Novas por contido

A Xunta de Galiza négase a convocar os comités de seguridade e saúde laboral e a facer as avaliacións de riscos laborais co risco biolóxico ao COVID 19 a pesar de que xa está a preparar a volta ao traballo dos servizos non esenciais. Co comezo da crise sanitaria polo COVID, e xa antes de que se decretara o estado de alarma, dende a CIG Autonómica solicitamos de xeito reiterado a convocatoria urxente dos comités de seguridade e saúde laboral na Xunta de Galiza para tratar as medidas preventivas ante o coronavirus. Estes órganos son os encargados de impulsar a saúde e seguridade no traballo e vixiar pola aplicacion da Lei de Prevencion de Riscos Laborais.

A Consellería de Presidencia, Administracións Pública e Xustiza enviounos na  tarde de onte un Protocolo polo que se establece a reincorporación dos empregados públicos ao traballo presencial e as medidas de prevención fronte ao COVID-19. Este documento foi enviado á prensa e anunciado polo Presidente da Xunta na Conferencia de presidentes antes de presentalo e moito menos negocialo coa representación do persoal. Trátase dun documento xeral que non ten en conta as especificidades de mais de 500 centros de traballo diferentes e 20.000 persoas empregadas públicas polo que é mais un documento de “desescalada” que non substitúe o traballo do Servizo de Prevención de Riscos Laborais nin ás avaliacións de riscos laborais co risco biolóxico ao COVID 19.

Tanto a chamada “desescalada” como a actividade preventiva ten que ser negociada e a día de hoxe as organización sindicais non tivemos nin a primeira negociación nin no marco dos comités de seguridade e saúde laboral nin na da Mesa Xeral de Empregados Públicos. No caso da Administración do Estado, por exemplo, xa houbo unha intensa negociacion onde se recolleron parte das demandas sindicais e que culminou coa sinatura dun acordo este mesmo luns. Unha actitude radicalmente diferente á da Xunta de Galiza. En conclusión, parece que a intención da Xunta co seu persoal é aforrar a actividade preventiva cun documento de 20 follas.

Para a CIG é prioridade aumentar ata límites máximos o teletraballo, que xa se demostrou que funciona, e o establecemento de medidas preventivas elaboradas por persoal técnico en prevención de riscos laborais dentro dun planeamento por centro e posto como sinala a Lei de prevención de Riscos Laborais e o propio Decreto 17/2009, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Plan de prevención de riscos laborais na Administración xeral da Xunta de Galiza. Que seguridade van ter os/as inspectores/as de Saúde Pública e o persoal de campo?, como van traballar os/as bombeiros/as forestais ou cal vai ser a organización preventiva nunha oficina de emprego ou agraria comarcal, por exemplo? Ten que quedar definido.

A día de hoxe agás os centros sociais residenciais da Consellería de Política Social non hai ningún planeamento preventivo para protexer ao persoal perante o risco laboral que supón a infección do coronavirus dentro dunha avaliación de riscos laborais e que elaboraron a causa dos requirimentos da Inspección de Traballo.

Na CIG preguntámonos de novo se esta falla de interés o que está é a intentar amparar o ERTE  de Cualtis, que é o servizo de prevención alleo que ten encargadas estas funcións. A semana pasada presentamos un escrito á Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza preguntando como estaba a afectar o ERTE ao traballo na prevención de riscos laborais e na vixilancia da saúde e aínda hoxe non tivemos resposta.

Outras novas recentes

Venres, 14 Xaneiro 2022

Concurso xeral: hai luz ao final do túnel?

O día 20 de xaneiro será a derradeira reunión da comisión de avaliación do concurso xeral. Ese día aprobarase tamén a proposta de resolución do concurso. A partires de aí podería publicarse a resolución en calquera momento pois xa queda en mans de Función Pública. A dúbida que xurde é sobre as dúas posibilidades que pode ter Función Pública (tendo en conta de que van facer...
Mércores, 19 Xaneiro 2022

Desmantelamento do servizo público de emprego na área de Vigo

As oficinas de emprego de Vigo que atenden a unha maior poboación, a de Navia, a de López Mora, Sanjurjo e a de O Calvario, sofren unha constante destrución de efectivos pola desidia ou incompetencia da xefatura territorial de Emprego e de Igualdade. As vacantes ofértanse en comisión de servizos despois das oportunas reclamacións. Os postos base quedan desertos con esta...
Venres, 14 Xaneiro 2022

2022: 9 días de asuntos propios

No ano 2022 aos 6 días de permiso por asuntos particulares, hai que sumarlle un máis por coincidir un festivo de carácter estatal cun sábado (o 1 de xaneiro de 2022). E a maiores, a Xunta de Galiza, ao igual que a Administración Xeral do Estado, recoñece que os días 24 e 31 de decembro que coinciden en sábado, xeran novos días de asuntos particulares, polo que, tal e como...