Novas por contido

O que se está a vivir nos centros de Política Social, por mor da afectación do coronavirus, vén a confirmar as carencias que leva denunciando a CIG dende hai anos.

Dende o día 16 de abril de 2012, a raíz da entrada en vigor da Lei 1/2012, do 29 de febreiro, e en concreto da aplicación do seu artigo 6º e a suspensión de varios artigos do V Convenio Colectivo Único para o Persoal Laboral da Xunta de Galiza, o persoal da Consellería de Política Social foi un dos colectivos de traballadores/as máis directamente afectados por esta normativa, de carácter supostamente temporal. O persoal desta consellería, nalgúns casos, foi ninguneado e ata denigrado no seu labor.

As quendas de traballo anuais son esgotadoras por mor da suspensión do artigo 19 do Convenio Colectivo, o que impide, entre outras, a conciliación do persoal.

O presente non é bo, máis o futuro preséntanse con piores perspectivas. A crise sanitaria estase a afrontar, nalgúns casos, cos efectivos existentes, estando os centros todos os días con servizos mínimos. En poucos centros reforzouse o persoal, demostrando a necesidade do mesmo permanentemente.

Nos centros de Política Social conseguiuse, co esforzo do persoal e sen apenas medios, e nalgúns casos, nin coa axuda por parte das xefaturas, que a incidencia da pandemia fora mínima en comparación coa incidencia en residencias privadas e privatizadas.

Na actualidade, nos nosos centros, a Xunta está a trasmitir unha sensación irreal de normalidade, mantendo a sobrecarga de traballo debida a pandemia, reducindo o persoal de reforzo para quedarse só co persoal existente de base, o que lle supón un gasto menor en salarios e complementos.

Por mor do anterior, a CIG solicita do Goberno Feixoo, as seguintes medidas para o persoal da Consellería de Política Social:

 • Ampliación dos actuais cadros de persoal, e revisión da ratio de efectivos dos centros (moi antiga e obsoleta a día de hoxe). Reforzo do persoal sanitario e non sanitario dos centros.

 • Devolución inmediata do artigo 19 do V Convenio Colectivo Único (compensacións por traballar domingos e festivos, en días de descanso e  dereito de descansar a metade dos festivos anuais e fins de semana de xeito alterno; descanso do 24 e 31 decembro, e de non ser posible, compensación igual á que teñen os domingos e festivos).

 • Supresión da contratación precaria de contratos de fin de semana, por horas, medias xornadas, etcétera, e substitución destes contratos por traballo estable e continuado.

 • Cobertura do persoal con adaptacións de posto derivadas dunha situación médica, así como das reducións de xornada por conciliación familiar, para non sobrecargar ao resto do persoal.

 • Cobertura de todos os permisos, vacacións, baixas laborais, excedencias,…

 • Supresión inmediata do exceso de burocracia e requisitos para a contratación habitual e extraordinaria que se necesita diariamente nos centros.

 • Inmediata dotación de medios, consolidados e permanentes, para afrontar a crise actual e as futuras, sen ter que acudir á improvisación que pon e puxo en risco a saúde das persoas usuarias e do persoal dos centros.

 • Sostemento, e gradual implantación, de medidas de prevención, nos nosos centros residenciais, así como noutros centros de futura apertura, dado que seguiremos padecendo risco sanitario real, tendo en conta tamén o tipo de persoas que atendemos.

 • Revisión dos pluses pagados durante a alarma sanitaria consolidando aqueles que deban manterse.

Levantamento inmediato das restricións laborais. Levamos moitas semanas con dereitos laborias cancelados, de suspensión de todo tipo de permisos, de vacacións, cambios de quenda, etcétera. A Xunta, sen baixar a garda en prevención, ten que asumir o custo económico, e non manter eternamente limitacións de todo tipo, ao persoal de Política Social, que é un dos colectivos que máis esforzo e entrega achegaron nesta crise sanitaria.

Ademais dos puntos anteriormente citados, solicitamos, para as traballadoras/es do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, que tamén pertencen á Consellería de Política Social o seguinte:

 • Equiparación salarial inmediata.

 • Transparencia na xestión da área de Benestar. Que cesen as ameazas ao persoal por parte das técnicas da Área e que se depuren responsabilidades pola súa actuación nesta crise.

 • Na contratación temporal, total transparencia.

O dito, se a Xunta, se o Goberno galego, se a nosa Consellería, se as Xefaturas Territoriais, se Feixoo, queren agradecernos os nosos servizos na crise sanitaria teñen medidas de sobra para facelo.

Non queremos cartas de agradecemento. Non queremos visitas guiadas e preparadas aos centros. Non queremos discursos falsos dende a tribuna do Parlamento galego. Non queremos máis gastos en propaganda. Non queremos esmolas por un tempo... 

QUEREMOS O QUE É XUSTO E SE NECESITA: MEDIOS, PERSOAL E RECUPERACIÓN DE DEREITOS LABORAIS. MÁIS NADA.

Póñanse a traballar. Sigan o exemplo do persoal de Política Social.

Outras novas recentes

Venres, 14 Xaneiro 2022

Cambio de protocolo COVID para as escolas infantís

A Xunta cambia o protocolo e iguala o tratamento que se lle dá ás aulas de cero a tres anos co resto da educación infantil. Só si se alcanza o 20% da ratio da aula ou máis de cinco positivos se poden confinar ao resto das crianzas que conviven nun mesmo espazo. As crianzas de cero a tres anos das aulas de educación infantil non usan, en ningún dos casos, a máscara de...
Mércores, 19 Xaneiro 2022

Servizo de extinción ou extinción do servizo?

Chiringuitización e atomización do dispositivo contra incendios forestais Medio Rural publicou un comunicado con avances da futura lei de incendios no que di que busca profesionalizar as brigadas mentres o que fai é afondar na división do servizo de incendios e precarizar o traballo, abocando ao persoal a vivir por debaixo do límite da pobreza. O documento non se negociou...
Luns, 17 Xaneiro 2022

Coa 6ª onda COVID na Xunta de Galiza: nin teletraballo COVID nin reforzo das medidas

É un feito patente que os datos que temos enriba da mesa no referente aos contaxios COVID en Galiza e a saturación dos servizos sanitarios fan que esteamos ante unha verdadeira emerxencia sanitaria. Mentres os contaxios diarios rondan os 8.000 e o número de persoas infectadas superan xa os 70.000 a xunta fai mutis ante a petición de reforzo das medidas preventivas e a...