Inicio
CIG-Autonomica
  • 20120501.Compostela.4.jpg
  • 20120501.Pontevedra.1.jpg
  • 20120501.Pontevedra.2.jpg
  • 20120511.gaias.13.jpg
  • 20130305.Vigo.Carrousel.jpg
Martes, 14 Xuño 2022

Carreira profesional: a Xunta intenta resetear o acordo para non incluír a todo o persoal e non pagar o grao II

A Administración tráenos un acordo para “negociar” coma se fora algo novo e non existira unha orde de carreira anterior

A proposta de Función Pública constitúe unha fraude dirixida a evitar o cumprimento das sentenzas gañadas pola CIG e que supoñen que todas as persoas empregadas públicas, se cumpren os requisitos, deben ter dereito á carreira profesional.

Despois de que a Xunta perdese todas as demandas que levamos adiante e de que tanto o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza como o ...


Venres, 10 Xuño 2022

A Xunta celebra o Día Internacional dos Arquivos sen cumprir a súa propia lei

O pasado 9 de xuño celebrouse o Día internacional dos arquivos e en todo o mundo as institucións arquivísticas celébrano con “días de portas abertas”, conferencias, presentación de libros e multitude de actos de difusión.

Na Xunta de Galiza tamén se fan, como non podía ser de outro xeito, actividades especiais de divulgación sobre todo nos arquivos históricos.

Pero que pasa cos arquivos administrativos? Cos que gardan o patrimonio documental dos últimos 35 anos de Galiza e que coincide ...


Domingo, 05 Xuño 2022

Toma de posesión de corpos xerais: que non che enganen co posto

O luns 6 de xuño é o cese das persoas que obtiveron posto no concurso de traslados de corpos xerais convocado en novembro de 2019 (tardou dous anos e medio en finalizar). E as tomas de posesión destes compañeiros e compañeiras van a coincidir coa posesión definitiva de quenes estaban en destino provisional.

Como o concurso de traslados xa fora convocado con atraso puido participar quen obtivo destino no concurso anterior. Así que foi enorme a cantidade de compañeiros e compañeiras que ...


Martes, 31 Mai 2022

O TSXG dá a razón á CIG nunha sentenza sobre as funcións do persoal de servizos xerais do Consorcio

O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza sentencia que o persoal de servizos xerais do Consorcio só deberá facer funcións de limpeza con carácter puntual e sempre fóra do horario no que as realice o servizo de limpeza

A CIG leva denunciado ante a autoridade laboral, en numerosas ocasións, ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar por impoñer tarefas ao persoal de servizos xerais que exceden o recollido no DOG sobre as funcións desta categoría. En marzo de 2020, a CIG ...


Luns, 30 Mai 2022

Publicada a OEP-2022 extraordinaria, sen a identificación das prazas e con demasiadas cousas no ar

Publicada no DOG do 30/05/22 a Oferta de Emprego Público (OEP) extraordinaria de estabilización, sen a identificación das prazas e con falta de concreción dalgúns aspectos fundamentais que quedarán para a súa decisión no momento das convocatorias.

Oferta extraordinaria sen a identificación de prazas nin concreción de aspectos básicos

A falta de identificación das prazas ofertadas fai difícil verificar o cumprimento dos requisitos da Lei/2021 e comprobar si o número de prazas ofertadas ...


Luns, 30 Mai 2022

Erros na baremación provisional da fase de concurso de varios procesos selectivos de promoción interna

No DOG do 27/05/2022 publican as resolucións polo que se fan públicas as baremacións provisionais de varios procesos selectivos de promoción interna tal e como che indicamos aquí.

No caso do corpo de xestión, subgrupo A2, e do corpo administrativo, subgrupo C1, se advirten moitos erros na baremación do apartado f “Exercicio de dereitos de conciliación nos cinco anos anteriores”.

Nas bases das convocatorias se establece que este epígrafe terá unha valoración máxima de 1 punto e vemos que ...


Martes, 24 Mai 2022

Persoal laboral fixo do Consorcio e concurso de traslados

O concurso de traslados previo e simultáneo NON RESTA postos á estabilización e SUMA dereitos

Na CIG vimos de recibir varias comunicacións de traballadoras fixas do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Como delas se deducen algunhas interpretacións sobre o tratamento que debe ter dito persoal compre aclarar algúns puntos.

1. Como é normal e xusto, os postos de traballo do Consorcio teñen que ter a opción de ser cubertos en primeiro lugar polo actual persoal laboral fixo. ...


Martes, 24 Mai 2022

Cultura obrigada a crear as prazas de patrimonio arqueolóxico tras declararse ilegais as encomendas a Tragsatec

Como consecuencia das denuncias da CIG que declararon ilegais as encomendas a TRAGSATEC, a consellería de Cultura modifica a RPT para crear prazas de persoal arqueólogo e arquitecto.

Por mor da firmeza da sentenza xudicial do TSXG gañada pola CIG, a Xunta vese obrigada a modificar a RPT da consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e crear as prazas como estruturais. Porén unicamente crean 14 prazas das 17 que había en Tragsatec, e iso que as de Tragsatec só ...


Luns, 23 Mai 2022

Zeltia Burgos reelixida secretaria nacional da CIG-Autonómica na VIII Asemblea do sector

A CIG-Autonómica celebraba este sábado, día 21 de maio, a súa VIII Asemblea baixo o lema “Emprego e servizos públicos de calidade. Loitando polos dereitos para avanzar” e reelixía a Zeltia Burgos como secretaria nacional. Unha xornada na que se elixiron ademais ás persoas que conforman a Executiva Nacional; a Dirección Nacional da CIG-Autonómica e ás representantes da mesma na Dirección Nacional da CIG-Administración.

Deste xeito, a nova Executiva queda conformada por:

  • Zeltia Burgos ...

Xoves, 19 Mai 2022

OEP-2022: Función Pública e Sanidade queren despachala sen negociar

Os asuntos que están enriba da mesa son de tanta importancia e para tantos compañeiros e compañeiras, que non vamos aceptar que o despachen nunha xuntanza sen tempo a estudar en serio as cousas.

A Dirección Xeral de Función Pública convocounos a dúas xuntanzas para o venres 20 de maio, nas que se van tratar os criterios e o decreto de oferta derivados da Lei 20/21 (de abuso da temporalidade), tanto para os postos da Administración da Xunta, como para as escalas sanitarias (escalas de ...


Luns, 09 Mai 2022

É xusto que a promoción interna vaia despois de libre?

No DOG do 6 de maio de 2022 publícase a Resolución pola que se convocan para a elección de destino definitivo as persoas aspirantes que superaron os procesos selectivos para o ingreso... de distintas quendas dos corpos xerais, tanto de promoción interna como de libre.

Ao problema de non ofertar todas as vacantes que teñan pasado polo concurso se lle suma agora o de ofertar vacantes que non pasaron polo concurso, entre elas, vacantes con nivel, como xefaturas de sección ou negociados.

Para ...


A CIG quere recuperar os importes e as modalidades do Fondo de Acción Social que se cargaron no 2012. O director de Función Pública négase a incorporar todo o fondo tal como pedimos porque a situación económica non está igual que no 2008 (dependendo para que, si hai diñeiro). Di que poderían modificar un pequeno parágrafo para que non se teñan en conta os ingresos do solicitante se o discapacitado/a ten máis dun 75% de invalidez. Preguntamos pola publicación do FAS de 2018 e nin contestaron.

Punto 2. Ampliación do horario de verán

Recolle a aplicación de horario ampliado para as flexibilidades por conciliación (6 horas no tramo diario da conciliación non en horario de 8 a 3 como ata o de agora). Aplica o horario de verán ás reduccións de xornada cunha minoración de horas dun 20%.

Pese ás reiteradas peticións de ampliación dixeron que agora non é posible, pero que intentarían ver as posibilidades de aplicación de melloras (non sabemos se se refería ao horario ou a aplicación ao persoal política social [do resto de persoal, nen pío]).

Punto 3. Ampliación da OPE do persoal do servizo de extinción de incendios

Convocarán este ano 100 prazas de persoal laboral temporal que presta servizos 9 meses a prazas de persoal funcionario de 12 meses. Ampliable no 2020 a 100 prazas máis.

Venden o seu camiño á funcionarización e a mellora dese persoal, non din nada cando se lle alude ao dereito de consolidación de moitas desas prazas.

Punto 4. Ampliación da redución de xornada para reincoporación ao traballo despois de tratamentos oncolóxicos ou enfermidade grave

Amplía o dereito recoñecido da redución de 25% da xornada ata un 50% da mesma, cunha duración de un mes ampliable a outro.

Nada que comentar (pasa dun 25% a un 50%), máis que era un dereito que xa tiñan os docentes.

Punto 5. Acurtamento de prazos para o cobro da carreira profesional para persoal interino ou persoal que non cumpría os requisitos

O persoal interino ou temporal poderá acortar os cinco anos de espera para a carreira, comezando a cobrar no ano 2020 (un 25% por cento) ata o ano 2023 coa consolidación do grao I; sempre e cando cumpra 5 anos de antigüidade a 31/12/2019.

O persoal que non cumpría requisitos (formación basicamente), será igualmente incorporado nas mesmas condicións que os anteriores se a 31/12/2019 xa ten a formación necesaria.

Fan un remendo da carreira profesional que non chega para incorporar a todo o persoal. Por medio, CCOO e UGT louvando a mellora.

Punto 6. Acordo Kafkiano que ninguén entende

Neste punto que parecía redactado por Xan das Bolas, houbo que pedir aclaracións para ver que carallo dicía: ao final o que querían dicir era que as prazas dos procesos de consolidación non contabilizan para a cuantificación das promocións internas no referente ao persoal laboral.

En palabras do DXFP: "os procesos de consolidación non van contar no sumatorio para a cuantificación de prazas para a promoción interna (ou sexa se tes 100 prazas de consolidación e 200 de libre; a promoción interna contabilizase nunha proporción das 200)".