Novas por contido

A Xunta de Persoal de Pontevedra ten coñecemento de que as dependencias do Servizo Territorial do FOGGA, e do Servizo de Consumo (IGCC), actualmente na rúa Paseo de Cervantes de Pontevedra, van ser trasladadas ao Edificio Administrativo da Xunta en Campolongo, Pontevedra.

Estes movementos das instalacións de FOGGA e IGCC estarían a ser executadas sen ningún tipo do notificación, información ou audiencia á Xunta de Persoal, polo que este órgano de representación do persoal funcionario da Xunta na Provincia de Pontevedra ven de dirixir escrito ás respectivas xefaturas territoriais instándolles a que no caso de que efectivamente se estea a estudar o traslado das citadas dependencias, procedan a trasladar a información necesaria á Xunta de Persoal e exercer así as súas competencias.

O Estatuto Básico do Empregado Público, establece no seu artigo 40.1. b) que as xuntas de persoal terán as seguintes funcións nos seus respectivos ámbitos: b) Emitir informe, por solicitude da Administración pública correspondente, sobre o traslado total ou parcial das instalacións e a implantación ou revisión dos seus sistemas de organización e métodos de traballo. Do mesmo xeito, esta atribución das xuntas de persoal, é recollida literalmente no artigo 157.1.b) da Lei do emprego público de Galicia.

Outras novas recentes

Martes, 14 Mai 2024

Vixilancia de estradas: a Xunta paraliza o proceso de promoción interna mentres privatiza as funcións que tería a nova escala

Chegounos á CIG información de que na redacción dos novos pregos de contratación da conservación de estradas feitos pola AXI se está a incluír que as empresas privadas fagan as funcións de vixilancia de explotación (informes, denuncias, vixilancia do dominio público, etc), que deben estar reservadas a persoal funcionario da administración. Estas funcións están sendo...
Mércores, 15 Mai 2024

Convocado o concurso de traslados da Administración xeral da Comunidade Autónoma

No DOG do 15/05/2024 publican a Resolución do 13 de maio de 2024, da Dirección Xeral de Emprego Público e Administración de Persoal (DXEPAP, antiga D.X. de Función Pública), pola que se convoca concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza. Observación 1: neste momento NON se solicitan as prazas...
Xoves, 16 Mai 2024

Sonia Rodríguez-Campos González suprime na EGAP os actos conmemorativos do Día das Letras Galegas, vixentes dende hai 38 anos

Rueda dá un paso máis na vergoñenta desgaleguización da Xunta de Galiza da man de Sonia Rodríguez-Campos González, directora da Escola A Xunta de Galiza creou polo Decreto 163/1982, do 1 de decembro, a E.G.A.P., co carácter de órgano administrativo sen personalidade xurídica propia. Posteriormente, mediante a Lei 4/1987 pasou a ser unha entidade autónoma dependente da...