Novas por contido

Os delegados e delegadas da CIG no Comité Intercentros diriximos escrito a Dirección Xeral da Función Públicao día 29/04/2020 para MANIFESTAR que as modificacións de condicións de traballo, comunícanse e NEGÓCIANSE coa representación dos traballadores e traballadoras, neste caso, os Comités de Empresa respectivos ou este Comité Intercentros de Persoal Laboral da Xunta de Galiza. 

Por todo isto,

  1. ESIXIMOS que a información e protocolo de incorporación do persoal aos postos de traballo sexa comunicado aos órganos de representación, e negociado co Comité Intercentros, como órgano de representación do persoal laboral da Xunta de Galiza.
  2. ESIXIMOS información do reforzo de persoal previsto co incremento de cadro de persoal naqueles centros e departamentos que durante a emerxencia do COVID19 están a traballar a mínimos, con sobrecarga de traballo e sen poder gozar dos permisos que lles corresponden.
  3. ESIXIMOS a aclaración das altas e baixas na seguridade social do persoal de política social que foi desprazado a traballar noutros centros.
  4. ESIXIMOS que se negocie e se informe aos órganos de representación das medidas a adoptar para compensar a todo o persoal tanto en tempo como economicamente cos complementos correspondentes.
  5. ESIXIMOS que se aclare o salario do persoal desprazado a residencias integradas e do restante persoal de atención directa ao COVID19.

Outras novas recentes

Venres, 21 Xaneiro 2022

Concurso xeral: listo para cando lle veña ben ao director xeral

O xoves día 20 houbo a derradeira reunión da comisión de avaliación do concurso xeral e  acordouse o seguinte: • Resolvéronse as últimas alegacións. • Decidiuse sobre as renuncias totais, parciais e desestimentos de renuncias. • Acordouse que aquelas persoas funcionarias coa obriga de concursar ao estar en adscrición provisional ou a dispor, e que non solicitaron todos os...
Venres, 14 Xaneiro 2022

Concurso xeral: hai luz ao final do túnel?

O día 20 de xaneiro será a derradeira reunión da comisión de avaliación do concurso xeral. Ese día aprobarase tamén a proposta de resolución do concurso. A partires de aí podería publicarse a resolución en calquera momento pois xa queda en mans de Función Pública. A dúbida que xurde é sobre as dúas posibilidades que pode ter Función Pública (tendo en conta de que van facer...
Mércores, 19 Xaneiro 2022

Servizo de extinción ou extinción do servizo?

Chiringuitización e atomización do dispositivo contra incendios forestais Medio Rural publicou un comunicado con avances da futura lei de incendios no que di que busca profesionalizar as brigadas mentres o que fai é afondar na división do servizo de incendios e precarizar o traballo, abocando ao persoal a vivir por debaixo do límite da pobreza. O documento non se negociou...