Novas por contido

O martes 25 de xuño acudimos a unha xuntanza con Función Pública para discutir o "acordo-mix". Falamos tamén dos concursos de traslados, oposicións, RPT de Cultura e do incremento do 0,25% da nómina.

Acordo-mix (preme para información previa)

- Incluíron unha introdución facendo referencia ao II Acordo Goberno-Sindicatos de Madrid e ao Acordo de concertación de emprego. Un brindis a CCOO e UXT para que poidan apuntarse o tanto.

- Acordo primeiro (FAS): Igualan as contías de Fas funcionarios/laborais de a 180 euros ano. No caso de persoas con discapacidade superior ao 75% non se terá en conta os ingresos.

- Acordo segundo (horario de verán): Continúa como estaba no primeiro borrador. O persoal a quendas e con horarios especiais queda fora. Da compensación ao persoal que non poida beneficiarse, nin falamos.

- Acordo terceiro (OPE de incendios): A novidade nestas ofertas de paso de laborais temporais de 9 a 12 meses irá como un proceso de estabilización (concurso/oposición). Aumentan as prazas que de 100 (OPE 2019) e 100 (OPE 2020) pasa a todas as restantes en iguais circunstancias no 2020.

- Acordo cuarto (aumento de permiso por tratamentos graves): Segue igual pero incorporan o uso preferente do permiso na parte flexible do horario, no caso de que se teña horario flexible.

- Acordo quinto (incorporación de interinos e persoal que non cumpría requisitos á carreira profesional): Segue todo igual pero co recochineo de facer mención do persoal laboral temporal que se funcionarice “voluntariamente” (e que se non o fan, van á rúa).

- Acordo sexto (P.I aos procesos de funcionarización): Interpretan a sentenza da CIG ao seu gusto. Van separar os procesos de consolidación e falaron tamén dos de estabilización da futura promoción interna. Veremos en que acaba o conto pois é un tema complexo.

Enviarán o texto definitivo a finais de semana, para aprobarse en Comisión de Persoal. Non aceptan votar punto por punto, senon que será unha única votación para aprobar o lote completo (e así forzar o voto dos sindicatos).

Outros temas:

* Concurso de traslados: falan de inminente convocatoria de xuntanza para negociar o baremo dos concursos de administración xeral e veterinarios. Dos demais concursos, nin pio.

* Oposicións escalas técnicas: Nomeamento de tribunais antes do 15 de xullo.

* RPT de Cultura: Xa a ten Función Pública, e van convocar en xullo reunión para aprobala nese mes.

* Incremento do 0,25%: irá na nómina de xullo con case toda probabilidade (e se non, na de agosto).

* FAS-2018: de mala gana, respostan que "sairá cando teña que sair" (falaran de que sairía en maio).

Outras novas recentes

Mércores, 25 Mai 2022

Actualización provisional de méritos das listas de cobertura con carácter transitorio por funcionarios e laborais

No DOG do 25/05/2022 publica a RESOLUCIÓN do 16 de maio de 2022, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a actualización provisional de méritos correspondente ao ano 2021 das listas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza. En aplicación do...
Luns, 23 Mai 2022

RPT do Parque nacional Illas Atlánticas e Xunta consultiva en materia de ordenación do territorio e urbanismo

Recibimos unha nova proposta de modificación de RPT da CMATV referente a creación dos postos de traballo de persoal laboral no Parque Nacional (27 postos que levan máis de 11 anos pendentes de inclusión en RPT) e a creación de 4 postos e modificación de outros tres para dotar de persoal suficiente a Xunta Consultiva en Materia de Ordenación do Territorio e Urbanismo...
Martes, 24 Mai 2022

Información xeral 20/05/2022: datas de procesos selectivos e concursos, flexibilidade, promoción interna

No punto de rogos e preguntas da Mesa Xeral de negociación de empregados públicos do 20/05/2022, falouse dos seguintes asuntos: Das tomas de posesión do concurso de traslados e do destino definitivo de corpos xerais (actualmente en provisional), pedimos datas concretas. O DXFP resposta que o 27 publicarán en DOG. Pero en canto as datas de cese e toma de posesión négase a...