Novas por contido

A maiores de tratar sobre procesos selectivos e concursos de traslados (ir á información), nas xuntanzas que tivemos os días 13 e 14 de novembro con Función Pública (Mesa Xeral de Negociación, Comisión de Persoal e unha xuntanza previa), tratamos máis asuntos: 

RPT Cultura

  • Despois de anos de reclamacións, por fin deciden homologar a outros corpos especiais os niveis do persoal técnico superior e medio de arquivos, museos e bibliotecas. Porén, quedan fora arqueólogos/as e algún arquitecto/a, algo inaceptable.
  • Non crean o obrigatorio arquivo central da consellería (precisamente cultura tiña que dar exemplo).
  • Manteñen dous postos abertos a docentes (xeral/docente), pero inexplicablemente pechados a persoal de escalas propias.
  • Hai outros dous relacionados coas bibliotecas aos que se exclúe á escala de blbliotecas.
  • A Administración cedeu a súa proposta inicial de cambio de horarios do persoal laboral dos centros culturais. Pretendía nun principio pasar a todo o persoal de quendas de mañá a mañá ou tarde. Ao final o paso é voluntario e se fará definitivo nas prazas cando queden vacantes.
  • Os horarios son un parche. Reclamamos sentarnos a pactar un acordo de horarios en bibliotecas, museos e arquivos.
  • Non estamos conformes coa destrución neta de emprego e sen xustificar os motivos.
  • Esiximos una solución á situación de sobrecarga do único posto do depósito legal de Vigo.
  • Crean un museo do viño sen dotalo do persoal necesario (só tres subalternos e 1 técnico museos que quitan do museo etnolóxico). Pretenden que se nutra do traballo e documentación do persoal do museo etnoloxico de Ribadavia co que queren compartir a dirección e o persoal técnico. Para a CIG e inaceptable que a Xunta venda un novo museo a bombo e prato que non dotan de persoal propio  e sobrecarguen ao persoal doutro. Para maior abastanza poñen horario especial e mañá e tarde, empiorando as condicións laborais do persoal dos museos e abrindo a porta a seguir na liña de eliminar as xornadas continuadas.
  • Descargar documentación da Mesa Xeral

 

RPT Política Social

Son dúas modificacións puntuais. 1) apertura a administración xeral/especial dun posto de subdirección: non nos opoñemos, pero reclamamos que indiquen as especialidades. 2) cambiar requisito imprescindible de licenciatura en dereito por mérito a un posto de sección xurídica, que quedaría para A1/A2/C1.

Descargar documentación da Mesa Xeral.

 

RPT Consorcio

Estarían a estudar as alegacións recibidas polo Consorcio.

 

Modificación do decreto de listas

Van enviarnos un texto cunha modificación consistente en adiar a entrada en vigor dos artigos 14 e 16 (que por problemas informáticos sería cando estivesen solucionados), e o artigo 5.1 (entraría en vigor o 1 de xuño de 2020).

 

Xubilación parcial anticipada

Despois das promesas do director xeral da Función Pública de que non poría atrancos para o acceso á xubilación parcial anticipada e celebración do contrato de remuda para o persoal laboral, o director soltou que teñen bloqueado este sistema de acceso á xubilación polo custe que lle supón á Administración da Xunta e que tería que ser o Estado quen o asumise. Diante desta situación levaremos ao Comité Intercentros unha proposta de acordo para desbloquealo. Engadimos que a CIG defende a extensión deste dereito ao persoal funcionario, opción que Xunta, CCOO e UGT renunciaron a defender cando decidiron a última hora retirar as referencias ao persoal funcionario no Acordo de Concertación.

 

Orientadores/as laborais

Función Pública convocaranos a unha xuntanza posteriormente a que dea resposta á consellería de emprego.

Outras novas recentes

Xoves, 04 Agosto 2022

A Xunta quere baixar o nivel mínimo do seu persoal do 10 ao 9

Mentres que noutras administracións (local, universidade..) o nivel inferior de todos os grupos é o 14, tanto no complemento de destino como no específico, a Xunta pretende unha baixada do actual nivel 10 da Agrupación Profesional, ao un ainda menor nivel 9. Esta regresión retributiva é como consecuencia da funcionarización do persoal laboral fixo pactada por Xunta, CCOO e...
Xoves, 04 Agosto 2022

A CIG recorre a falta de prazas na OEP de estabilización

A CIG ven de interpoñer recurso contencioso administrativo contra o decreto da Oferta de Emprego Público da estabilización de 2022.  Ante o baile de prazas e a ineptitude da Xunta para interpretar os obxectivos da Lei 20/2021 de estabilización do emprego público, o 22 de xullo interpuxemos recurso contencioso administrativo co fin de que se aplique correctamente esa norma...
Luns, 08 Agosto 2022

Prazas da OEP de estabilización 2022: o conto de nunca acabar

Retomarase a revisión dos postos no mes de setembro cun grupo de traballo O venres 5 de agosto tivo lugar unha nova xuntanza con Función Pública para tratar a revisión dos últimos listados de prazas da OPE extraordinaria 2022 publicada o 30 maio. Unha das primeiras cuestións é a da retirada de 354 prazas do persoal das brigadas de 6 meses creadas no 2019 no servizo de...