Novas por contido

Publicados no DOG Núm. 165 do luns 2 de setembro de 2019 os criterios de repartición do fondo de acción social para o exercicio económico do ano 2018 relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade.

O Fondo de Acción Social do ano 2018, como en anos anteriores, inclúe unicamente a axuda para a atención de persoas con discapacidade.

No FAS 2018 prodúcese un incremento do 50 % da diferenza das contías propostas na xuntanza dos criterios de repartición do Fondo de Acción Social e outro tanto ata acadar o 100% dos 180 euros mensuais na vindeira anualidade. O importe da axuda será de:

  Ano 2019 Ano 2020
Discapacidade do 33 % ao 64 % 1.560 euros (130 €/mes) 2.160 euros (180 €/mes)
Discapacidade do 65 % ao 74 % 1.800 euros (150 €/mes) 2.160 euros (180 €/mes)
Discapacidade desde o 75 % 2.160 euros (180 €/mes) 2.160 euros (180 €/mes)


Como novidade, na súa xestión non se terán en conta os ingresos da unidade familiar, senón o límite establecido no artigo 35 do V Convenio colectivo do SMI do discapacitado a cargo (non superar o salario mínimo interprofesional en cómputo anual). Ademais, non se terán en conta os ingresos da persoa con discapacidade cando a discapacidade sexa igual ou superior ao 75 %.

Outra novidade foi a redución dos prazos de presentación:

  • Xeración de solicitudes na web e presentación en unidades de persoal: do 3 de setembro ao 18 de setembro de 2019 (quince días hábiles).
  • Certificar as solicitudes (prazo dos certificadores): do 19 de setembro  ao 25 de setembro (cinco días hábiles).
  • Presentación por rexistro: do 26 de setembro ao 2 de outubro de 2019 (cinco días habiles).

O Fondo de Acción Social foi unha das cousas que o goberno de Feijoo recortou coa  Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia. Pasaron os anos, pero os recortes temporais continúan. Desde a CIG continuamos en loita para recuperar todo o arrebatado e incrementar as axudas.

Outras novas recentes

Venres, 27 Mai 2022

Adxudicación de destinos definitivos das oposicións dos subgrupos A1, A2, C1 e C2

No DOG do 27/05/2022 publican: - RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2022 pola que se adxudica destino definitivo ao persoal funcionario que superou o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A1, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (DOG número 47, do 7 de marzo). - RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2022...
Martes, 24 Mai 2022

Información xeral 20/05/2022: datas de procesos selectivos e concursos, flexibilidade, promoción interna

No punto de rogos e preguntas da Mesa Xeral de negociación de empregados públicos do 20/05/2022, falouse dos seguintes asuntos: Das tomas de posesión do concurso de traslados e do destino definitivo de corpos xerais (actualmente en provisional), pedimos datas concretas. O DXFP resposta que o 27 publicarán en DOG. Pero en canto as datas de cese e toma de posesión négase a...
Luns, 23 Mai 2022

A chapuza de Oferta de Estabilización da Xunta vai para a aprobación da Comisión de Persoal (24/05/22)

A Xunta dá por concluídas as negociacións da OEP extraordinaria do 2022 logo da Mesa Xeral do venres 20 de maio, onde a única novidade que dixeron é que podían revisar a redacción dalgúns artigos para que non deran lugar a interpretacións erradas. Os decretos da OEP da Administración Xeral e persoal funcionario da Lei 17 de escalas sanitarias van idénticos para a...