Novas por contido

Os delegados e delegadas da CIG no Comité Intercentros diriximos escrito a Dirección Xeral da Función Públicao día 29/04/2020 para MANIFESTAR que as modificacións de condicións de traballo, comunícanse e NEGÓCIANSE coa representación dos traballadores e traballadoras, neste caso, os Comités de Empresa respectivos ou este Comité Intercentros de Persoal Laboral da Xunta de Galiza. 

Por todo isto,

  1. ESIXIMOS que a información e protocolo de incorporación do persoal aos postos de traballo sexa comunicado aos órganos de representación, e negociado co Comité Intercentros, como órgano de representación do persoal laboral da Xunta de Galiza.
  2. ESIXIMOS información do reforzo de persoal previsto co incremento de cadro de persoal naqueles centros e departamentos que durante a emerxencia do COVID19 están a traballar a mínimos, con sobrecarga de traballo e sen poder gozar dos permisos que lles corresponden.
  3. ESIXIMOS a aclaración das altas e baixas na seguridade social do persoal de política social que foi desprazado a traballar noutros centros.
  4. ESIXIMOS que se negocie e se informe aos órganos de representación das medidas a adoptar para compensar a todo o persoal tanto en tempo como economicamente cos complementos correspondentes.
  5. ESIXIMOS que se aclare o salario do persoal desprazado a residencias integradas e do restante persoal de atención directa ao COVID19.

Outras novas recentes

Martes, 24 Mai 2022

Persoal laboral fixo do Consorcio e concurso de traslados

O concurso de traslados previo e simultáneo NON RESTA postos á estabilización e SUMA dereitos Na CIG vimos de recibir varias comunicacións de traballadoras fixas do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Como delas se deducen algunhas interpretacións sobre o tratamento que debe ter dito persoal compre aclarar algúns puntos. 1. Como é normal e xusto, os postos...
Mércores, 25 Mai 2022

CP 24/05/22: OEP-extraordinaria, RPT CMATV e Cultura, concurso traslados e destino de corpos xerais, procesos selectivos en execución

Resumo da Comisión de Persoal do martes 24 de maio, na que se aprobaron os criterios e decreto de OEP-extraordinaria do 2022 derivada da Lei 20/21 da temporalidade. Aprobouse tamén unha modificación da RPT da CMATV e de Cultura. En Rogos e preguntas falouse das datas de exames dos procesos selectivos de escalas sanitarias, das tomas de pose do concurso de traslados e...
Mércores, 18 Mai 2022

Proposta de modificación da RPT de Cultura após das demandas da CIG

Función Pública ven de remitirnos a proposta de modificación de RPT da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidade, que afecta basicamente a postos da Área de Cultura e en concreto da Dirección xeral de Patrimonio Cultural e areas de cultura das xefaturas territoriais. Estamos a falar de postos de persoal arqueólogo e arquitecto; postos que son creados agora...