Novas por contido

Os delegados e delegadas da CIG no Comité Intercentros diriximos escrito a Dirección Xeral da Función Públicao día 29/04/2020 para MANIFESTAR que as modificacións de condicións de traballo, comunícanse e NEGÓCIANSE coa representación dos traballadores e traballadoras, neste caso, os Comités de Empresa respectivos ou este Comité Intercentros de Persoal Laboral da Xunta de Galiza. 

Por todo isto,

  1. ESIXIMOS que a información e protocolo de incorporación do persoal aos postos de traballo sexa comunicado aos órganos de representación, e negociado co Comité Intercentros, como órgano de representación do persoal laboral da Xunta de Galiza.
  2. ESIXIMOS información do reforzo de persoal previsto co incremento de cadro de persoal naqueles centros e departamentos que durante a emerxencia do COVID19 están a traballar a mínimos, con sobrecarga de traballo e sen poder gozar dos permisos que lles corresponden.
  3. ESIXIMOS a aclaración das altas e baixas na seguridade social do persoal de política social que foi desprazado a traballar noutros centros.
  4. ESIXIMOS que se negocie e se informe aos órganos de representación das medidas a adoptar para compensar a todo o persoal tanto en tempo como economicamente cos complementos correspondentes.
  5. ESIXIMOS que se aclare o salario do persoal desprazado a residencias integradas e do restante persoal de atención directa ao COVID19.

Outras novas recentes

Mércores, 22 Mai 2024

Convocatoria do Fondo de Acción Social do ano 2023 relativo á axuda para a atención de persoas con discapacidade

No DOG do 22/05/2024 publican a RESOLUCIÓN do 13 de maio de 2024, da Dirección Xeral de Emprego Público e Administración de Persoal, pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galiza polo que se autorizan os criterios de repartición e a convocatoria do Fondo de Acción Social para o exercicio económico do ano 2023, relativos á axuda para a atención de...
Martes, 21 Mai 2024

EGAP: convocatoria de actividades de formación continua do Instituto de Economía Pública de Galiza

No DOG do 21/05/2024 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2024 pola que se convocan actividades de formación continua do Instituto de Economía Pública de Galiza (IEP) para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galiza, das entidades locais e de administración e...
Martes, 21 Mai 2024

Consorcio: sen avances na negociación da xornada das escolas infantís e problemas cos Servizos Centrais

A CIG traslada diversos problemas derivados da aplicación do Acordo de Condicións de Traballo de Política Social, á Comisión de Seguimento, ante a falla de resposta por parte do Consorcio. • Dende a aplicación do Acordo nas escolas infantís do Consorcio, co paso a 35 horas semanais efectivas de traballo, son numerosas as dificultades que se están a dar nos centros para...