persoal empregado público que debe conter o Proxecto de Lei dos Orzamentos Xerais...
Mércores, 28 Setembro 2022

Elección de destino A1 (libre e promoción interna): listado de prazas e criterios da oferta

A Dirección Xeral da Función Pública achegounos o criterio para a selección de prazas e o listado das seleccionadas para a elección de destino dos procesos selectivos de acceso libre e promoción interna ao corpo superior-A1. O destino vai ser provisional.
Martes, 27 Setembro 2022

Privatizar e desmantelar o sistema público: no ADN da Xunta do PP

Diminuír os centros públicos e pagar a empresas privadas, dende escolas infantís a residencias de maiores A Xunta comezou este ano a aplicar a gratuidade para as persoas usuarias das escolas infantís de cero a tres anos. Até aí, perfecto. A perversión da medida radica en que isto non consiste en crear máis centros públicos senón en pagarlle con cartos públicos a empresas...